Azerbaidžan: matkustustiedote

Azerbaidžan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahiin ja sitä ympäröivälle alueelle sekä Armenian vastaisen rajan läheisyyteen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset Azerbaidžanissa muuttuvat tautitilanteen mukaan. Rokotekattavuus on matala pääkaupungin ulkopuolella.

Ajankohtaista tietoa maan tilanteesta saat seuraamalla Azerbaidžanin viranomaisten ja tiedotusvälineiden tiedotusta:

https://mfa.gov.az/en
https://mfa.gov.az/en/category/entry-rules-to-the-republic-of-azerbaijan-during-covid-19-pandemic

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahiin ja sitä ympäröivälle alueelle samoin kuin Azerbaidžanin ja Armenian väliselle raja-alueelle (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit).

Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja. Noudata normaalia matkustusvarovaisuutta. Viranomaiset puuttuvat luvattomiin poliittisiin kokoontumisiin voimakeinoin.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai Pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Myös Suomen kunniakonsuliin voi ottaa yhteyttä:

Faig Jabiyev
Nasimi district, Nasibbey Yusifbeyli street 86, apt. 7, AZ1007, Baku, Azerbaijan
Puhelin: +994 12 404 41 80 (ext. 1157)
Matkapuhelin: +994 50 220 60 04
Sähköposti: faig.jabiyev@caspiandrilling.com

Erityiset turvallisuusriskit

Armenian ja Azerbaidžanin välinen konflikti Vuoristo-Karabahista eskaloitui sodaksi syyskuun 2020 lopussa ja päättyi Venäjän fasilitoimaan tulitaukoon 10.11.2020. Sodan seurauksena Azerbaidzhan valloitti takaisin Armenian v. 1994 tulitaukosopimuksen mukaan miehittämät alueet sekä eteläisen osan Vuoristo-Karabahia. Pohjoisen osan status on epäselvä ja tulitaukolinjoja varmistaa kattava Venäjän rauhanturvaoperaatio. Pääsy alueelle on rajoitettu. Ulkomaalaisia ei ole päästetä alueelle ilman erityislupaa ja alueelle matkustaminen Armenian kautta merkitsee automaattisesti maahantulokieltoa Azerbaidžaniin. Tilanne on erittäin epästabiili. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä jännitteet Azerbaidžanin ja Armenian/Venäjän rauhanturvan välillä ovat lisääntyneet. Alueella on merkittävä määrä miinoitettuja alueita ja räjähtämättömiä ammuksia.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuneet rikokset ovat tapahtuneet lähinnä pimeän aikaan ravintoloiden ja yökerhojen läheisyydessä. Käytä virallisia takseja ja liiku mahdollisuuksien mukaan ryhmissä. Poliiseiksi tekeytyneet rikolliset ovat joskus pysäyttäneet ulkomaalaisia ja varastaneet asiakirjoja sekä rahaa. Mikäli poliisin univormuun pukeutunut henkilö pysäyttää kadulla, kannattaa käyttäytyä yhteistyöhaluisesti, mutta vaatia nähtäväksi virkamerkki tai -kortti.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Azerbaidžanin tiet ovat Bakua lukuun ottamatta pääosin erittäin heikossa kunnossa. Lisäksi paikallinen liikennekulttuuri on kaaosmaista. Liikennesääntöjä ei noudateta, ja ylinopeudet ovat usein huomattavia. Liikenne on vaarallista niin autoilijalle kuin jalankulkijalle. Autot ovat usein huonokuntoisia, ja monista autoista puuttuvat turvavyöt. Azerbaidžanissa tapahtuukin runsaasti liikenneonnettomuuksia. Teiden heikon kunnon ja valaistuksen puutteiden takia pimeällä ajamista kannattaa välttää. Liikenteen promilleraja on nolla.

Luonnonolot

Azerbaidžan sijaitsee maanjäristysalueella, joten pienet maanjäristykset ovat yleisiä. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/perustietoa-maanjaristyksista/ohjeita-matkailijoille

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Azerbaidzhanin ulkoministeriön tiedotteita asiasta voi seurata osoitteessa:
https://mfa.gov.az/en

Julkinen terveydenhuolto ei ole Azerbaidžanissa länsimaisella tasolla. Sairaaloiden varustetaso on matala, ja Bakun ulkopuolella voi olla pulaa lääkkeistä ja muista sairaalatarvikkeista. Yksityisiä ja englanninkielisiä terveyspalveluita on saatavilla vain Bakussa.

Vesijohtovettä ei kannata juoda.

Matkailijalla on hyvä olla voimassa laaja matkavakuutus. Sen tulisi kattaa lentoevakuointi Suomeen vakavan sairauden tai onnettomuuden yhteydessä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Valtaosa väestöstä on islaminuskoista, mutta uskontoa pidetään yksityisasiana. Suhtautuminen muun muassa alkoholiin on melko liberaalia. Vaikka maassa pukeudutaan yleisesti länsimaiseen tapaan, vältä kuitenkin paljastavaa pukeutumista.

Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja. Sotilaskohteiden valokuvaamista ei suositella. Niiden lähistölle pyrkineitä matkailijoita on pidätetty kuulusteluja varten. Uskonnollisia kohteita kuvattaessa on hyvä pyytää siihen lupa.

Maahantulosäännökset

Matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Maahantuloa koskevista asioista saa tietoa Tukholmassa sijaitsevasta Azerbaidžanin suurlähetystöstä, https://stockholm.mfa.gov.az/en

Englanninkieliset ohjeet omatoimimatkailijoiden rekisteröitymisestä löytyvät Azerbaidžanin maahanmuuttoviraston (State Migration Service) verkkosivuilta http://migration.gov.az.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa

http://www.facebook.com/FinlandinSouthCaucasus
http://twitter.com/FinlandinSC

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa