Kanada: matkustustiedote

Kanada: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kanadan yleinen turvallisuustilanne on hyvä.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kanadan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta
https://finlandabroad.fi/web/can/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kanadassa/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero on 911. Joillain syrjäisemmillä alueilla täytyy ensin valita 0 ja sen jälkeen 911.

Rikollisuus

Kanadan liittovaltion poliisin verkkosivut http://www.rcmp.gc.ca/en

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tieverkosto maan eteläosissa on kattava. Pohjoisimmat alueet ovat vain lentoyhteyksien varassa. Tiet ovat yleisesti hyväkuntoisia. Suomalaisen ajokortin kelpoisuus vaihtelee provinssikohtaisesti. Talvella ajo-olosuhteet voivat olla vaativia lumi- ja jääsateiden ja teiden liukkauden tähden. Sää saattaa muuttua äkillisesti.

Liikenneturvallisuudesta vastaavan viranomaisen verkkosivut http://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm

Luonnonolot

Ankara ilmasto voi aika ajoin aiheuttaa alueellisia poikkeustilanteita (tulvat, äärimmäiset pakkaset, lumi- ja jäämyrskyt, lumivyöryt ja hirmumyrskyt). Alueellisia säätietoja voi lukea koko maan kattavan sääpalvelun verkkosivuilta:
http://weather.gc.ca/canada_e.html ja http://www.theweathernetwork.com/

Maanjäristyksistä löytyy tietoa http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php verkkosivuilta.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/can/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kanadassa/384951

Terveyspalvelut ovat Kanadan terveydenhoitojärjestelmään kuulumattomille erittäin kalliita. Tapaturmien ja sairaustapauksien varalta on ehdottomasti oltava matkavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Matkailijaa koskevat paikalliset lait. Tietoa rikosten rangaistuksista Kanadassa: http://laws.justice.gc.ca/eng/
Kaikkien huumeiden (ml cannabis) vieminen maan rajan yli esim. Yhdysvaltoihin on laitonta.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Paikallisen viranomaisen sivut https://travel.gc.ca/travel-covid
Linkki edustuston koronaohjeistukseen https://finlandabroad.fi/web/can/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kanadassa/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Suomen suurlähetystö, Ottawa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa