Qatar: matkustustiedote

Qatar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

On suositeltavaa seurata yhteiskunnallisen ja turvallisuustilanteen kehitystä Qatarissa ja lähialueella. Islaminuskosta johtuvat käyttäytymissäännöt on syytä huomioida. Alkoholia ja muita päihteitä ei tule tuoda maahan. Kunnioita myös paikallisia pukeutumissääntöjä.

Ajankohtaista

Jalkapallon MM-kisat järjestetään Qatarissa 20.11.-18.12.2022. Aikavälillä 1.11.-23.12.2022 Qatariin ei voi matkustaa ilman FIFA:n jalkapallokisoihin ostettua pääsylippua.

Qatariin matkustaaksesi sinun tulee hakea pääsylipun tilausnumerolla digitaalinen Hayya-viisumi, joka korvaa perinteisen viisumin aikavälillä 1.11.-23.12.2022. Qatarin viranomaisten mukaan maahan matkustettaessa ei 1.11.2022 alkaen tarvita koronatestiä, mutta tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa, kuten ohjeistuksen Qatariin matkustaville turisteille jalkapallon MM-kisojen aikana löydät Suomen Dohan-suurlähetystön sivustolta. Seuraa myös paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Qatar on yleisesti turvallinen matkailukohde. Terrorismiriski on vähäinen.

Alueellisten jännitteiden vuoksi turvallisuustilanne Persianlahden maissa voi muuttua nopeasti. Matkustajia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä tiedotusvälineistä ja huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

Rikollisuus

Rikollisuutta maassa on vähän. Matkustajia kehotetaan kuitenkin tavanomaiseen varovaisuuteen. Yleisesti ottaen matkailijoita kehotetaan tarkkaavaisuuteen väkijoukkojen läheisyydessä.

Jos passisi katoaa, tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus alla olevalle paikalliselle viranomaistaholle:
Capital Security Department
+9742352222
Al Matar Street, Doha, Qatar

Qatarissa ei ole mahdollisuutta hoitaa passin katoamisilmoitusta internetin kautta, vaan asiointi tulee hoitaa henkilökohtaisesti paikan päällä. Passin katoamisilmoitus kannattaa hoitaa heti aamusta, jolloin odotusajat ovat lyhyemmät. Saatuasi paikallisen poliisiviranomaisen raportin kadonneesta passistasi ja hankittuasi passivalokuvan voit olla yhteydessä Suomen Dohan suurlähetystöön, joka laatii hätäpassin kotimatkaasi varten Suomeen.

Matkalainen, joka asuu toisessa maassa pysyvän oleskeluluvan turvin, jonka passi on kadonnut Qatarissa, ja joka on saanut paikallispoliisilta asiasta raportin, voi kääntyä Dohassa toimivan toisen EU-maan suurlähetystön puoleen ja anoa käyttöönsä Emergency Travel Documentin, jonka turvin hän pääsee palaamaan takaisin asuinmaahansa, josta voi hankkia uuden Suomen passin. Tämä paluu asuinmaahan toisen EU-maan suurlähetystön myöntämää ETD-passia käyttäen on seikka, joka on hyvä tarkistaa itse asuinmaan viranomaiselta ennen kisamatkalle lähtöään, ettei joudu matkustamaan hätäpassin kanssa ensin Suomeen hankkiakseen sieltä uuden Suomen passin kadonneen tilalle.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Jalkapallon MM-kisojen johdosta osa Dohan keskustan maanteistä suljetaan kokonaan autoliikenteeltä, ja muun muassa tästä syystä liikenneruuhkien odotetaan kasvavan. Matkustajia kehotetaan käyttämään metroa ja noudattamaan varovaisuutta liikkuessaan liikenteessä.

Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Liikenteessä vallitsee nollatoleranssi alkoholin käytön suhteen.

Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti katkaisivat suhteensa Qatariin kesäkuussa 2017. Maa-, meri- ja lentoliikenteessä näiden maiden ja Qatarin välillä oli sittemmin merkittäviä rajoitteita. Liikenneyhteyksien uudelleen avaamisesta ilmoitettiin 5.1.2021 ja lentoliikenneyhteydet esimerkiksi Arabiemiirikuntien ja Qatarin välillä on jälleen käynnistynyt.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
Qatarin terveysministeriö (Ministry of Public Health): https://www.moph.gov.qa/english/Pages/Coronavirus2019.aspx
Suomen Abu Dhabin –suurlähetystön tiedote: https://finlandabroad.fi/web/bhr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bahrainissa-ja-qatarissa/384951

Suosittelemme, että hankit kattavan matkavakuutuksen.

Etenkin huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävien lääkevalmisteiden, unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden maahantuonnissa voi olla kieltoja tai rajoituksia. Maahantuontimääräysten rikkomisesta määrätään rangaistukset paikallisen lainsäädännön mukaan. On syytä huomioida, että jotkut lääkevalmisteet voivat Qatarissa olla luokiteltu huumausaineiksi, vaikka ne eivät Suomessa sitä olisi. Tällaisten valmisteiden maahantuonti ilman lupaa voi olla rangaistavaa.

Lisätietoja lääkkeiden maahantuontiin liittyvissä asioissa saa Qatarin tulliviranomaisen verkkosivuilta: https://www.customs.gov.qa/english/pages/default.aspx ja/tai terveysministeriön verkkosivuilta: https://www.moph.gov.qa/english/OurServices/Individuals/Pages/default.aspx.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Qatar on islamilainen maa, jossa tulee käyttäytyä konservatiivisesti. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.

Islamilaisena maana Qatarissa suhtaudutaan kielteisesti avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin. Ennen matkaa raskaana olevia suositellaan kääntymään matkakohteessa sijaitsevan sairaalan puoleen ja varmistamaan hätätilanteen varalta hoidon saanti ja siihen liittyvät mahdolliset oikeudelliset seuraamukset, mikäli avioliittotodistusta ei ole.

Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty. Avioliiton ulkopuolinen raskaus voi myös johtaa tuomioon.

Huumeiden käytöstä voidaan langettaa kuolemantuomio ja pienienkin huumausainemäärien hallussapidosta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Tämä koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty ennen Qatariin saapumista.

Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella.

Maahantulosäännökset

Kisojen aikana Qatariin voivat matkustaa ainoastaan vähintään yhden MM-kisaottelulipun haltijat. Qatarin viranomaiset ovat ottaneet MM-kisoihin käyttöön Hayya-järjestelmän, joka korvaa viisumin ajalla 1.11.-23.12.2022. Tällä aikavälillä maassa oleskeluun tarvitset:

· Pääsylipun vähintään yhteen jalkapallo-otteluun. Huomioithan, että virallisesti vain Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA:n nettisivujen kautta ostetut kisaliput hyväksytään. Kisalippuja on myynnissä sekä suoraan FIFA:n että heidän ylläpitämänsä jälleenmyyntiportaalin kautta. Molemmat lipunmyyntipalvelut löydät tästä linkistä.
· Jalkapallolipun tilausnumerolla haettavan digitaalisen Hayya-kortin, josta löydät lisätietoja täältä.
· Hayya-puhelinsovelluksen, jonka voit ladata, kun hakemuksesi on hyväksytty. Hayya-sovellukseen kirjautumalla näet digitaalisen maahantulolupasi.

Digitaalista Hayya-sovelluksesta löytyvää viisumia näyttämällä pääset Qatariin sekä muun muassa kisastadioneille ja fanialueille. Huomioithan, että digitaalista Hayya-korttia hakevan tulee ladata portaaliin hotellin varausvahvistus tai muu dokumentti, josta käy ilmi, että hakijalla on majoitus matkan ajalle. Maan vuokrataso on kohonnut nopeasti kisojen johdosta, joten varmistathan hyvissä ajoin ennen matkaa, että löydät oleskelusi ajalle majoituksen. Ilman majoituksen varausvahvistusta Hayya-korttia ei myönnetä.

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja:
Dohan lentokenttä: https://dohahamadairport.com/airport-guide/at-the-airport/visas-immigration
Qatarin terveysministeriö: https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
Qatarin sisäministeriö: https://portal.moi.gov.qa/qatarvisas/
Qatarin valtion virallinen matkailuportaali: https://www.visitqatar.qa/plan/visas-requirements.html
Suomen Abu Dhabin –suurlähetystön tiedote: https://finlandabroad.fi/web/bhr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-bahrainissa-ja-qatarissa/384951

Yhteystietoja

Oleskeluluvat ja konsuliasiat
Suomen Abu Dhabin suurlähetystö
Sähköposti consulate.abo@formin.fi
Puhelin +971 2 885 3666

Viisumiasiat
Saksan Dohan-suurlähetystö(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Puhelin +974 44 08 23 00

Paikallisneuvonta ja hätätilanteet
Suomen Dohan suurlähetystö
Sähköposti Sanomat.DOH@formin.fi
Puhelin toimistotyöaikoina: +974 4488 5965, +974 7706 3604

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Abu Dhabin -suurlähetystö

ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa