Alankomaat: matkustustiedote

Alankomaat: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Alankomaiden tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/nld/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Alankomaat on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois.
Alankomaissa on neliportainen hälytysjärjestelmä terrorismitilanteisiin. Riskin ollessa suuri asiasta tiedotetaan laajasti tiedotusvälineissä sekä paikallisviranomaisten antamin ohjein.
• Yleistä turvallisuustietoa: https://crisis.nl/nl-alert/english/ (englanniksi)
• Kriisin sattuessa tiedotuksia ajankohtaisesta tilanteesta: http://www.crisis.nl/ (hollanniksi)
• Ohjeita ja tilanteen vaatiessa varoituksia terrorismin varalta antaa kansallinen anti-terrrorismi ja turvallisuuskoordinaattori NCTV http://english.nctv.nl/ (englanniksi)
Yleinen hätänumero:
Alankomaissa 112
Karibian saarilla 911

Rikollisuus

Taskuvarkauksien varalta noudata erityistä varovaisuutta, kun liikut jalkaisin tai julkisissa liikennevälineissä isoissa kaupungeissa ja varsinkin Amsterdamin keskustassa ja keskusrautatieasemalla. Laukkuja ei ole turvallista jättää junissa vartioimatta tai nostaa niitä säilytyshyllyille.
Schipholin lentokenttäjunissa toimivat ammattimaiset varasliigat, joiden kohteena ovat turistit. Pidä tarkoin huolta matkatavaroistasi.
Automurrot ovat yleisiä koko maassa, joten autoihin ei tule jättää mitään tavaraa. Myös polkupyörävarkauksia esiintyy yleisesti.
Poliisi Alankomaissa: https://www.politie.nl/en (englanniksi)
Alankomaiden Karibian saaret Aruba, Curaçao ja Sint Maarten toimivat huumeiden läpikulkukeskuksena Etelä-Amerikasta Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Älä ota mitään kuljetettavaksi keneltäkään. Muuten saarilla esiintyy kohtalaisen vähän rikollisuutta. Kaupunkien ja hotellialueiden ulkopuolella ei ole suositeltavaa liikkua pimeällä.
Poliisi Alankomaiden Karibian saarilla:
Curaçao:
https://polis.cw/information-in-english/ (englanniksi)
Bonaire, Saba, St Eustatius:
https://www.politiecn.com/en (englanniksi)
St. Maarten: http://www.sintmaartengov.org/government/JUS/Pages/SintMaartenPoliceDepartment.aspx (englanniksi)
Aruba:
https://www.overheid.aw/governance-administration/ministry-of-justice-security-and-integration_3989/letter/a/ (englanniksi)

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autoliikenne Alankomaissa on runsasta ja ruuhkat yleisiä, varsinkin isojen kaupunkien ympärillä. Raideverkosto on kattava ja junalla pääsee usein nopeammin ja joustavammin paikasta toiseen. Kaupungeissa on kattava paikallisliikenneverkosto (raitiovaunut ja linja-autot).
Raitiovaunuilla ja pyöräilijöillä on etuajo-oikeus. Kiinnitä erityistä huomiota pyöräilijöihin välttyäksesi onnettomuuksilta. Pyörätiet on useimmiten maalattu punaisiksi. Jalankulkijoiden puolestaan tulee varoa kävelemästä jalkakäytävien yhteyteen sijoitetuilla pyöräteillä.
Liikennerikkomuksista annettavat sakot ovat Euroopan korkeimmat; esimerkiksi matkapuhelimeen puhumisesta ajon aikana ilman kuulokkeita sakotetaan tuntuvasti.

Luonnonolot

Alankomaissa säätila voi vaihtua erittäin nopeasti ja varsinkin kovat tuulet, sumu ja sateet ovat yleisiä. Sääolot voivat aiheuttaa juna- ja lentoliikenteessä viivästyksiä ja peruutuksia.
Alankomaiden Karibian saarilla, Aruballa, Curaçaolla ja Sint Maartenilla esiintyy pyörremyrskyjä kesä–marraskuussa, mutta useimmat niistä kiertävät pääsaaret (Aruban, Bonairen ja Curaҫaon) pohjoispuolelta. Sen sijaan pohjois- ja itäosien saaret St. Maarten, St. Eustatius ja Saba ovat joutuneet kokemaan pyörremyrskyjä viime vuosikymmenellä. Säätilanteen voi tarkistaa paikallisen meteorologisen laitoksen verkkosivulta: http://www.meteo.cw/ (englanniksi) tai Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/Meteorological.Department.Curacao (englanniksi).

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
• Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/nld/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951
https://um.fi/koronavirusuutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/koronavirustilanne-karibian-alueella/384951
Terveysasioista esimerkiksi epidemiatilanteessa tiedottaa kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti verkkosivuillaan http://www.rivm.nl/en/ (englanniksi) ja kansanterveys-, hyvinvointi- ja urheiluministeriö sivuillaan https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport (englanniksi).
Äkillisessä sairaustapauksessa saa päivystävien kotilääkäreiden yhteystiedot helpoiten soittamalla kaupungin kotilääkärien ("Huisartsen") päivystysnumeroon: Amsterdamissa puh. +31 (0)88 00 30 600, Haagissa Huisartsendienst Hadoks, puh. +31 (0)70 346 96 69 – numero vaihtelee kunnittain.
Kotilääkäreiden nettisivusto: https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpost
(hollanniksi)
Kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan on periaatteessa ensin ilmoittauduttava kotilääkäripäivystykseen päästäkseen ensiapuun, mutta tarvittaessa voi suunnata suoraan lähimmän sairaalaan ensiapuun.
Ota kattava sairasvakuutus. Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan
myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta
kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.
Alankomaiden Karibian saarten terveydenhuoltopalvelut ovat hyvätasoisia. Kaiken kattava matkustajavakuutus on välttämätön. Ajankohtaiset tiedot tartuntatilanteesta on syytä selvittää ennakkoon sekä tarkistaa rokotussuositukset.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Jokaisen yli 14-vuotiaan tulee pystyä pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä poliisille ja muille viranomaisille. Henkilöllisyystodistukseksi käy voimassa oleva EU/ETA-kansalaisen passi tai matkustusasiakirjana toimiva henkilökortti. Kolmansien maiden kansalaisilla tulee olla myös voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa. Mikäli henkilöllisyyttä ei voida todistaa asiakirjan puuttumisen tai vanhenemisen vuoksi, viranomainen voi antaa sakon.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands (englanniksi)
https://finlandabroad.fi/web/nld/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-alankomaissa/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Haagin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa