Intia: matkustustiedote

Intia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Poikkeustila Jammun ja Kashmirin osavaltiossa jatkuu ja matkustamista alueelle on syytä välttää. Laukausten vaihto Intian ja Pakistanin välillä sekä turvallisuusjoukkojen ja militanttien väliset yhteenotot ovat yleisiä. Alueelle matkustamiseen vaaditaan erikoislupa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Intian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (suomeksi ja ruotsiksi) https://finlandabroad.fi/web/ind/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Vältä väkijoukkoja ja mielenosoituksia sekä noudata erityistä tarkkaavaisuutta suurissa kaupungeissa.

Intian yleinen hätänumero on 112.

Erityiset turvallisuusriskit

Intiassa joillekin alueille kuten Sikkim, Arunachal Pradesh sekä Andamanin ja Nicobarin saaret matkustamiseen tarvitaan viranomaisten erityislupa. Lisätietoa: http://www.boi.gov.in/.

Rikollisuus

Arvotavarat on syytä pitää koko ajan hyvässä tallessa.Ryöstöjä ja taskuvarkauksia tapahtuu silloin tällöin myös junissa ja rautatieasemilla Junilla matkustavien on hyvä lisätä matkavarustuksiinsa lukollinen ketju, jolla voi sitoa matkatavarat yön ajaksi sänkyyn. Rautatieasemien ympäristössä liikkuu usein kyseenalaisia matkailupalveluita tarjoavia henkilöitä.

Matkavaraukset suositellaan tehtäväksi hotellin tai luotettavan matkatoimiston kautta.

Naisiin kohdistuvia ahdistelutapauksia ja väkivallantekoja on tapahtunut eri puolilla maata, myös turistikohteissa. Naisten on hyvä noudattaa erityistä harkintaa ja tarkkaavaisuutta liikkuessaan yksin, erityisesti pimeän aikaan ja syrjäisillä seuduilla sekä julkisia kulkuneuvoja ja autoriksoja käytettäessä.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle ja ota yhteyttä Suomen suurlähetystöön.

Intian poliisin kansallinen puhelinnumero on 100.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Intian maantieliikenne on vasemmanpuoleista. Tärkeimmät tieyhteydet (national highways) suurten kaupunkien välillä soveltuvat automatkailuun, vaikka tiet ovat usein kapeita ja huonokuntoisia. Välimatkat kaupunkien välillä ovat pitkiä. Matkustaminen omalla autolla tai vuokra-autolla on varsin raskasta ja vaarallistakin. Liikennesääntöjä ei juuri noudateta, etuajo-oikeus määräytyy ajoneuvon koon mukaan. Liikenteen seassa kulkee niin huonokuntoisia ajoneuvoja, eläimiä kuin tienvarsien asukkaitakin. Yöllä ajaminen ei ole suositeltavaa.

Vaikka takseissa on monin paikoin käytössä mittarit, ei niiden toimivuuteen aina voi luottaa. Matkan hinnasta kannattaa sopia etukäteen.

Junalla on turvallisempaa matkustaa kuin autolla, joskin junaonnettomuuksia ja -ryöstöjä tapahtuu ajoittain.

Luonnonolot

Ilmasto-oloissa on maan koon vuoksi suuria eroavaisuuksia – ne vaihtelevat Himalajan vuoristo-olosuhteista Rajasthanin aavikoihin ja Etelä-Intian troopiikkiin. Kesällä voi esiintyä ankaraa kuivuutta; monsuuniaikana puolestaan rankkoja sateita ja suurtulvia, erityisesti maan kaakkois- ja länsiosissa. Trooppiset sykloonit aiheuttavat ajoittain tuhoja rannikkoseuduilla. Intia kuuluu pääosin maanjäristysalueeseen.

Lisätietoja:
Intian ilmatieteenlaitos (engl.): https://mausam.imd.gov.in
Maailman ilmatieteenjärjestön Intian maasivut (engl.): https://public.wmo.int/en/members/india
Intian katastrofihallinnan viranomainen (engl.): https://ndma.gov.in/
Intian sisäministeriön katastrofihallinnasta vastaava osasto (engl.): https://ndmindia.mha.gov.in/#

Terveys

Terveystarkastukset ja muut koronavirukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoa New Delhin suurläetystön verkkosivuilta (suomeksi ja ruotsiksi):
https://finlandabroad.fi/web/ind/frontpage

Veden ja elintarvikkeiden välityksellä tarttuvista taudeista yleisimpiä ovat A-hepatiitti (viruksen aiheuttama maksatulehdus) ja erilaiset vatsataudit. Hygienia on ehdottomasti tärkein sairauksia ennaltaehkäisevä varotoimenpide. Tämä koskee niin vettä, ravintoa kuin käsien pesua.

Tavallisimmin äkillisiä vatsavaivoja aiheuttaa kolibakteeri tai virus. Alkueläinten (ameeba ja giardia) aiheuttamat vatsavaivat ovat tavallisia. Muita mainittavia sairauksia ovat B-hepatiitti (veren ja sukupuolisen kanssakäymisen kautta tarttuva maksatulehdus) ja HIV/AIDS. Aivokalvontulehduksia ja tuberkuloosia esiintyy.

Eläinten puremiin on syytä suhtautua vakavasti, koska vesikauhua esiintyy runsaasti. Intiassa hyttyset levittävät dengue- ja chikunguny-kuumetauteja. monsuunikaudella hyttysten pistoilta on syytä suojautua hyttyskarkotteiden ja suojaavan pukeutumisen avulla.

Lääkkeitä ei usein myydä paketeissa, eikä mukana ole annostusohjeita. Myynnissä on runsaasti lääkejäljennöksiä, joiden käyttö voi olla vaarallista.

Pääkaupunki Delhi on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista, ja monissa muissakin Intian suurkaupungeissa ilmanlaatu on osan vuodesta erittäin huono. Ilmansaasteet kuormittavat hengityselimiä ja lisäksi ne voivat aiheuttaa muun muassa limakalvoärsytystä sekä iho- ja silmäoireita.

Intialaisten julkisten sairaaloiden hygienia ja hoidon taso ei vastaa suomalaista. Yksityissairaalat ovat suositeltu vaihtoehto. Yksityissairaaloissa hoito on erittäin kallista ilman vakuutusta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Intiassa on hyvä pukeutua konservatiivisesti. Goan kaltaisissa länsituristien kansoittamissa paikoissa pukeutumiskoodi tosin on vapaampi. Naisilla shortsit, lyhyet hameet ja niukat topit voivat herättää ei-toivottua huomiota ja johtaa ongelmatilanteisiin. Myöskään miehet eivät Intiassa käytä shortseja. Länsimaalaistyylinen, vapaamielinen käytös voi herättää pahennusta.

Uskonnollisiin paikkoihin mentäessä jalkineet on jätettävä ulkopuolelle säilytykseen. Uskontokunnasta riippuen myös pää on peitettävä päähineellä tai huivilla. Jainalaistemppeleihin ei saa viedä mukanaan mitään eläinkunnan tuotteita (esimerkiksi nahka-asusteita). Uskonto on keskeisellä sijalla intialaisten elämässä. Ulkomaalaisen onkin tärkeä ymmärtää tämä ja suhtautua uskonnollisiin asioihin hienovaraisesti ja kunnioituksella.

Intiassa langetetaan pitkiä vankilatuomioita pientenkin huumausainemäärien hallussapidosta. Viime aikoina on ollut liikkeellä hyvin vaarallisia huumeita ja kotipolttoista alkoholia, joiden käytöstä on aiheutunut poikkeuksellisen vakavia seurauksia ja jopa kuolemia.

Maahantulosäännökset

Intian suurlähetystö, Helsinki: https://www.indembhelsinki.gov.in/index.php

Intiassa joillekin alueille kuten Sikkim, Arunachal Pradesh sekä Andamanin ja Nicobarin saaret matkustamiseen tarvitaan viranomaisten eirtyislupa.

Lisätietoa: http://www.boi.gov.in/

Suomen New Delhin suurlähetystön verkkosivut (suomeksi ja ruotsiksi): https://finlandabroad.fi/web/ind/frontpage

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

New Delhin -suurlähetystö

Chanakyapuri
NEW DELHI 110021
INDIA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa