Jemen: matkustustiedote

Jemen: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Jemenissä on meneillään aseellinen konflikti ja humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. Maahan matkustaminen on äärimmäisen vaarallista. Jemenissä olevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta välittömästi.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Jemenissä on meneillään aseellinen konflikti ja humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. Kaikkea matkustamista maahan tulee ehdottomasti välttää. Jemenissä jo oleskelevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta välittömästi. Tilanne Jemenissä on tulenarka ja levoton. Diplomaattikunta on poistunut maasta.

Suomen kunniapääkonsulaatti, Sanaa (Jemen) tilapäisesti poissa toiminnasta.

Jemenissä ei ole yhtään toiminnassa olevaa EU-edustustoa tällä hetkellä.

Embassy of the Republic of Yemen
Budapester Strasse 37, 10787 Berlin
Tel. +4930 897 30 50
Fax: +49 30 897 305 82
Sähköposti: info@botschaft-jemen.de

Rikollisuus

Ulkomaalaisten kidnappaukset ovat suuri uhka kaikkialla maassa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys

Terveydenhoito on alkeellista. Rannikkoseuduilla esiintyy malariaa, denguekuumetta ja poliota sekä ajoittain riftvalley-kuumetta. Koleraa esiintyy laajasti. Maan sairaaloiden kapasiteetti on äärimmäisen heikko.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Riadin-suurlähetystö

P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
http://finlandabroad.fi/saudi-arabia
https://twitter.com/finlandinksa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa