Kenia: matkustustiedote

Kenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Lamu:Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Matkustamista Somalian raja-alueen läheisyydessä Koillis-Keniassa ja rannikon pohjois-osissa tulee välttää. Vältä tarpeetonta matkustamista Lamun ja Mandan saarille. Terrorismin uhka on olemassa kaikkialla Keniassa. Nairobissa slummialueille voi mennä turvallisuustilanteesta johtuen ainoastaan luotettavan matkanjärjestäjän retkelle tai erityisin turvajärjestelyin. Ole valppaana ja seuraa tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Koronaepidemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa tilanteesta löydät Kenian tilanteesta edustuston verkkosivuilta tai seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kenia osallistuu sotilaalliseen toimintaan Al-Shabaab-liikettä vastaan Somaliassa. Ääriliikkeet ovat vastanneet terroriuhkauksilla. Matkustamista Somalian raja-alueen läheisyydessä Koillis-Keniassa ja rannikon pohjois-osissa tulee välttää. Kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista Lamun ja Mandan saarille. Länsimaalaisia matkustajia on viime vuosina kidnapattu tai joutunut väkivallan uhreiksi näillä alueilla.

Pohjois-Kenia on pääosin turvatonta aluetta rikollisuuden ja muun muassa karjanryöstelystä johtuvien ajoittaisten etnisten väkivaltaisuuksien johdosta. Koillis-Kenia (alue Isiolosta ja Garissasta pohjoiseen ja itään sekä tie etelästä ja lännestä Garissaan) on jatkuvasti ollut epävakaa, eikä siellä suositella yksin autolla liikkumista.

Somalian rajan tuntumassa sijaitsevissa Manderan, Garissan ja Wajirin maakunnissa on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja mm. kohdistunut tietoliikenneverkon tukiasemiin sekä esiintynyt väkivaltaisia klaanien välisiä maanomistukseen ja vedensaantiin liittyviä yhteenottoja, joissa on kuollut useita ihmisiä.

Pimeällä liikkumista tulee välttää koko maassa. Erilaiset massatilaisuudet (erityisesti mielenosoitukset) voivat muuttua väkivaltaisiksi, ja niitä on syytä välttää.

Aseellisia turisteihin kohdistuvia ryöstöjä on tapahtunut Nairobissa ja Mombasassa sekä rannikon muissa turistikohteissa. Asuntoryöstöt, autokaappaukset, moottoripyörillä tehdyt ryöstöt sekä myös ulkomaalaisiin kohdistuneet kidnappaukset lunnaita vastaan ovat entistä yleisempiä.

Nairobissa slummialueille ja etenkin Eastleigh’n kaupunginosaan voi mennä turvallisuustilanteesta johtuen ainoastaan luotettavan matkanjärjestäjän retkelle tai erityisin turvajärjestelyin.

Safarimatkailuja tunnettuihin kansallispuistoihin voidaan pitää turvallisena. Omatoimimatkailua ei suositella ilman paikallista opasta. Omatoimisen matkailijan kannattaa vähintäänkin tarkistaa polttoaineen saatavuus sekä viestintämahdollisuudet, kuten kännyköiden verkon kattavuus alueella, jolla aikoo liikkua. Luonnonpuistoissa matkustaessa on myös syytä noudattaa varovaisuutta, ja puistojen alueelta tulee aina poistua viimeistään auringonlaskuun mennessä tai puiston sulkemisajankohtana.

Yleinen hätänumero Keniassa on 999.

Rikollisuus

Lentomatkojen ajaksi arvoesineet kannattaa ottaa käsimatkatavaroihin. Matkustajan on noudatettava varovaisuutta koko maassa. Suuria ihmisjoukkoja tulee välttää, ja ympäristön suhteen kannattaa olla tarkkaavainen. Koruja, kelloja, kännyköitä, rahaa tai muita arvoesineitä ei kannata pitää esillä.

Ryöstöjä tehdään varsinkin suurimmissa kaupungeissa ja rannikon turistikohteissa. Pimeällä liikkumista tulee välttää koko maassa. Myös päivällä on parasta välttää esimerkiksi Nairobin keskustan puistoja. Nairobissa ei suositella yksin liikkumista slummialueilla (Eastleigh, Kibera, Mathare, Huruma, Kariobangi ja Kawangware).

Tyypillisiä rikoksia ovat huijaukset, joissa kadulla kulkijoilta yritetään tavalla tai toisella saada rahallinen "avustus". Myös aseellisten autoryöstöjen mahdollisuus on olemassa. Autoilijan kannattaa pitää keskuslukitus päällä ja ikkunat kiinni kaikkialla sekä välttää pimeällä ajamista varsinkin kaupunkien ulkopuolisilla maanteillä. Pimeällä kannattaa myös välttää katuja ja teitä, joita ei ole kunnolla valaistu, ja joilla ei ole liikennettä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kenian liikenneturvallisuus on erittäin heikko ja ajokulttuuri vaarallista. Kuolonkolareita sattuu paljon sekä maanteillä että kaupungeissa (yli 3000 kuolonuhria vuodessa). Tiet ja osa ajoneuvoista ovat erittäin huonokuntoisia, eikä liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia usein noudateta. Pimeän jälkeen autolla liikuttaessa on kiinnitettävä erityishuomiota matkareitin turvallisuuteen ja teiden kuntoon. Myös pienkoneiden lentoturvallisuus on huolestuttava.

Liikenneonnettomuuden, esimerkiksi yliajon, sattuessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa pikaisesti yhteyttä poliisiin eikä jäädä onnettomuuspaikalle. Väärinymmärryksistä johtuva katuväkivalta kuten murhat ja lynkkaukset ovat Keniassa mahdollisia. Pahaa-aavistamattomia on joskus huijattu pysähtymään ja ryöstetty keinotekoisen onnettomuuden tai ajoneuvon mekaanisen vian avulla.

Keniassa on yritetty kitkeä pois liikennepoliisien korruptiota, joka ilmenee laittomana rahankeruuna väitetyistä rikkeistä autoilijoilta. Sakkoja ei tule maksaa tien päällä käteisellä poliisille, vaan autoilijan tulee vaatia käyntiä lähimmällä poliisiasemalla tai vähintäänkin kuittia maksustaan. Autoilijalla on myös oikeus pyytää nähtäväkseen poliisin virkakortti. Poliisia ei lain mukaan tarvitse päästää omaan autoon sisälle.

Luonnonolot

Sadekausina, marras-joulukuussa ja maalis-toukokuussa, rankkasateet saattavat vaurioittaa tiet kulkukelvottomiksi. Vettä voi kerääntyä niin paljon, että autolla liikkuminen on mahdotonta.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Rajalla tapahtuvista terveystarkastuksista ja ohjeistusta on Kenian viranomaisten sivulla: https://kcaa.or.ke

Yleisesti terveydenhoitopalveluja on hyvin saatavilla Nairobissa ja Mombassa. Lääkevalikoimat ovat myös kattavat.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Homoseksuaaliset suhteet on Keniassa kielletty vuosien mittaisten vankeusrangaistusten uhalla. Erilaiset seksuaaliset suuntaukset ovat maassa edelleen hyvin pitkälle tabu.

Tupakanpoltto yleisillä alueilla on laitonta, ja rikkomukset saattavat johtaa merkittäviin sakkoihin.

Huumausaineiden käyttö ja hallussapito on vankeusrangaistusten uhalla kiellettyä.

Prostituutio, vaikka se on yleistä, on lailla kiellettyä. Alaikäisiin sekaantuminen on lailla kielletty, ja seurauksena voi olla elinikäinen vankeus. Matkailijoita on pidätetty mainitusta rikoksesta. Myös pornografiseksi luokiteltavan materiaalin hallussapidosta voi joutua syytteeseen. Hotellit ovat tiivistäneet yhteistyötään rannikolla toimivan turistipoliisin kanssa seksiturismin hillitsemiseksi Keniassa.

Myös poliisin ja oikeusistuinten korruptio on Keniassa yleistä, eikä puolueettomuudesta voi aina olla takeita. Vankilaolosuhteet ovat vaikeat.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantaisisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Kenian siviili-ilmailujärjestö: https://kcaa.or.ke/
Kenian terveysministeriö: https://www.health.go.ke/

  1. tammikuuta 2021 alkaen Kenia hyväksyy vain e-viisumin, maahan saavuttaessa ei ole mahdollista saada viisumia. Lisätietoja: http://evisa.go.ke/evisa.html

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Nairobin-suurlähetystö

6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa