Luxemburg: matkustustiedote

Luxemburg: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Luxemburg on turvallinen matkailumaa. Normaalia varovaisuutta on kuitenkin tarpeellista noudattaa.

Ajankohtaista

Luxemburg on poistanut koronaan liittyvät maahantulorajoitukset. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta löytyy Luxemburgin viranomaisten koronainfosivuilta https://covid19.public.lu/en.html.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBrussels ja https://twitter.com/FinEmbBrussels

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Luxemburg on turvallinen matkailumaa. Normaali varovaisuus on kuitenkin aina paikallaan. Kuten muissakin Euroopan maissa terrori-iskun mahdollisuutta ei voi lukea pois. Luxemburgin viranomaiset tiedottavat ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta kriisitiedotussivustolla:

https://www.infocrise.lu/en/web/guest ja Kansallisen suojelukomission sivuilla https://hcpn.gouvernement.lu/en.html

Noudata tavanomaista valppautta; pidä passi, rahat ja muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa ja kaupungilla liikkuessasi lähellä kehoa. Lähin passinmyöntöpiste sijaitsee Suomen suurlähetystössä Brysselissä.

Yleiset hälytysnumerot Luxemburgissa:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 113

Rikollisuus

Vaikka Luxemburgissa rikollisuutta on vähän, niin katurikollisuutta kuitenkin ilmenee. Taskuvarkauksia tapahtuu erityisesti julkisessa liikenteessä, päärautatieaseman läheisyydessä ja muissa ruuhkaisissa tilanteissa kaupungin keskustassa. Luxemburgin poliisin yhteystiedot https://police.public.lu/fr.html

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Luxemburgissa julkisten liikennevälineiden käyttö on ilmaista kaikille. Lisätietoa https://luxembourg.public.lu/fr/vivre/mobilite/transport-public.html.

Jos matkustat omalla autolla, huolehdi siitä, että autovakuutus on voimassa ja että se on riittävä. Talvirenkaiden käyttö on pakollista lämpötilan ollessa alle nollan. Promilleraja liikenteessä on 0,05.

Raskas läpikulkuliikenne yli 7,5 tonnin painoisille kulkuvälineille on Luxemburgissa kielletty lauantai-illasta sunnuntai-iltaan sekä paikallisina pyhinä.

Lisätietoa Luxemburgin liikenteestä https://transports.public.lu/fr.html

Terveys

Sairaustapauksien ja varkauksien varalta matkailijoiden kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.

Luxemburgissa matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa KELAn myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Lähin Luxemburgin suurlähetystö sijaitsee Tanskassa.

Yhteystiedot:
Embassy of Luxemburg
copenhague.amb@mae.etat.lu
https://copenhague.mae.lu/en

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Brysselin-suurlähetystö

B-1000 BRUXELLES
BELGIUM

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa