Fidži: matkustustiedote

Fidži: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Fidži on turvallinen matkailumaa, mutta tavanomaista varovaisuutta on hyvä noudattaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Fidžille matkustaville pätevät samat säännöt kuin yleensä ulkomailla liikuttaessa: Passi kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa ja arvoesineet on hyvä pitää poissa näkyvistä.

Yleinen hätänumero: 911.

Rikollisuus

Ryöstöjä ja pahoinpitelyjä tapahtuu ajoittain.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Teiden kunto vaihtelee. Matkailijan kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta.

Luonnonolot

Fidži sijaitsee seismisellä alueella; maanjäristykset, hirmumyrskyt ja hyökyaallot ovat mahdollisia. Marras-huhtikuussa alueella esiintyvät pyörremyrskyt (cyclone season) saattavat aiheuttaa rankkasateita ja tulvia. Luonnonmullistusten aiheuttamat mahdolliset vahingot kannattaa tarkistaa suoraan matkakohteesta.

Terveys

Suomella ja Fidžillä ei ole sosiaaliturva- tai sairausvakuutussopimusta. Terveydenhuollon palvelut maassa ovat rajalliset.

Fidžillä esiintyy denguekuumetapauksia. Sinne matkustavien tulee suojautua myös lavantautia vastaan. HIV/AIDS-tartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina.

Fidžillä on kaksi paineentasauskammiota, molemmat pääkaupungissa Suvassa. Monet suositut sukelluskohteet sijaitsevat Suvan ulkopuolella. Sukeltajat, jotka tarvitsevat hätäapua, joudutaan evakuoimaan Suvaan.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Fidžin huumelainsäädännön mukaan mikä tahansa määrä kiellettyä huumausainetta johtaa vähintään kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Canberran-suurlähetystö

YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa