Chile: matkustustiedote

Chile: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maanjäristysaltis. Taskuvarkaudet yleisiä. Mielenosoituksia voi esiintyä ja ne voivat muuttua väkivaltaisiksi. Väkijoukkoja tulee välttää. Ulkomaalaisen mielenilmaus tai osallistuminen mielenosoitukseen saattaa johtaa maasta karkottamiseen.

Ajankohtaista

Chileen saapuessa ulkomaalaisten matkaajien tulee esittää ulkomaisen viranomaisen myöntämä rokotustodistus tai negatiivinen tulos PCR-testistä, joka on tehty enintään 48 tuntia ennen matkaa, yhdessä henkilöllisyystodistuksen ja/tai passin kanssa. Katso ajantasaiset tiedot vaatimuksista paikallisviranomaisilta. Edustusto päivittää tarvittaessa ajankohtaista tietoa sosiaalisen median kanavilleen.

Pääkaupungissa Santiago de Chilessä sekä muualla Chilessä (erityisesti La Araucaunían ja Biobion alueilla) voi esiintyä mielenosoituksia, jotka voivat paikoin muuttua väkivaltaisiksi. Vältä väkijoukkoja. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita sekä seuraa tiedotusvälineitä. Väkivaltaiset mielenosoitukset keskittyvät erityisesti Santiagoon ja muihin kaupunkikeskustoihin. Santiagossa erityisesti suositellaan välttämään Plaza Italian (Plaza Baquedano) aluetta. Mielenosoitusten yhteydessä voi esiintyä myös mm. ilkivaltaa, tulipaloja ja tiesulkuja. Julkinen liikenne ei välttämättä toimi normaalisti. Varaudu myös mahdollisiin muutoksiin muun liikenteen aikatauluissa. Tee matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/ ja seuraa suurlähetystön sosiaalisen median tilejä.
Facebook: https://www.facebook.com/FinEmbChile/ Twitter: https://twitter.com/FinEmbChile

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Chile on suhteellisen turvallinen matkailumaa. Maan poliittinen tilanne on vakaa, mutta alueellisia levottomuuksia esiintyy.
Ambulanssi: puh. +56 2 131
Palokunta: puh. +56 2 132
Poliisi: puh. +56 2 133
Tutkiva poliisi (PDI): puh. +56 2 134

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ovat yleisiä erityisesti ruuhka-aikaan joukkoliikennevälineissä, tavarataloissa ja turistinähtävyyksien läheisyydessä Santiagossa sekä rannikolla olevissa turistikohteissa. Passit, arvokorut ja suuret rahasummat onkin syytä säilyttää hotellin kassakaapissa ja pitää mukana vain jäljennöksiä esimerkiksi passista, matkalipuista tai ajokortista. Myös asuntomurtoja ja autoryöstöjä esiintyy.

Poliisi (Carabineros de Chile) (espanjaksi) http://www.carabineros.cl/ puh. +56 2 133

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Chileläinen liikennekulttuuri on suomalaiseen verrattuna nopeatempoisempaa ja piittaamattomampaa. Liikenneonnettomuuksia sattuu usein liiallisen ajonopeuden takia, joten varovaisuuteen on syytä. Maanteillä tulee noudattaa nopeusrajoituksia. Chilessä sallittu promilleraja on alhainen (alle 0,3).
Santiagon joukkoliikenne on suhteellisen toimiva, mutta ruuhkainen. Taksit ovat edullisia.

Kansallinen liikenneturvallisuusviranomainen CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito). (espanjaksi) http://www.conaset.cl/

Luonnonolot

Chile kuuluu maailman maanjäristysaltteimpiin alueisiin. Järistykset ovat tavallisia koko maassa. Rakennukset ja muu infrastruktuuri ovat pääsääntöisesti kestäviä. Chilessä esiintyy ajoittain myös tulvia, metsä- ja maastopaloja erityisesti eteläisen pallonpuoliskon kesäkautena, maanvyörymiä ja tulivuorenpurkauksia.

Matkustajia kehotetaan hankkimaan viimeisin tilannetieto luonnonmullistuksista ja niiden aiheuttamista vahingoista Chilen sisäministeriön alaisen kansallisen kriisinhallintaviranomaisen ONEMIn (Oficina Nacional de Emergencia) sivuilta. (espanjaksi) http://www.onemi.cl/
puh. +56 2 600 586 7700 tai +56 2 2252 4200

Tietoa maanjäristyksistä saa myös kansallisen seismologian keskuksen (Centro Sismológico Nacional, CSN) sivuilta (espanjaksi). http://www.sismologia.cl/

Ilmakehän otsonikerros on Chilen kohdalla ohentunut huomattavasti, joten terveydelle haitallinen ultraviolettisäteily on erittäin voimakasta. Otsoniongelma on pahimmillaan keski- ja iltapäivän tunteina keväällä syys-marraskuussa ja kesällä joulu-maaliskuun aikaan. Tällöin on hyvä suojata ihoa vaatteilla ja käyttää ultraviolettisäteilyltä suojaavia tuotteita.

Chilessä on kaksi myrkyllistä hämähäkkiä: ruskohämähäkki (araña de rincón) ja mustaleski (araña de trigo), joista jälkimmäistä esiintyy pääasiassa maaseudulla. Hämähäkin puremaa on syytä käydä näyttämässä lääkärille. Lisätietoja (espanjaksi) http://cituc.uc.cl/publicaciones/7-guia-clinica-para-manejo-de-mordedura-de-arana-de-rincon

Terveys

Santiago de Chile on yksi maailman saastuneimpia kaupunkeja. Ilmansaastetilanne on erityisen vakava talvikuukausien aikana touko-syyskuussa. Ilmansaasteet saattavat aiheuttavat ärsytystä ja pahimmassa tapauksessa, etenkin lapsille ja vanhuksille, hengitystiesairauksia.

Hantaviruksen aiheuttamat tartunnat lisääntyvät etenkin kesäkaudella, erityisesti Keski- ja Etelä-Chilessä. Myös lavantauti ja hepatiitti ovat verrattain yleisiä etenkin kesäkaudella, joka kestää maan keskiosissa joulukuusta maaliskuuhun.

Zika-virusta, denguekuumetta ja chikungunyaa saattaa esiintyä Pohjois-Chilessä Arica y Parinacota -läänissä.

Kehotamme ottamaan kaiken kattavan matkavakuutuksen kotimaassa ennen matkalle lähtöä. Useimmat sairaalat ja lääkärikeskukset hyväksyvät luottokortin maksuvälineenä, pienemmät lääkäriasemat saattavat hyväksyä vain käteisen.

Chilessä on sekä julkinen että yksityinen terveydenhuollon järjestelmä. Lääkärit ovat ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja. Etenkin yksityiset klinikat ja sairaalat Santiagossa ovat korkeatasoisia. Yksityisiä sairaaloita kutsutaan nimellä clinica, ja julkisia nimellä hospital. Lääkkeitä on yleisesti hyvin saatavilla.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO (englanniksi) http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto (englanniksi) http://www.ecdc.europa.eu/

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Chilen virallinen kieli on espanja, englantia puhutaan suhteellisen vähän. Paikalliset poliisit, carabinerot, ovat luotettavia ja avuliaita. Paikallinen kulttuuri eroaa jossain määrin suomalaisesta; liian luottavainen ei kannata olla, vaikka ihmiset enimmäkseen ovatkin ystävällisiä ja auttavaisia. Ulkomaalaisen mielenilmaus tai osallistuminen mielenosoitukseen saattaa johtaa maasta karkottamiseen.

Maahantulosäännökset

Ulkomaalaisten matkaajien tulee esittää ulkomaisen viranomaisen myöntämä rokotustodistus tai negatiivinen tulos PCR-testistä, joka on tehty enintään 48 tuntia ennen matkaa, yhdessä henkilöllisyystodistuksen ja/tai passin kanssa.
Tietoa maahantulosäännöksistä löytyy Chilen sisäministeriön alaisen ulkomaalais- ja maahanmuuttoviraston (Departamento de Extranjería y Migración) verkkosivulta. (espanjaksi) http://www.extranjeria.gob.cl/

Chilen suurlähetystö Helsingissä
embajada.finlandia@minrel.gob.cl
+358 9 612 6780

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Santiago de Chilen -suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa