Slovenia: matkustustiedote

Slovenia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maantieliikenteessä vaaditaan valppautta.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Slovenian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta http://finlandabroad.fi/slovenia ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Matkustaminen Sloveniassa on pääosin turvallista. Maan poliittiset ja sosiaaliset olot ovat vakaat ja katurikollisuus vähäistä. Normaalia varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa, erityisesti Adrianmeren rannikon turistikohteissa ja Ljubljanan ydinkeskustassa.

Rikollisuus

Slovenian poliisilla on oikeus periä sakot ulkomaalaisilta paikan päällä käteismaksuna ja ottaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjat ja auton rekisteriote haltuunsa, kunnes sakko on maksettu. Nykyisin sakot voi maksaa myös ulkomailta käsin.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot, ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä tai skannattuna sähköisesti saatavilla. Mikäli passi katoaa tai varastetaan, tulee siitä tehdä välittömästi rikosilmoitus paikalliselle poliisille. Poliisi antaa asiakkaalle kopion rikosilmoituksesta, jonka avulla Suomen kansalaisen on useimmissa tapauksissa mahdollista palata Finnairin suoralla lennolla Ljubljanasta Helsinkiin ilman matkustusasiakirjaa. Tällöin ajokortista tai passin kopiosta on passintarkastuksessa apua.

Tarvittaessa hätämatkustusasiakirjan (ETD – Emergency Travel Document) voi hakea toisen EU-maan edustustosta.

Tärkeitä puhelinnumeroita

Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 113 (esim. liikenneonnettomuus, rikosasiat)
Moottoriteiden liikennetiedotteet (myös englanniksi) 080 2244
Muiden teiden liikennetiedotteet 01-530 5300 ja 031-64 64 64
Tiepalvelu 1987

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on Slovenian merkittävin turvallisuusriski. Vaaratilanteita aiheuttavat moottoriteiden ylisuuret nopeudet, pienempien teiden ylisuuret tilannenopeudet, uhkarohkeat ohitukset sekä vuoristo- ja rannikkoteiden kapeus yhdistettynä ajotapoihin. Talvirengaspakko on voimassa 15.11.–15.3. Rattijuopumuksen promilleraja on 0,5. Liikennepoliisin toiminta Sloveniassa ei ole kovin näkyvää.

Kaupunkiliikenteessä punaisia päin ajaminen on varsin yleistä. Vilkas polkupyöräliikenne sekä kaupungeissa että maanteillä on syytä huomioida. Pysäköityyn autoon ei tule jättää näkyville radiota, matkapuhelinta ja muuta varkaita houkuttelevaa.

Rannikon tuntumassa autolla liikkuvan on syytä kesäkuukausina varautua ruuhkiin. Huoltoasemien verkosto on tiivis.

Luonnonolot

Slovenia on maanjäristysaluetta ja maanjäristyksen mahdollisuus on aina olemassa. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita maanjäristystilanteessa.

Rankkasateiden yhteydessä tulvat ja maanvyörymät ovat mahdollisia ja voivat aiheuttaa suuriakin tuhoja.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
• Lisätietoja edustuston sivuilta: https://finlandabroad.fi/web/svn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-sloveniassa/384951

Kattava matkavakuutus on tarpeen Sloveniaan matkustettaessa. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Liikuntarajoitteisten tarpeita ei ole otettu kaikkialla Sloveniassa huomioon. Kulkuväylillä voi olla portaita, kynnyksiä tai muita liikkumista vaikeuttavia esteitä.

Vesijohtovesi on juomakelpoista kaikkialla Sloveniassa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
• Tietoa maahantulosta: https://www.policija.si/eng/areas-of-work/border-matters-and-foreigners/border-crossings
• Edustuston koronaohjeistus: https://finlandabroad.fi/web/svn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-sloveniassa/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Budapestin-suurlähetystö

1118 BUDAPEST
HUNGARY

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa