Saudi-Arabia: matkustustiedote

Saudi-Arabia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Terrori-iskujen uhka on olemassa. Etelässä Jemenin rajan läheisyydessä noudatettava varovaisuutta ja vältettävä liikkumista syrjäseuduilla tai rajavyöhykkeellä. Itäprovinssissa on esiintynyt ajoittaisia levottomuuksia, ja alueella kannattaa noudattaa varovaisuutta.

Ajankohtaista

i. Ajankohtaista tietoa Saudi-Arabian tilanteesta löydät Suomen Riadin-edustuston verkkosivuilta ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Edustuston verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/sau/etusivu

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Saudi-Arabian yleinen turvallisuustilanne on vakaa. Viranomaiset ovat kykeneviä ja ajan tasalla ihmisten turvaamisen takaamisessa.

Rauhallisesta tilanteesta ja mittavista turvatoimista huolimatta terrori-iskujen uhka Saudi-Arabiassa on olemassa. Maassa toimii edelleen terrori-iskuja valmistelevia henkilöitä ja ryhmiä. Kokonaisuutena turvallisuustilanne on hyvin viranomaisten hallinnassa. Terrorisuunnitelmien paljastumiseen liittyviä varoituksia tulee ajoittain.

Saudi-Arabian eteläosassa, Jemenin rajan läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Liikkumista syrjäseuduilla ja rajavyöhykkeellä on vältettävä Jemenissä käytävien taistelujen vuoksi. Saudi-Arabian puolelle on viime vuosina suunnattu Jemenistä raketti- ja lennokki-iskuja. Iskuja on tehty muun muassa Jazanin, Najranin, Yanbun ja Asirin alueille. Myös Riad on ollut iskujen kohteena. Mahdollisen iskun sattuessa kannattaa pysyä sisällä ja kaukana ikkunoista.

Saudi-Arabian shiiaväestöstä suurin osa asuu Itäprovinssin alueella. Todennäköisyys levottomuuksiin on suurin Itäprovinssin alueella. Alueelle matkustettaessa on syytä noudattaa varovaisuutta. Mielenosoituksia on syytä välttää.

Saudi-Arabian viranomaiset ovat oikeutettuja tarkistamaan ulkomaalaisten oleskelulupaperusteet maassa. Passi ja viisumikopio kannattaa pitää mukana ulkona liikuttaessa.

Hätänumerot
Hätänumero: 937
Palolaitos (Civil Defence): 998
Ambulanssi (Red Crescent): 997

Rikollisuus

Rikollisuus on Saudi-Arabiassa suhteellisen vähäistä, mutta ulkona liikuttaessa kannattaa noudattaa normaalia varovaisuutta .

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneonnettomuuksia sattuu paljon, ajokulttuuri on vaarallinen ja nopeudet suuria, eikä liikennesääntöjä noudateta kovin tunnollisesti. Kannattaa käyttää tunnettuja taksifirmoja. Tiet ovat yleensä hyvässä kunnossa.

Luonnonolot

Saudi-Arabian ilmasto on talvikuukausina miellyttävä +15−25 °C. Kesäkuukausina lämpötila kohoaa
+45−50 °C:een. Rannikoilla on kostea ja sisämaassa kuiva aavikkoilmasto. Hiekkamyrskyt voivat satunnaisesti vaikeuttaa matkustamista.

Suosittelemme paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden seuraamista tulvien, hiekkamyrskyjen ja muiden säätilanteiden vaihteluista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja edustuston verkkosivuilta. https://finlandabroad.fi/web/sau/etusivu

Hygieniaolosuhteet ovat pääosin ja erityisesti suurissa kaupungeissa hyvät. Elintarviketarkastus on käytännössä lähes länsimaisella tasolla. Suurissa kaupungeissa ilmansaasteet ovat paikoittain merkittäviä. Terveydenhoito on pääosin korkeatasoista, ulkomaalaisten tulee lähtökohtaisesti käyttää yksityissairaaloita. Lääkkeiden saatavuus on hyvä.

Kattava matkavakuutus on suositeltava.

Matkaan on hyvä ottaa mukana olevien lääkkeiden reseptit. Mikäli lääke ei ole kansainvälisesti tunnettu, reseptistä pitää selvitä lääkkeen vaikuttava aine. Lääkkeet kannattaa säilyttää alkuperäisissä pakkauksissaan.

Matkailijan kannattaa aina selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne. Tartuntatautivaara vaihtelee ajan ja paikan mukaan pyhiinvaellusalueella ja rannikkoseuduilla (esimerkiksi denguekuume, riftvalley-kuume ja aivokalvontulehdus). Näistä saa lisätietoa Saudi-Arabian terveysministeriön portaalista.

Saudi-Arabian terveysministeriön portaali: https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/Pages/001.aspx

Saudi-Arabian koronatilanne on viranomaisten hallinnassa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Saudi-Arabiassa noudatetaan sharia-lakia. Maassa on voimassa kuolemanrangaistus, joka langetetaan useimmin terrorismista tai henk rikoksista.

Saudi-Arabiassa kannattaa pukeutua peittävästi julkisilla paikoilla. Paikalliset naiset käyttävät nilkkoihin ulottuvaa pitkähihaista vaatetta, abayaa, vaatteiden päällä, mutta muukin peittävä pukeutuminen on nykyisin sallittua.Hiukset tai kasvot peittävää huivia ei vaadita. Yksityisissä tiloissa tai pelkästään naisten kesken abayat riisutaan yleensä pois. Miehille suositeltava asu vapaa-aikana ja kaupungilla liikuttaessa on pitkät housut ja kauluspaita. Miesten kannattaa välttää shortseissa liikkumista sekä runsasta korujen käyttöä. Liiketapaamisissa länsimaiset miehet käyttävät yleensä pukua.

Käytännössä ulkomaalaisten naisten liikkumiseen miesseurassa ei puututa. Uskonnollisen poliisin valtuudet pidättää ihmisiä mm. sopimattoman käytöksen johdosta poistettiin keväällä 2016. Liiketapaamisissa ja konferensseissa saudien ja ulkomaalaisten kesken on tavallista, että länsimaiset naiset ja miehet osallistuvat kokouksiin normaalisti.

. Suurten kaupunkien kahviloissa ja ravintoloissa on pääosin luovuttu erillisistä istumapaikoista. Muiden uskontojen kuin islamin näkyminen julkisilla paikoilla ei ole sallittua. Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on kiellettyä. Saudiarabialainen kulttuuri puuttuu ihmisten käyttäytymiseen hyvin yksityiskohtaisesti ja tämä voi länsimaisesta näkökulmasta usein tuntua varsin rajoittavalta.

Alkoholin sekä huumeiden maahantuonti, hallussapito ja käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Myös sianlihan, uskonnollisen materiaalin (muun kuin islamilaisen), pornografian sekä Israelissa tehtyjen tuotteiden maahantuonti on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Saudi-Arabialla on suurlähetystö Suomessa: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=317457&nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Riadin-suurlähetystö

P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
http://finlandabroad.fi/saudi-arabia
https://twitter.com/finlandinksa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa