Mongolia: matkustustiedote

Mongolia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Mongolian tilanteesta löydät verkkosivulta https://finlandabroad.fi/web/mng/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-mongoliassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=24216027 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta (www.consul.mn, englanniksi).

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Mongolian poliittinen tilanne on vakaa, eikä terrorismin uhkaa periaatteessa ole. Matkailijoihin suhtaudutaan pääasiassa ystävällisesti, ja valtio on panostanut matkailuun ja sen kehittämiseen viime vuosina. Seuraa poliittisen tilanteen kehittymistä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta, jos matkustat alueelle.

Suomen kunniakonsulaatti Ulaanbaatarissa (https://finlandabroad.fi/web/mng/kunniakonsulaatit) ja Suomen suurlähetystö Pekingissä (https://finlandabroad.fi/web/chn/edustusto) neuvovat avun tarpeessa olevia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.
Kriisitilanteissa tai passin kadotessa Suomen kansalaisia auttaa myös Saksan Ulaanbaatarin-suurlähetystö: http://www.ulan-bator.diplo.de.
Hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä ulkoministeriön päivystykseen: https://um.fi/paivystys-24/7.

Rikollisuus

Mongolia on melko turvallinen maa. Noudata yleistä varovaisuutta.
Mongoliassa esiintyy katurikollisuutta. Älä liiku ulkona öisin pääkaupunki Ulaanbaatarissa.
Ulkomaalaisiin kohdistuvat rikokset ovat pääasiassa taskuvarkauksia ja anastuksia, joita saattaa tapahtua erityisesti julkisen liikenteen kulkuvälineissä, Ulaanbaatarin kansainvälisellä lentokentällä, baareissa, yökerhoissa, toreilla sekä ulkomaalaisten suosimilla alueilla.
Kerjäläiset ja päihteiden vaikutuksen alaisena olevat voivat ajoittain käyttäytyä uhkaavasti.
Käytä ainoastaan virallisia takseja.

Poliisin hätänumero on 102 (+976 102).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vaarallista niin autoilijan kuin jalankulkijankin näkökulmasta. Autoilijat eivät noudata liikennesääntöjä ja ylinopeudet ovat tavallisia. Monet autot ovat heikkokuntoisia, eikä kaikissa ei ole turvavöitä. Tieverkosto on suppea ja yleisesti heikossa kunnossa. Vältä yöllä ajamista, sillä valtaosa teistä on valaisemattomia ja teillä voi olla esteitä ja kuoppia.

Ulaanbaatarin julkisessa liikenteessä ongelmana ovat ylitäydet bussit ja taskuvarkaudet.
Mongolian sisäisen liikenteen lentokoneet saattavat olla heikkokuntoisia.

Luonnonolot

Mongolia on seismistä aluetta. Maanjäristyksiä saattaa tapahtua erityisesti maan länsiosissa mutta myös Ulaanbaatarissa. Rankat lumi-, tai vesisateet, ukkoskuurot sekä voimakas tuuli voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä eri puolilla maata. Lämpötilavaihtelut ovat suuret: kesän +35:stä talven -40 celsiusasteeseen.

Terveys

Koronapandemian aikana terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Mongolian terveydenhoito ei ole länsimaisella tasolla. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista voi olla pulaa. Terveydenhoidon ongelmat korostuvat Ulaanbaatarin ulkopuolella, jossa terveydenhoitoa ei ole juurikaan saatavilla.

Ota matkalle mukaan lääkintätarvikkeita ja tarvitsemiasi reseptilääkkeitä.

Sairaalat vaativat usein, että ulkomaalaiset maksavat hoitokustannuksista välittömästi.

Ulaanbaatarissa on joitakin yksityisiä englanninkielisiä terveysasemia, mutta niidenkään varustelutaso ei ole korkea.

Kiinnitä erityistä huomiota hygieniaan kun valmistat tai ostat ruokia ja juomia. Keitä juomavesi tai käytä pullotettua vettä.

Mongoliassa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia sekä muita infektiotauteja, kuten meningokokki-infektioita. Epidemioiden aikana infektioalueet voivat olla karanteenissa, joten niille ei tällöin ole pääsyä. Jos oleskelet infektioalueella epidemian alkaessa, et myöskään välttämättä pääse sieltä pois.

Terveyspalveluiden hätänumero on 103 (+976 103).

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on sakon uhalla kielletty. Huumeiden hallussapito ja käyttö on laitonta.

Seksuaalipalvelujen ostaminen on laitonta.

Rangaistukset rikkomuksista ovat ankaria.

Pidä passi aina mukana ja erillisenä valokopioita passista ja viisumista.

Mongolian tullilainsäädäntö (englanniksi) http://www.customs.gov.mn/en/.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.
Lisätietoja englanniksi:
Mongolian Suomen-kunniakonsulaatti: http://www.mongolia.fi
Mongolian ulkoministeriön konsuliosasto: http://www.consul.mn
Mongolian maahantuloasioista vastaava paikallisviranomainen (Immigration of Mongolia, englanniksi): http://immigration.gov.mn/en/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Pekingin-suurlähetystö

No. 8 Xinyuan South Road
100027 BEIJING
CHINA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa