Sudan: matkustustiedote

Sudan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Sudanissa on meneillään vallankaappaus. Tietojärjestelmien käyttöä on rajoitettu. Khartumissa on käynnissä mielenosoituksia, jotka saattavat olla väkivaltaisia. Kehotamme välttämään väkijoukkoja. Myös muualla maassa on ollut väkivaltaisia mielenosoituksia. Vältä kaikkea matkustamista koko Sudaniin.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Sudanin tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Maassa on meneillään vallankaappaus. Khartumissa ja muualla maassa on ollut väkivaltaisia mielenosoituksia.

Vältä kaikkea matkustamista koko Sudaniin.

Suomen suurlähetystö Kairossa seuraa Sudanin turvallisuustilanteen kehitystä ja tiedottaa muutoksista. Suurlähetystö vastaa myös tiedusteluihin yhdessä kunniapääkonsulaatin kanssa.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvat varkaudet ja ryöstöt ovat olleet harvinaisia, mutta rikollisuus on kasvanut ja tämäkin tilanne on arvaamaton. Pimeän aikaan ei pidä liikkua olleenkaan.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne kaupungeissa ja erityisesti maanteillä on kaaosmaisempaa ja nopeudet ovat korkeampia kuin Suomessa. Khartumissa liikennevaloja kuitenkin noudatetaan. Monet ajoneuvot ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Taksiautot ja -kolmipyörät toimivat Khartumissa ja muissa kaupungeissa hyvin. Liikkumista yöaikaan varsinkin kaupunkien ulkopuolella kannattaa välttää. Khartumiin tulevat päätiet ovat päällystettyjä.

Luonnonolot

Sudanin pohjoisosa, jossa pääkaupunki Khartum sijaitsee, on kuivaa Saharan autiomaata, ja lämpötila voi nousta kesällä yli 45 °C:seen. Eteläosassa on trooppisen kosteaa. Hiekkamyrskyjä esiintyy usein. Kesäisin Sudanissa on sadekausi, jolloin tulvat voivat estää liikkumisen maaseudulla.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta.

Khartumissa on kansainvälistä tasoa olevia lääkäreitä ja yksityisiä sairaaloita. Julkisia sairaaloita ei suositella. Hoitomaksut ovat korkeita, joten kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Sudan on tiukan islamilainen maa. Khartumissa ei esimerkiksi voi ostaa alkoholijuomia edes hotelleissa. Kulttuurieroihin kannattaa tutustua jo ennen matkaa ja pyrkiä huomioimaan ne. Pukeutumisessa kannattaa olla konservatiivinen.

Sotilaskohteita, julkisia rakennuksia ja muita arkaluontoisia kohteita, kuten huoltoasemia, siltoja ja lentokenttiä ei saa kuvata. Henkilöiden kuvaamiseen on hyvä pyytää kuvattavilta lupa.

Sudanin vastaisten pakotteiden vuoksi maassa ei hyväksytä kansainvälisiä luottokortteja. Hotelli- ja muut maksut on hoidettava käteisellä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Kolmen päivän sisällä rajan ylityksestä tulee rekisteröityä maahan saapuneeksi. Tietoa rekisteröinnistä saa muun muassa raja-asemilta. Rekisteröinti tarkastetaan maasta poistuessa.

Suomessa ei ole Sudanin diplomaattista edustustoa, mutta tarvittaessa matkatoimistot auttavat viisumin hankinnassa. Lähin Sudanin suurlähetystö on Oslossa.

Lisätietoja saa osoitteesta http://www.sudanoslo.no/.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kairon-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa