Libanon: matkustustiedote

Libanon: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

:

Muut turvallisuustason tiedot

Libanonin turvallisuustilanne saattaa muuttua nopeasti. Matkustusturvallisuudessa on suuria alueellisia eroja. Syyrian konflikti vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen riski on olemassa. Tekoja voidaan kohdistaa myös länsimaalaisia henkilöitä tai heidän suosimiaan kohteita vastaan. Vältä suuria väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Mielenosoitusten, tiesulkujen ja muiden protestien riski on kasvanut, ja ne voivat nopeasti kärjistyä väkivaltaisiksi. Taskuvarkaudet ja asuntomurrot ovat lisääntyneet suurissa kaupungeissa. Seuraa tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Libanoniin Syyriasta saapunut kolera-epidemia on levinnyt jo koko maahan, tautia on tavattu muun muassa Beirutin jätevesissä. Hanaveden juomista ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan. Tilannepäivityksiä ja lisää ohjeita: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON416. Talous- ja pankkisektorin romahduksen jälkeen pankki- ja luottokorttien hyväksyminen on satunnaista ja käyttökulut korkeita. Matkalla tulee varautua kattamaan kaikki kulut käteisellä, myös mahdolliset sairaala- tms. kulut. Majoituspaikasta on syytä kysyä etukäteen hyväksyvätkö luottokortin. Dollareita ja euroja vaihdetaan lukuisissa vaihtopisteissä vaihtuvaan päivän kurssiin, joka on lähes kymmenkertainen verrattuna kahden vuoden takaisiin viralliseen kurssiin. Käteistä pitää tuoda mukanaan ja sitä voi myös siirtää Libanoniin esim. Western Unionin kautta. Monet kaupat, ravintolat ja hotellit hyväksyvät maksun myös dollareina, mutta on syytä tarkistaa mihin kurssiin. Sähkö- ja nettikatkot ovat Libanonissa jokapäiväisiä ja ne voivat kestää muutamasta minuutista useisiin tunteihin. Katuvaloja ei ole kuin joillakin harvoilla kaduilla, kaupunki on iltaisin pimeä ja jalkakäytävät huonokuntoisia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Libanonin turvallisuustilanne on viime vuosina ollut vakaa mutta hauras. Maan vakaus on kuitenkin heikentynyt vuonna 2019 alkaneen nopean ja huomattavan talousromahduksen seurauksena. Koronaviruspandemia ja Beirutin satamaräjähdykset pahensivat talouskriisin vaikutuksia. Sisäpoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Myös Syyrian kriisi vaikuttaa edelleen maan tilanteeseen. Lisäksi maassa on moninaisia politiikkaan ja uskontoon liittyviä jännitteitä.

YK:n pakolaisjärjestö on rekisteröinyt Libanonissa noin miljoona pakolaista Syyriasta, ja kaikkiaan syyrialaisia arvioidaan olevan maassa noin puolitoista miljoonaa. Lisäksi maassa on ennestään n. 325.000 palestiinalaispakolaista. Pakolaisten suuri määrä kärjistää maan yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia.

Libanonissa toimii aseistettuja ryhmiä, joista vaikutusvaltaisin on shiiamuslimien Hizbollah-liike. Syyrian ja Libanonin välisen rajan yli kuljetetaan aseita ja taistelijoita ja raja-alueita kannattaakin välttää.

Palestiinalaisleireistä osa on levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä myös palestiinalaisleireillä. Erityisesti Ain Al-Hilweh’n palestiinalaispakolaisleiri Siidonin (Saidan) kaupungissa Beirutista etelään on ollut konfliktiherkkä jo pitkään.

Maassa on tapahtunut tuhoisia terrori-iskuja ja niiden mahdollisuus on olemassa. Poliittiset salamurhat saattavat kärjistää sisäpoliittista kriisiä. Vaikka se ei ole erityisen todennäköistä, suomalaiset saattavat joutua sivullisina terrori-iskujen kohteeksi. Sisällis­sodan riskiä ei voi sulkea pois.

Ulkomaalaisten vaara joutua Libanonissa kidnappauksen uhreiksi on olemassa.

Israelin sotatoimia Libanonin alueella ei voi sulkea pois, jos alueelliset jännitteet kasvavat. Israel saattaa pommittaa kohteita varsinkin Etelä-Libanonissa, Etelä-Beirutissa ja Bekaan laaksossa eli alueilla, joissa Hizbollah’n kannatus ja kontrolli on vahvinta.
Libanonin raja-alueille matkustamista on syytä välttää koko rajan osalta.

Palestiinalaisleirit ovat levottomia ja niissä toimii ääriryhmiä. Pakolaisvirta Syyriasta on lisännyt ahtautta ja jännitteitä leireillä. Lisäksi tilanne palestiinalaisalueilla on usein herkkä ja heijastuu Libanonin turvallisuustilanteeseen.

Matkustaminen Etelä-Libanon Litani-joesta etelään on sallittu ainoastaan Libanonin viranomaisten luvalla. Alue on kriisitilanteissa ollut epävakainta aluetta Hizbollah’n sieltä Israeliin ampumien rakettien ja Israelin vastatoimien vuoksi.

Beirutissa on lentokentälle meneviä teitä aika ajoin suljettu, joko mielenosoitusten tai viranomaisten turvallisuusuhaksi määrittelemien tilanteiden vuoksi.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Libanoniin matkustamisen.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta katutason pienrikollisuus on kuitenkin lisääntynyt heikentyneen taloustilanteen johdosta. Turhaa huomion herättämistä on syytä välttää eikä humaltuneena pidä esiintyä. Yksin liikkuminen on yleensä turvallista, myös pimeän aikaan.

Korruptio on Libanonissa suuri ongelma, mutta se ei todennäköisesti vaikuta tavallisen matkailijan elämään. Maassa pidempään oleskeleva ulkomaalainen voi törmätä siihen esimerkiksi erilaisten lupien kohdalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on todellinen turvallisuusriski Libanonissa. Nopeudet ovat korkeita ja ajotyyli riskejä ottava.

Terveys

Koronarajoitukset on poistettu. Terveydenhuollon kapasiteetti Libanonissa on talouskriisin, räjähdysvaurioiden ja koronaviruspandemian vuoksi laskenut. Hyvätasoista yksityisterveydenhuoltoa tai sairaalahoitoa voi edelleen paikoitellen olla saatavilla, mutta siitä on varauduttava maksamaan käteisellä ja dollareina. Kulut voi hakea vasta jälkikäteen matkavakuutuksesta. Lääkkeiden saannissa voi olla hankaluuksia.

Libanonin terveysministeriö ilmoitti tiedotustilaisuudessa 6.10. koleraepidemiasta Libanonissa. Ensimmäinen tapaus todettiin 4.10. ja epidemia on nyt levinnyt koko maahan, koleraa on löydetty myös Beirutin jätevesistä. Hanaveden juomista ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan. Tilannepäivityksiä ja lisää ohjeita: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON416 .
Libanonissa huoli on vesi-infrastruktuurin sekä terveyssektorin heikosta tilasta – molemmat ovat seurauksia Libanonin talouden romahduksesta. Sairaalat ja terveysasemat kärsivät energiapulasta sekä henkilökunnan ja lääkkeiden vähyydestä. Kolerarokotteiden saatavuus maassa on heikkoa. Kolerarokotteen ottamista suositellaan ennen alueelle matkustamista. Tilannetta on syytä seurata paikallisista tiedotusvälineistä sekä esim. WHOn sivuilta: https://twitter.com/WHOLebanon .

Yleinen hygieniatilanne on edelleen melko hyvä, joskaan ei Suomen tasoa. Apteekkeja löytyy helposti kaupungeista ja sairaaloissa puhutaan englantia ja ranskaa. Apteekeista ei enää saa kaikkia lääkkeitä joten omat lääkkeet on tuotava aina mukana. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Kaikki huumeet ovat Libanonissa kiellettyjä ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Homoseksuaalisuus on Libanonissa kriminalisoitu, mutta Beirutin ja Jounién yökerhoalueilla kulttuuri on myös tässä suhteessa vapaamielinen.

Maahantulosäännökset

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen. Koronarajoitukset on poistettu.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa