Japani: matkustustiedote

Japani: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Pääosin turvallinen matkailumaa. Huomioi maajäristyksiin ja taifuuneihin liittyvät vaarat. Seuraa Japanin viranomaisten ohjeita.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua. Ajankohtaista tietoa Japanin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/jpn/ajankohtaista/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-japanissa/384951) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Japanissa tapahtuu suurempia ja pienempiä maanjäristyksiä lähes jatkuvasti. Lue lisää muista luonnon ääri-ilmiöistä kohdassa luonnonolot.

Japaniin kohdistuvan terrori-iskun mahdollisuus on suhteellisen alhainen, mutta sitä ei voi täysin sulkea pois.

Turvallisuustilanne Japanin lähialueilla jatkuu suhteellisen vakaana, joskin provokaatiot Korean niemimaalla ovat jatkuneet. Kun valmistelet matkaa, on siis hyvä seurata alueellista tilannetta tiedotusvälineiden ja viranomaistiedotteiden kautta.

Kriisitilanteessa noudata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten evakuointi- ja suoja-alueita koskevia ohjeita. Seuraa mahdollisuuksien mukaan myös Suomen viranomaisten (Suomen Tokion-suurlähetystö, ulkoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Säteilyturvakeskus) neuvoja. Ota mahdollisuuksien mukaan yhteyttä omaisiisi Suomessa.

Yleinen hätänumero on 110. Puheluun vastataan japaniksi, mutta se käännetään englantia puhuvalle virkailijalle tarpeen mukaan.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvaa rikollisuutta on Japanissa vähän. Matkailijan kannattaa kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta.
Säilytä passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Japanissa poliisiraportista ei voi saada kopiota, vaan pelkän ilmoitusnumeron. Jos anot edustustosta väliaikaista passia kotiin paluuta varten, tarvitset kyseisen ilmoitusnumeron. Tarvitset ilmoitusnumeroa myös vakuutusyhtiölle tehtävää korvaushakemusta varten.

Tokiossa tulee ajoittain ilmi tapauksia, joissa erityisesti ulkomaalaisten drinkkeihin on salaa sekoitettu jonkinlaisia huumeita tai tyrmäystippoja. Varsinkin pienissä, halvoissa kapakoissa, joissa ei ole kameravalvontaa, on syytä pitää huolta juomastaan ja matkatovereistaan. Ongelmia on mm. aiheutunut Shinjukun Kabuki-chon ja Roppongin alueiden pienemmissä baareissa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Japanissa on vasemmanpuoleinen tieliikenne. Rattijuopumuksen raja on 0 promillea. Japanissa ei saa ajaa tai vuokrata ajoneuvoa pelkällä suomalaisella ajokortilla, vaan tarvitset myös 1949-mallin kansainvälisen ajokortin. Sitä voit hakea Autoliitosta: https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti.

Luonnonolot

Normaalioloissa suurin matkailuriski liittyy luonnonmullistuksiin. Japani sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maa on altis maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Mikäli maanjäristys tapahtuu Japania ympäröivillä merialueilla, on tsunamin eli hyökyaallon riski olemassa.

Japanissa esiintyy kesäisin ja syksyisin taifuuneja, jotka saattavat johtaa paikallisiin tulviin ja maanvyörymiin. Japanin meteorologinen laitos seuraa tarkasti myrskyjen kehittymistä Tyynellä valtamerellä ja ohjautumista Japaniin. Erityisesti kesän ja alkusyksyn kuukausina (kesä–lokakuu) kannattaa seurata paikallisia säätiedotuksia televisiosta, sanomalehdistä ja internetistä. Japanin meteorologisen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa myös englanniksi niin sää-, myrsky- kuin taifuuniennusteita sekä seurata maanjäristyksiä ja niiden voimakkuuksia: https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html

Suosittelemme myös lataamaan puhelimeen Japanin viranomaisten Safety Tips -sovelluksen, josta saat ajantasaista lisätietoa hätätilanteessa.

Terveys

Koronapandemian aiheuttamat Poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:

Edustuston verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/jpn/ajankohtaista/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-japanissa/384951

Yleinen hygieniataso Japanissa on hyvä. Noudata kuitenkin huolellista hygieniaa hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Sairaustapauksissa englanninkielistä neuvontaa saa maksutta Tokion alueella Himawari Medical Information Service -palvelusta, puh. +81-3-5285 8181. Palvelu toimii päivittäin klo 9–20.

Koko maan kattava englanninkielinen terveyspalveluiden hakupalvelu: https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

Kaiken kattava matkavakuutus on tarpeen.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Japanissa rangaistukset esimerkiksi yleisten järjestyssääntöjen rikkomisesta tai humalakäyttäytymisestä ovat ankarampia kuin Suomessa. Poliisi voi pitää epäiltyä pidätettynä ja kuulusteltavana 10-23 päivää poliisilaitoksella. Myös huumausainerikoksiin liittyvät rangaistukset ja tuomiot ovat hyvin ankaria.

Yleistä tietoa Japanista ja käytännöistä: https://finlandabroad.fi/web/jpn/hyva-tietaa

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset voivat muuttua , joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita ja suurlähetystön verkkosivuja sekä sosiaalista mediaa. Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Japanin ulkoministeriö MOFA (englanniksi): https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
Japanin oikeusministeriön COVID-19 sivusto ml. matkustusrajoitukset (englanniksi): http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html
Japanin kansallisen turismiorganisaation JNTO:n infosivu (englanniksi): https://www.japan.travel/en/coronavirus/
Japanin yleisradioyhtiö NHK (englanniksi): https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/
Japanin terveysministeriö MHLW (englanniksi): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
Japanin pääministerin kanslia (englanniksi): https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/index.html
Seuraa myös Suomen Tokion-suurlähetystön Facebook-sivua: https://www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Tokion-suurlähetystö

Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
http://finlandabroad.fi/japan
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo
https://www.instagram.com/finembtokyo/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa