Bulgaria: matkustustiedote

Bulgaria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Varo taskuvarkaita erityisesti suuremmissa kaupungeissa sekä Mustanmeren rannikon lomakohteissa. Vältä yksin liikkumista pimeillä kujilla ja puistoissa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Matkustusasiakirjoista ja muusta omaisuudesta kannattaa aina pitää matkan aikana hyvää huolta ja selvittää etukäteen, mitä matkavakuutus kattaa.

Suurlähetystö suosittelee matkan ajan voimassaolevien yhteystietojen ilmoittamista omaisille, läheisille tai ystäville.

Yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Taskuvarkaita on varottava erityisesti ruuhkaisilla toreilla, ostoskaduilla ja -keskuksissa sekä julkisissa kulkuneuvoissa.

Arvoesineet on hyvä jättää turvalliseen paikkaan. Pidä mukana kuitenkin passi tai henkilöllisyystodistus.

Sofiassa ongelmallisia alueita ovat muun muassa keskustan torit, kauppahalli, Sveta Nedelya -aukio, keskusrautatieasema ja alikulkutunnelit. Suhtaudu epäluuloisesti hanakasti seuraa hakeutuviin "ystäviin". Samoin on syytä epäillä erilaisia siviiliasuisia "poliiseja", jotka haluavat tarkistaa passin ja rahavarat. Erityisesti matkailusesongin aikana kaduilla liikkuu monenlaista pikkutavaraa kaupustelevia lapsia ja nuoria, joiden joukkoon mahtuu myös taitavia taskuvarkaita. Jatka määrätietoisesti matkaa pysähtymättä.

Mustanmeren rannikolla noudata erityistä varovaisuutta kävelykaduilla, kirkkojen edustoilla, toreilla, matkamuistokaupoissa sekä alikulkutunneleissa. Katukaupustelu, kerjääminen, taskuvarkaudet ja rahanvaihto ovat usein järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa.

Rantalomakohteissa on tapahtunut yksittäisiä seksuaalirikoksia, joten ole varovainen liikkuessasi ulkona erityisesti yöaikaan. Harkitse aina tarkkaan tuntemattomien ihmisten kutsuun lähteä paikalliseen baariin, diskoon tms. tai esimerkiksi kyydin tarjoamiseen.
Suosituimmissa lomakohteissa virkavallan toimintaa on ajoittain kritisoitu hitaaksi, välinpitämättömäksi ja tehottomaksi. Paras keino välttää hankaluuksia ja käyntiä poliisiasemalla on oma varovaisuus ja järkevä käytös.

Mustanmeren rannikolla erotiikkabaareihin saatetaan houkutella asiakkaita, minkä jälkeen ovet suljetaan ja juomista veloitetaan suuria summia, jopa tuhansia euroja. Joku voidaan ottaa jopa ”panttivangiksi” ja pakotetaan nostamaan pankkiautomaatista rahaa. Kiristäjät saattavat olla jopa aseistettuja.

Kaupungeissa ja rantalomakohteissa taksikyydeistä usein yliveloitetaan. Ravintolalasku on hyvä tarkistaa ennen maksamista ylilaskutuksen välttämiseksi. Huijausten ja muun rikollisen toiminnan takia luottokorttien ja pankkiautomaattien käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta.

Jos sinut ryöstetään tai joudut väkivallan kohteeksi, tee heti ilmoitus paikallispoliisille ja ota yhteys suurlähetystöön.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Ajokulttuuri poikkeaa suomalaisesta ja vaatii tarkkavaisuutta. Tiet ja kadut ovat usein hyvinkin huonokuntoisia ja viitoitus puutteellista.

Bulgariassa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Rattijuoppous- ja ajokortitta ajamistapauksia on paljon. Liikenneonnettomuuksien ja kuolemantapausten määrät Bulgariassa on suuria.

Jalankulkijoiden tulee olla erityisen varovaisia erilaisen ajokulttuurin, huonokuntoisten jalkakäytävien ja suojateiden sekä sinne tänne pysäköityjen autojen takia.

Luonnonolot

Bulgaria sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi//fi/seismologian-instituuutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailiijoille.
Saavuttuasi majoituspaikkaan tarkista varauloskäyntien sijainti.

Kesät ovat yleensä hyvin kuumia ja talvet lumisia. Mustanmeren rannikko muistuttaa ilmastoltaan etelä-Euroopan alueita.

Teiden kunto vaihtelee suuresti paikkakunnasta riippuen.
Voimakkaat ja runsaat sateet voivat aiheuttaa maanvyörymiä ja tulvia.

Nastarenkaiden käyttö on kielletty, joten talvella vuoristoseudulla liikuttaessa tulee autoon varata lumiketjut.

Laskettelijoiden ja hiihtomatkailijoiden tulee ehdottomasti pysyä merkityillä rinteillä ja noudattaa viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta.

Terveys

Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen.

Mikäli olet vahingon sattuessa päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, vastaat itse vahingostasi. Vakuutus tulee harvoin apuun tällaisissa tapauksissa.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämämötöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Kotiuttamiskuluja Suomeen kortti ei kata. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Yksityiset sairaalat ja klinikat erityisesti turistikohteissa veloittavat hoitopalveluista suuria summia, joten tarkista hinta aina ennen hoitotoimenpiteitä. Mikäli joudut yliveloituksen kohteeksi, ilmoita tästä paikalliselle poliisille.

Mustanmeren rannikolla kaikissa julkisissa sairaaloissa ei ole välttämättä englannin kielen taitoista henkilökuntaa. Tulkeista saa tietoa suurlähetystöstä sekä Varnassa toimivalta kunniakonsulilta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Bulgariassa ei ole huomioitu liikuntaesteisiä samassa määrin kuin esimerkiksi Suomessa.

Sotilaskohteita ei saa kuvata.

Maahantulosäännökset

Matkustukseen liittyvät koronarajoitukset on poistettu Bulgarian osalta.

Paikallisviranomaisten bulgariankielistä koronatiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

www.coronavirus.bg
• Linkki edustuston koronaohjeistukseen https://finlandabroad.fi/web/bgr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Sofian-suurlähetystö

1000 SOFIA
BULGARIA
https://finlandabroad.fi/web/bgr/frontpage
www.facebook.com/FinnishEmbassySofia
https://twitter.com/FinEmbSofia

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa