Liechtenstein: matkustustiedote

Liechtenstein: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Ota passi/henkilökortti ja eurooppalainen sairaanhoitokortti mukaan matkalle. Huomioi sää- ja tieliikenneolot.

Ajankohtaista

Liechtenstein on poistanut kaikki koronaan liittyvät matkustustusrajoitukset. Jos niitä jouduttaisiin vielä ottamaan käyttöön, ajankohtaisen tiedon voi tarkistaa maan keskusterveysviranomaisen sivulta: https://www.llv.li/inhalt/118975/amtsstellen/informationen-zur-einreise-nach-liechtenstein

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Liechtenstein on hyvin turvallinen matkailumaa. Paras turva matkalla on kattava matkavakuutus. Kotiuttamista edellyttävät tapaukset ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta.

Sveitsin viranomaisten vaaratilannesovellus (kattaa myös Liechtensteinin) on ladattavissa älylaitteisiin:
https://www.alert.swiss/

Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Hätänumerot:
yleinen hätänumero 112
poliisi 117
palokunta 118
ambulanssi 144

Rikollisuus

Poliisi https://www.landespolizei.li/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Omalla autolla liikuttaessa huolehdi, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa. Liechtensteinilla ei ole omaa moottoritiemaksua, mutta saapumissuunnasta riippuen maksettuna tulee olla joko Sveitsin tai Itävallan moottoritiemaksu.
Vaihtelevat sääolot saattavat aiheuttaa katkoksia tieliikenneyhteyksissä. Hiihtomatkailijoiden ja retkeilijöiden tulee ehdottomasti noudattaa viranomaisten ohjeita lumivyöryjen ja maavyöryjen varalta.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/lie/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Tällä KELAn myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella sekä Sveitsissä matkustava saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairastapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, sillä se ei kata esimerkiksi sairaskuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Bernin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa