Laos: matkustustiedote

Laos: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Laos on melko turvallinen maa. Kaupunkialueilla, erityisesti Vientianessa sekä Luang Prabangissa, matkailijoihin kohdistuneet ryöstöt ovat yleistyneet. Viranomaiset voivat rajoittaa liikkumista esimerkiksi sotilasalueilla tai raja-alueilla. Paikallisviranomaisten valmius tarjota palvelua muulla kuin Laon kielellä voi vaihdella alueittain. Hälytysajoneuvojen taso vaihtelee.

Lisätietoa:

Laosin ulkoministeriö, http://www.mofa.gov.la/ (englanniksi)
Laosin yleisen turvallisuuden ministeriö, http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=en (laoksi)

Hätänumerot:
Poliisi 1191, 241162, 241163, 241164 ja 212703
Palokunta 1190
Ambulanssi 1195
Turistipoliisi, Vientiane +856 (0) 21 251 128

Erityiset turvallisuusriskit

Räjähtämättömiä ammuksia löytyy edelleen syrjäisiltä seuduilta erityisesti Vietnamin rajan läheisyydessä. Liikkuminen kulkuväylien ulkopuolella näillä alueilla voi olla hengenvaarallista. Vältä liikkumista teiden ulkopuolella erityisesti seuraavilla alueilla: Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houaphan, Attopeu, Louang Prabang ja Xaisômboun.

Rikollisuus

Turisteihin kohdistuva rikollisuus, kuten varkaudet ja ryöstöt, ovat yleisiä erityisesti suurissa kaupungeissa ja turistien suosimilla alueilla. Varkaat ovat usein liikkeellä moottoripyörällä ja nappaavat ohi ajaessaan olkapäällä roikkuvan laukun tai kameran. Turistikohteissa matkatavaroita ei tule jättää retkien ajaksi vartioimatta.

Toreilla ja kaupoissa sekä varsinkin pankkiautomaatilla asioidessa on hyvä olla tarkkana. Pienet huijaukset turistihinnoilla ovat tavallisia.

Säilytä passi ja arvoesineet tallelokerossa. Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista.

Lisätietoa:

Laosin yleisen turvallisuuden ministeriö, http://laosecurity.gov.la/test/index.php?lang=en (laoksi)

Hätänumerot:
Poliisi 1191, 241162, 241163, 241164 ja 212703
Turistipoliisi, Vientiane +856 (0) 21 251 128

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneonnettomuudet ovat yleisiä. Suurimmat syyt tähän ovat puutteellinen ajoneuvojen huolto ja huolimaton ajotyyli. Teiden kunto vaihtelee ja osa teistä on erittäin huonokuntoisia. Suuri osa liikenneonnettomuuksien uhreista on ollut liikkeellä tuk-tukilla, moottoripyörällä tai skootterilla. Ajaminen yöaikaan on erityisen vaarallista puutteellisten katuvalojen, korkeiden nopeuksien sekä liikennesääntöjen huomioimatta jättämisen takia. Yöaikaan painottuva raskas liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Noudata valppautta valtateillä liikkuessasi ajoneuvoihin ajoittain kohdistuvien ryöstöjen takia.
On suositeltavaa käyttää takseja tai vuokrata auto ja kuljettaja. Selvitä etukäteen ajo-oikeutesi ja ajokorttivaatimukset eri kulkuneuvoille.

Kun vuokraat tie- tai vesiliikenneajoneuvon, muista että ne ovat harvoin vakuutettuja. Tarkista ajoneuvon kunto vuokraushetkellä yhdessä vuokranantajan kanssa. Vuokraaja on vastuussa kaikista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria. Älä jätä passia pantiksi vaan passikopio.

Kiinnitä huomiota paikallisen liikennöitsijän turvallisuusjärjestelyihin, kun teet valintoja risteilyjen, joenylitysten, päiväretkien ja muiden vastaavien matkojen osalta. Kannattaa valita luotettava matkanjärjestäjä ja tiedustella oppaalta etukäteen turvajärjestelyistä.

Jokien virtaukset voivat olla voimakkaita (Mekong-joki, Don Detin alue). Kiinnitä huomiota vedessä järjestettävien aktiviteettien turvallisuusjärjestelyihin.

Lisätietoa:

Laosin liikenneministeriö, https://www.mpwt.gov.la/en/ (englanniksi)

Luonnonolot

Sadekausi kestää yleensä toukokuusta lokakuuhun. Salamasateet ja muut poikkeukselliset säätilat aiheuttavat joskus rajuja tulvia sekä maanvyörymiä, jotka voivat johtaa uhkaaviin tilanteisiin, liikkumisvaikeuksiin ja terveysriskeihin. Säätilannetta tulee seurata aktiivisesti ja tarkistaa myös teiden ja rautateiden kulkukelpoisuus. Tietoa säätilasta ja poikkeuksellisista sääilmiöistä saa englanninkielisten uutispalveluiden lisäksi esimerkiksi seuraavista palveluista:

Laosin meteorologinen keskus, http://www.newcdmh.com/newc/ (englanniksi)

Trooppiset myrskyt, https://www.tropicalstormrisk.com/ (englanniksi)

Laosissa ja Laosin naapurivaltioissa voi esiintyä ajoittaisia maanjäristyksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa alueella.

Terveys

Koronarajoitukset on poistettu Laosissa.

Sairaaloiden taso on heikko. Laosin pääkaupungissa Vientianessa on muutamia kansainvälisiä klinikoita. Selvitä vakuutusyhtiöltä sopimussairaalasi. Tarvittaessa tulee hakeutua hoitoon Laosin naapurivaltioihin. Hoitotoimenpiteitä ei välttämättä aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua.
Ambulanssin saatavuus voi vaihdella alueittain ja tarvittaessa tulee varautua hakeutumaan hoitoon muilla kulkuvälineillä.

Laosin pääkaupungissa Vientianessa toimii vapaaehtoisia ambulanssipalveluita:

Vientiane Rescue puh. 1623 tai +856 (0)20 5666 8825
Lao Red Cross Rescue puh. +856 (0)20 5996 6111 tai +856 (0)20 2200 5563.

Hyvä henkilökohtainen hygienia ja käsienpesu ovat erinomainen suojautumiskeino tauteja vastaan. On syytä välttää siipikarjatoreja, joissa myydään eläviä eläimiä. Ruokailu pienissä katuravintoloissa on maan tapa, mutta hygieniataso vaihtelee.

Laosissa esiintyy hyttysten levittämiä tauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa. Erityisen tärkeää suojautuminen on raskaana oleville.

Laosissa esiintyy satunnaisesti lintuinfluenssaa, vesikauhua ja japanilaista aivokuumetta. Sairastuneen tulee hakeutua pikaisesti hoitoon. Laos julisti 13.1.2016 kansanterveydellisen hätätilan polioepidemian takia. Lisäohjeita saa sairaaloista ja terveysasemilta.

Sukupuolitaudit HIV/AIDS ja B-hepatiitti ovat yleisiä.

Vesijohtovesi voi suurissa kaupungeissa olla virusten, bakteerien ja loisten saastuttamaa. Juo ainoastaan pullotettua vettä.

Huolehdi, että sinulla on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista lääkkeistä mukana reseptit ja muut tarpeelliset asiakirjat. Lääkkeiden maahantuontiin liittyvistä rajoituksista vastaavat Laosin viranomaiset.
Tietoa tartuntatautitilanteesta saa englanninkielisten uutispalveluiden lisäksi esimerkiksi seuraavista palveluista:

Laosin terveysministeriö, https://moh.gov.la/ (laoksi)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Laosissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden hallussapidosta, valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Vähäisenkin huumemäärän hallussapidosta voi saada pitkän tuomion. Älä ota vastaan paketteja tai muita tavaroita tuntemattomilta henkilöiltä. Pakkaa itse matkatavarasi ja pidä niistä tarkkaa huolta.

Avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen ulkomaan ja Laosin kansalaisen välillä on paikallisen lain mukaan kiellettyä. Asiasta voidaan määrätä sakkorangaistus tai vankeutta. Kihlautuminen ja avioliiton solmiminen laosilaisen ja ulkomaalaisen välillä ilman viranomaisen lupaa on edustuston saamien tietojen mukaan kielletty.

Seksuaalivähemmistöt ovat yhä marginaalisessa asemassa.

Vankiloiden ja pidätyskeskusten taso Laosissa poikkeaa länsimaalaisesta. Vangittujen ja pidätettyjen oikeutta tavata edustuston työntekijää tai lääkäriä voidaan rajoittaa.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hanoin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa