Ecuador: matkustustiedote

Ecuador: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Poliittisten jännitteiden vuoksi väkivaltaiset mielenosoitukset mahdollisia. Heikon turvallisuustilanteen vuoksi noudata erityistä varovaisuutta. Vältä tarpeetonta matkustamista Kolumbian vastaisella rajaseudulla oleviin maakuntiin.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Ecuadorin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/ecu/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-ecuadorissa/384951
ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Ecuadorin terveysministeriön sivut: https://www.salud.gob.ec/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Ryöstöt ja varkaudet ovat yleisiä Ecuadorissa ja poikkeusoloissa aseellisia ryöstöjä saattaa tapahtua tavallista enemmän.

Ecuadorissa voi esiintyä yllättäviä ja väkivaltaisia mielenosoituksia poliittisten jännitteiden vuoksi. Väkivaltaisia mielenosoituksia esiintyy erityisesti Quitossa ja sen historiallisessa keskustassa, mutta poliittisia levottomuuksia voi esiintyä muuallakin maassa. Poikkeustilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita ja seuraa aktiivisesti tiedotusvälineitä. Suuria väkijoukkoja tulee välttää ja mielenosoituksiin ei tule osallistua.

Poliittisten levottomuuksien yhteydessä voi esiintyä tiesulkuja ja yhteydet kaupunkien välillä saattavat katketa. Mahdollisten tiesulkujen yhteydessä saattaa esiintyä myös väkivaltaisuuksia. Tarkista, onko matkustaminen mahdollisten poikkeustilanteiden aikana ylipäätään mahdollista kaupunkien välillä.

Poikkeustilanteisissa voit tarkistaa mahdolliset tiesulut osoitteessa:
https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

Mahdollisilla lakoilla ja tiesuluilla saattaa olla vaikutuksia lentoaikatauluihin ja peruutuksia voi tapahtua. Varsinkin Quiton kansainväliselle lentokentälle voi olla vaikea päästä, jos tiesulkuja esiintyy.

Poikkeustilanteissa voit tarkistaa lentojen peruutukset Quiton kansainvälisen lentokentän sivustolta:
https://www.aeropuertoquito.aero/es/vuelos-internacionales/salidas-internacionales.html

Ecuadorin viranomaiset kehottavat välttämään matkustamista 20 kilometrin säteellä Kolumbian rajasta, lukuun ottamatta virallisia rajanylityspaikkoja. Poikkeustilanteissa on suositeltavaa erikseen tarkistaa turvalliset matkareitit ja alueet paikallisilta viranomaisilta.

Rikollisjengien väkivalta on pahentunut viimeisen vuoden aikana, ja turvallisuustilanne monilla muillakin alueilla on heikko. Tämän takia poikkeustilat ja ulkonaliikkumiskiellot voivat jatkua (erityisesti Guayas, Esmeraldas sekä Santo Domingo de los Tsáchilas).

Rikollisuus

Taskuvarkaudet ja ryöstöt ovat yleisiä Ecuadorin suurissa kaupungeissa ja turistikohteissa, ja varkaat ovat yhä useammin aseistautuneita. Rikollisuus on viime aikoina lisääntynyt erityisesti Quiton, Guayaquilin ja Mantan kaupungeissa. Arvokkaat korut, suuret rahasummat ja passit kannattaa säilyttää hotellin kassakaapissa. Passista ja maahantuloleimoista kannattaa ottaa valokopiot, jotka tulisi aina pitää mukana. Ruuhkaisissa kulkuvälineissä liikuttaessa sekä ravintoloissa reput ja laukut on viisainta pitää sylissä vartalon etupuolella. Matkatavaravarkaudet ovat tavallisia etenkin linja-autoasemilla ja lentokentillä.

Myöhään illalla ja yöllä matkustamista tulisi välttää, sillä etenkin pitkänmatkan busseihin on tehty viime aikoina useita aseellisia iskuja pimeän tulon jälkeen. Taksiin noustessa kannattaa tarkastaa, että auton etulasissa tai sivuovessa on rekisteritarra, josta käy ilmi tämän numero. Viime vuosina Ecuadorissa on sattunut useita tapauksia, joissa ryöstäjät ovat pyrkineet tainnuttamaan uhrinsa huumaamalla. Tästä johtuen tuntemattomilta ei kannata ottaa vastaan ruokaa, juomaa tai savukkeita, vaikka tarjoaja vaikuttaisikin ystävälliseltä. Suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia kannattaa välttää. Jalkapallo-otteluissa voi esiintyä mellakointia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Ecuadorin liikennekulttuuri on suomalaiseen verrattuna kiivastempoinen, ja erityisesti paikallisbussit ajavat lujaa. Tiet ovat verrattain huonokuntoisia lukuun ottamatta pääteitä ja matkustaminen voi olla vaarallista erityisesti yöaikaan.

Luonnonolot

Ecuador on maanjäristysaluetta, ja voimakkaita maanjäristyksiä voi esiintyä yllättäen. Lisäksi maassa on noin 40 tulivuorta, joista useat ovat aktiivisia. Niistä kolme on purkautunut hiljattain. Tungarahua ja Reventador -vuorille ei kannata kiivetä olemassa olevan purkautumisvaaran vuoksi.

Luonnononnettomuuden uhatessa tai sattuessa matkailijoita kehotetaan seuraamaan viranomaisten ja Suomen Limassa sijaitsevan suurlähetystön tiedotteita ja ohjeita.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoa: https://finlandabroad.fi/web/ecu/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-ecuadorissa/384951

Ecuadorissa esiintyy koleraa, denguekuumetta, kurkkumätää, A-hepatiittia, malariaa, tuberkuloosia, lavantautia ja keltakuumetta. Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Maan pääkaupunkiin Quitoon matkustavien kannattaa ottaa huomioon, että kaupunki sijaitsee korkealla, noin 2800 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä voi aiheuttaa oireita joillekin ihmisille. Lääkärihoito voi olla kallista, eikä terveyspalveluja ole välttämättä saatavilla suurten kaupunkien ulkopuolella.

Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta. Galapagossaarille matkustaessa on hyvä huomioida, että matkavakuutus kattaa evakuoinnin, sillä saarilla terveydenhoito on rajallista. Ecuadorissa sairaaloissa lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Rangaistukset rikoksista ja erityisesti huumerikoksista tai pelkästään huumausaineiden hallussapidosta ovat ankarat ja vankilaolot erittäin kehnot. Ecuadorin laki vaatii matkustajia kantamaan henkilöllisyystodistusta mukana kaiken aikaa. Poliittisten levottomuuksien aikana saattaa voimaan tulla erilaisia liikkumisrajoituksia varsinkin valtion hallintovirastojen läheisyyteen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/migracion/
Ecuadorissa yksin, ilman toista vanhempaa tai kolmannen osapuolen kanssa asuva tai matkustava alaikäinen (alle 18-vuotias) tarvitsee jäljennöksen syntymätodistuksestaan ja kirjallisen luvan, jossa molemmat vanhemmat tai toinen poissaoleva vanhempi antavat lapselleen luvan matkustaa yksin. Kirjallinen lupa tulee olla notaarin vahvistama ja käännetty espanjaksi.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Liman-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa