Armenia: matkustustiedote

Armenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle.

Ajankohtaista

Koronarajoitukset on Armeniassa poistettu muttarokotekattavuus on matala erityisesti pääkaupungin ulkopuolella. Ajankohtaista tietoa Armenian tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta:

https://www.mfa.am/en/COVID-19/
http://www.moh.am/#3/0

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Armenia on suhteellisen turvallinen matkailumaa, mutta Vuoristo-Karabahin alueelle sekä Armenian ja Azerbaidžanin väliselle raja-alueelle matkustamista on vältettävä (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit, katso myös Azerbaidzhanin matkustustiedote).

Jerevanin keskustassa on ollut joitain mielenosoituksia, jotka pääosin ovat sujuneet rauhallisesti. Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai Pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Myös Suomen kunniakonsuliin voi ottaa yhteyttä:

Timothy Straight
Tamanyan Street 6, apartment 14, Yerevan, Armenia
Puhelin: +374 10 565587
GSM: +374 91 401623
Sähköposti: finnishconsulateyerevan@gmail.com

Erityiset turvallisuusriskit

Armenian ja Azerbaidžanin välinen konflikti Vuoristo-Karabahista eskaloitui sodaksi syyskuun 2020 lopussa ja päättyi Venäjän fasilitoimaan tulitaukoon 10.11.2020. Sodan seurauksena Azerbaidzhan valloitti takaisin Armenian v. 1994 tulitaukosopimuksen mukaan miehittämät alueet sekä eteläisen osan Vuoristo-Karabahia. Sotatoimia käytiin vain Vuoristo-Karabahissa ja sitä ympäröivillä Armenian hallussa olleilla alueilla. Pohjoisen osan armeenialueen status on epäselvä ja tulitaukolinjoja varmistaa kattava Venäjän rauhanturvaoperaatio. Pääsy alueelle on rajoitettu. Ulkomaalaisia ei ole päästetty tähänkään mennessä alueelle ilman erityislupaa ja Armeniasta alueelle pääsee vain Venäjän rauhanturvajoukkojen turvaaman Lachinin käytävän kautta. Armenian ja Azerbaidzhanin välinen uusi rajalinja on määrittelemättä ja merkitsemättä.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä jännitteet Azerbaidžanin ja Armenian/Venäjän rauhanturvan välillä ovat lisääntyneet. Armenian sodanjälkeinen sisäpoliittinen tilanne on vakiintunut jo kaksissa demokraattisissa vaaleissa.
Armenian ja Azerbaidžanin sekä Armenian ja Turkin väliset rajat ovat suljettuja. Suhteiden normalisointiprosessi on käynnissä, mutta nopeaa edistystä ei odoteta.

Rikollisuus

Taskuvarkauksia ja muuta omaisuusrikollisuutta saattaa esiintyä. Vaikka Armenia on matkailijalle suhteellisen turvallinen maa, kannattaa noudattaa varovaisuutta ja välttää erityisesti pimeällä syrjäisillä kujilla liikkumista.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennesääntöjä ei juurikaan noudateta ja ylinopeudet ovat tavallisia. Maan autokanta on heikkokuntoista erityisesti Jerevanin ulkopuolella, ja turvavyömääräystä ei useinkaan noudateta.

Armenian tiet ovat muutamaa valtaväylää lukuun ottamatta heikossa kunnossa, ja tilanne pahenee erityisesti talvikuukausina. Poliisi saattaa sakottaa rahastusmielessä autoilijoita. Polttoainetta kannattaa ostaa vain luotettavilta huoltoasemaketjuilta, sillä muualla on vaara tulla huijatuksi. Öiseen aikaan ajamista kannattaa välttää. Liikenteessä promilleraja on nolla.

Luonnonolot

Armenia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, ja pienet maanjäristykset ovat yleisiä. Viimeisin suuri maanjäristys oli vuonna 1988.

Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Terveys

Poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä matkustettaessa. Matkustajia kehotetaan varaamaan rajanylityksiin riittävästi aikaa.

Matkailijalla on hyvä olla kaikenkattava matkavakuutus.
Sen tulisi kattaa lentoevakuointi Suomeen vakavan sairauden tai onnettomuuden yhteydessä.

Julkisen terveydenhuollon taso on maan taloudellisen tilanteen vuoksi heikko ja sairaaloiden varustetaso huono. Yksityisiä, kalliita terveyspalveluja on saatavilla Jerevanissa.

Vesijohtovettä ei kannata juoda.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Armenia on ortodoksimaa, jossa naiset voivat pukeutua normaaliin länsimaiseen tapaan. Maaseudulla ollaan kuitenkin konservatiivisempia, ja paljastava pukeutuminen voi herättää siellä kielteistä huomiota.

Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja.

Sotilaskohteiden valokuvaamista ei suositella. Sotilaskohteisiin tai niiden lähistölle pyrkineitä matkailijoita on pidätetty kuulusteluja varten. Uskonnollisia kohteita kuvattaessa on hyvä pyytää siihen lupa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Tietoa maahantulosäännöksistä on saatavilla Armenian ulkoministeriön sivuilta http://www.mfa.am/ sekä Armenian suurlähetystöstä Tukholmassa http://www.sweden.mfa.am/en/.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa

http://www.facebook.com/FinlandinSouthCaucasus
http://twitter.com/FinlandinSC

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa