Itävalta: matkustustiedote

Itävalta: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.
Ajankohtaista tietoa Itävallan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/aut/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirus-it-c3-a4vallan-viranomaisten-toimenpiteet/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=18967592 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Itävalta on yleisesti ottaen turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden on syytä seurata tarkkaan paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään tai tieliikenteen suhteen ja noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä. Eurooppaan kohdistuvan terrorismiuhan vuoksi poliisi saattaa tehostaa toimintaansa turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.
Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 133
Palokunta 122
Ambulanssi 144
Itävallan sisäministeriön sivuilta saa lisätietoa Itävallan turvallisuustilanteesta https://www.bmi.gv.at/ (saksaksi, englanniksi)

Rikollisuus

Varo suuremmissa kaupungeissa taskuvarkaita, joita liikkuu muun muassa kaupoissa, tavarataloissa, ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Älä jätä auton sisätiloihin pysäköitäessä irtotavaroita, jotka houkuttelevat varkaita.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle.
Poliisi 133 https://www.polizei.gv.at/ (saksaksi, englanniksi)

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Sakkoseuraamusten välttämiseksi maksa moottoritiemaksu välittömästi maahan saavuttaessa Asfinagin maksupisteessä tai huoltoasemalla.
Vaihtelevat sääolot voivat aiheuttaa tieyhteyksien sulkemisia. Runsaat vesisateet ja talvisin lumisateet saattavat haitata tieliikennettä eri puolilla maata.
Tieliikenteessä promilleraja on 0,5.
Rajoja ylittäessä Itävallan naapurimaihin tulee pystyä esittämään voimassa oleva matkustusasiakirja eli passi tai henkilökortti.
Tieliikennettä koskevia lisätietoja saa Itävallan liikenneviraston ja paikallisen autoliiton sivuilta http://www.asfinag.at/ ja http://www.oeamtc.at/ (saksaksi)
Lisätietoja junaliikenteestä löytyy valtion rautateiden sivuilta http://www.oebb.at/ (saksaksi)

Luonnonolot

Säätila saattaa muuttua kaikkialla maassa äkillisesti, mutta etenkin vuoristoalueilla. Vuodenajan mukaan rankat lumi-, ukkos- tai vesisateet ja voimakas tuuli voivat aiheuttaa tulvia sekä lumi- ja maanvyörymiä eri puolilla maata. Hiihtomatkailijan on hyvä tietää, että viranomaisten ohjeita lumivyöryjen suhteen on ehdottomasti noudatettava.
Matkustajavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä ennen matkalle lähtöä.
Ajankohtaisia paikallisia säätietoja saa seuraavista linkeistä: http://www.wetter.at/ ja http://wetter.orf.at/oes/
(saksaksi)

Sivustolla http://www.meteoalarm.eu/?lang=su_FI tiedotetaan Euroopan alueelle ennustetuista vaarallisista sääilmiöistä.

Itävalta sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

https://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/erdbeben/erdbebendienst

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/aut/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta/35732
Sairaustapauksien ja varkauksien varalta kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.
Kotiuttamista edellyttävät kuljetukset sairas- ja kuolemantapauksien vuoksi ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.
Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Itävallan ulkoministeriö https://www.bmeia.gv.at/ (saksaksi, englanniksi)
Itävallan rajapoliisi https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/(saksaksi)
Itävallan sisäministeriö https://www.bmi.gv.at/ (saksaksi, englanniksi)
Linkki edustuston koronaohjeistukseen https://finlandabroad.fi/web/aut/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta/35732

Ulkoministeriö ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.
Itävallan suurlähetystö Suomessa https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-helsinki/ (saksaksi, englanniksi)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Wienin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa