Seychellit: matkustustiedote

Seychellit: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kansainvälinen terrorismi voi ulottua myös Seychelleille. Intian valtamerellä on myös merirosvoja.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Seychellien tilanteesta löydät Seychellin terveysministeriön sivulta: http://www.health.gov.sc/

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Rikollisuus

Väkivaltaista rikollisuutta ei juuri esiinny, mutta pienrikollisuus kasvaa turistialueilla.

Arvoesineistä kannattaa pitää hyvää huolta. Varkauksia sattuu useimmiten rannoilla tai hotellissa ja usein myös pysäköidyistä autoista varastetaan tavaroita.

Myös Mornén kansallispuiston luontopoluilla on esiintynyt ryöstöjä. Kansallispuistoissa on suositeltavaa käyttää paikallisia oppaita.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tiet ovat hyväkuntoisia mutta kapeita, ja ajonopeudet ovat varsin kovia. Varsinkin pimeällä ajettaessa on oltava varovainen.

Luonnonolot

Pyörremyrskyjä ei juuri ole pääsaarten tuntumassa, mutta eteläiset saaret kuuluvat pyörremyrskyvyöhykkeeseen. Pyörremyrskyistä annetaan yleensä erillinen varoitus.

Uiminen, snorklaaminen ja sukeltaminen voi olla vaarallista merivirtausten vuoksi. Tarkista varoitukset rantakohtaisesti.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisäohjeistusta maahan saapumisesta on Seychellien kansainvälisen lentokentän verkkosivuilla: https://seychellesairports.sc/arriving/

Sairaanhoitopalveluita on saatavana rajoitetusti pääkaupunki Victorian ulkopuolella. Varmista, että sinulla on laaja vakuutus, joka kattaa kaikki sairauden hoidosta ja sairaankuljetuksista aiheutuvat kulut.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Homoseksuaaliset suhteet ovat lainvastaisia.

Prostituutio on laissa kielletty.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

http://www.ics.gov.sc/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Nairobin-suurlähetystö

6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa