Iso-Britannia: matkustustiedote

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Iso-Britannia on suhteellisen turvallinen matkustusmaa. Ison-Britannian viranomaisten arvion mukaan kansainvälisen terrorismin uhkataso on tällä hetkellä huomattava (substantial).Pohjois-Irlannissa terrorismin uhkataso on tasolla huomattava.

Ajankohtaista

Koronapandemian maahantulorajoitukset Iso-Britanniaan ovat poistuneet.

Lisätietoja: Ison-Britannian maahantulosäännökset https://www.gov.uk/uk-border-control (englanniksi)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Iso-Britannia on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.

Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).

Yleinen hätänumero Ison-Britannian merentakaisilla alueilla:

  • Anguilla, Caymansaaret, Turks- ja Caicossaaret, Bermuda 911
  • Brittiläiset Neitsytsaaret, Montserrat, Falklandinsaaret, Saint Helena, Ascension ja Tristan de Cunha 999
  • Gibraltar 112

Britannian hallituksen verkkosivuilta löytyy ohjeita myös hätätapauksiin, jotka koskevat mm. äärimmäisiä sääolosuhteita kuten tulvatilanteita, sekä linkkejä mm. Britannian eri alueiden omiin riskirekistereihin. Lisätietoja löytyy Government Services –sivulta:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies (englanniksi)

Merentakaisten alueiden hurrikaani- ja säävaroituksia löydät esim. seuraavista lähteistä:
-Hurrikaani- ja muut säävaroitukset; National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/ (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).

Säävaroituksia, normaalista poikkeavia säätiloja; Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/

Terrorismi

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti. Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat usein tiukat.

Ison-Britannian viranomaiset ovat arvioineet maahan kohdistuvan terrorismin uhkan tasolle huomattava (substantial). Uhkataso on viisiportaisen asteikon kolmanneksi korkein. Uhkatasot eivät sinällään edellytä erityisiä toimenpiteitä matkailijoilta. Viranomaiset voivat tiukentaa turvatarkastuksia. Lisätietoja löytyy esimerkiksi tiedustelupalvelu MI5:n sivuilta https://www.mi5.gov.uk/threat-levels (englanniksi).

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa.

Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n (http://www.bbc.co.uk/news) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että rauhansopimuksen ulkopuolella olevat ryhmittymät voivat aiheuttaa levottomuuksia tai tehdä iskuja alueella. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Ison-Britannian viranomaiset ovat arvioineet Pohjois-Irlantiin kohdistuvan terrorismin uhkan tasolle huomattava (substantial). Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon kolmanneksi korkein.

Rikollisuus

Varaudu taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen. Ole valppaana liikkuessasi ostosalueilla, matkakohteissa ja julkisissa liikennevälineissä. Vältä turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.police.uk/contact/force-websites/ (englanniksi).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Britanniassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Se vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Britannian suuret, kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia, saavu kentälle hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkuessasi pidä laukkusi ja kantamuksesi koko ajan mukanasi. Tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Varaudu lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Lontoon liikennelaitoksen Transport for Londonin verkkosivut löytyvät täältä https://tfl.gov.uk/ (englanniksi).

Terveys

Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen.

Uudessa EU:n ja Ison-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa on sairaanhoitoa koskevia määräyksiä. Niiden perusteella Isoon-Britanniaan matkustavilla ja siellä tilapäisesti oleskelevilla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon. Hoito annetaan samoilla ehdoilla kuin paikallisille asukkaille. Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka myöntää Kela. Lisätietoa: https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-visitors-to-the-uk-from-the-eu-from-1-january-2021#getting-healthcare-in-england ja https://www.kela.fi/brexit.

Mikäli matkan aikana tulee tarve käydä lääkärissä, voit ottaa yhteyttä Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n walk-in-keskuksiin. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta http://www.nhs.uk/pages/home.aspx

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen.

Lisätietoa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf (englanniksi).

Ison-Britannian Helsingin-suurlähetystö: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-helsinki.

Iso-Britannia erosi EU:sta 1.2.2020. Siirtymäajan päätyttyä 31.12.2020 myös EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyi. 1.1.2021 alkaen EU-kansalaisten maahantuloon sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Lisätietoja: Ison-Britannian maahantulosäännökset https://www.gov.uk/uk-border-control (englanniksi).

Britanniaan matkustettaessa Suomen passin tai henkilökortin on oltava voimassa koko matkan ajan. EU-kansalaiset voivat vierailla Britanniassa enintään kuusi kuukautta viisumivapaasti. Henkilökortilla ei voi enää matkustaa Britanniaan 1.10.2021 alkaen, vaan matkustamiseen tarvitaan passi. Poikkeuksena tähän ovat ne EU-kansalaiset, joilla on EUSS-oleskelulupa, sekä rajatyöntekijät. Jos suunnittelet matkustavasi Britanniaan henkilökortilla, varmistathan kuulumisesi poikkeusryhmään ja muut vaadittavat kriteerit: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?fbclid=IwAR1DnsnwWfOq11kVhgm_PUzAe-FvKp3ciVZwKIJkuczxiGMZeh1ZCP5ESQ0

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Lontoon-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa