Syyria: matkustustiedote

Syyria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Väkivaltaisuudet jatkuvat erityisesti Syyrian lounais-, etelä- ja koillisosissa. Tilanne muualla maassa on epävakaa eikä konfliktin ja väkivallan uhka ole poissuljettua missään.

Syyriassa leviää kolera-epidemia.

Ajankohtaista

Syyriassa leviää kolera-epidemia. Hanaveden juomista ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset ja hedelmät puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Syyrian turvallisuustilanne on hyvin heikko. Väkivaltaisuudet jatkuvat eri puolilla maata eikä konfliktin ja väkivallan uhka ole poissuljettua missään. Ulkomaalaisiin kohdistuva kidnappausuhka on edelleen olemassa.

Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuuksia tarjota konsulipalveluja Syyriassa oleville eikä avustaa mahdollisen evakuoinnin järjestämisessä. Ulkoasiainministeriö käsittelee Syyriaa koskevat maahantulo- ja viisumikysymykset Suomen edustustossa Ankarassa.

Syyriaan ei voi matkustaa ilman viisumia eikä maasta voi poistua ilman voimassa olevaa viisumia. Laiton maahantulo johtaa pidätykseen. Kaikki rajanylityspaikat eivät ole auki. Liikkuminen maan sisällä on riskialtista lukuisien tarkastuspisteiden takia.

Niille, jotka tästä selkeästä kehotuksesta huolimatta päättävät jäädä tai matkustaa Syyriaan, ulkoministeriö suosittelee ennen matkaa matkustusilmoituksen tekemistä. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys

Syyriassa leviää kolera-epidemia Hanaveden juomista ja raakojen merenelävien syömistä on vältettävä ja vihannekset puhdistettava huolellisesti. Kolerarokotuksen ottamista suositellaan. Sairaalat ja terveysasemat kärsivät energiapulasta sekä henkilökunnan ja lääkkeiden vähyydestä. Kolerarokotteiden saatavuus maassa on heikkoa. Kolerarokotteen ottamista suositellaan ennen alueelle matkustamista. Omat lääkkeet on syytä tuoda mukana. Matkavakuutus on aina suositeltava ja sen ehdot on syytä tarkistaa ennen matkaa.Syyriassa on todettu myös poliotapauksia. Tilannepäivityksiä muun muassa osoitteessa https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-who-syria-situation-report-8-cholera-outbreak-11-october-2022.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa