Ukraina: matkustustiedote

Ukraina: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Ajankohtaista

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, ja maahan on julistettu sotatila. Ukrainan ilmatila on suljettu ja maarajat ja päätiet ovat ruuhkautuneet. Sotatila voi tarkoittaa muun muassa henkilökohtaisten asiakirjojen tarkistuksia, liikkumisrajoituksia ja rajoituksia tiedon levittämiselle ja medialle. Jos mahdollista, poistu maasta välittömästi.

Eri puolilla Ukrainaa käydään taisteluita ja maahan kohdistuu ilmapommituksia ja ohjushyökkäyksiä. Tilanne on vaarallinen ja arvaamaton koko maassa. Jos olet Ukrainassa, seuraa Suomen Kiovan-suurlähetystön ja ulkoministeriön tiedotuskanavia ja tee matkustusilmoitus.

Mikäli kaikesta huolimatta päätät matkustaa Ukrainaan, ota huomioon, että esimerkiksi vakuutukset eivät yleensä ole voimassa konfliktialueella, ja avun saaminen voi olla erittäin hankalaa. Ukrainan läntiset naapurimaat ottavat vastaan runsaasti ihmisiä Ukrainasta ja naapurimaiden kautta kuljetetaan myös apua Ukrainaan päin. Ukrainan läntiset raja-alueet ovat olleet ajoittain erittäin ruuhkautuneita ja tilanteet voivat olla vaikeasti ennakoitavissa.

Mikäli menet Ukrainaan vapaaehtoisena auttamaan ja allekirjoitat sopimuksia Ukrainan viranomaisten kanssa, tarkista sopimusehdot huolellisesti. Ulkoministeriö ei voi avustaa tällaisten sopimusten tekemisessä tai niistä irrottautumisessa.

Edustuston asiakaspalvelu on suljettu. Ulkoministeriön mahdollisuus tarjota tällä hetkellä konsulipalveluita Ukrainassa oleville on hyvin rajallinen. Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti: paivystys.um@formin.fi

Sodan vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Tietoa Ukrainan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu ja Facebook-sivulta sekä seuraamalla paikallisviranomaisten ohjeita ja tiedotusta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Vältä kaikkea matkustamista Ukrainaan ja poistu välittömästi maasta. Edustuston asiakaspalvelu on suljettu. Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti: paivystys.um@formin.fi
Venäjän hyökkäyksen johdosta turvallisuustilanne koko Ukrainassa on äärimmäisen vaarallinen .

Ulkoministeriön mahdollisuus tarjota tällä hetkellä konsulipalveluita Ukrainassa oleville on hyvin rajallinen.

Krimin autonomisen tasavallan alueella ja muilla Venäjän valtaamilla alueilla tilanne on vaarallinen . Liikenneyhteydet Krimin niemimaalle toimivat huonosti tai ovat kokonaan poikki. Kaikkea matkustamista Krimin autonomisen tasavallan alueelle on vältettävä. Edustusto ei voi antaa konsuliapua Krimille.

Suomen kanta on, että kansainvälisen oikeuden mukaisesti Krim kuuluu Ukrainaan. Ukrainan lain mukaan Krimille ei saa saapua luvatta Venäjän kautta.

Kaikkialta Ukrainasta on pyrittävä poistumaan välittömästi varovaisuutta noudattaen. Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan koko Ukrainan alueelta on poistuttava välittömästi. Kehotamme välttämään suuria väkijoukkoja ja seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta ja toimimaan heidän ohjeidensa mukaisesti.

Passista on pidettävä hyvää huolta. Kaupungilla liikkuessa passi tai passikopio pitää olla mukana. Huolehdi että passisi ja matkavakuutuksesi on voimassa. Viranomaisilla on oikeus tarkastaa henkilöllisyystodistuksia.

Pankkijärjestelmässä ja tietoliikenneyhteyksissä saattaa esiintyä merkittäviä häiriöitä.

Yleiset hätänumerot eivät välttämättä toimi sotatoimien vuoksi:
Palokunta 101
Poliisi 102
Ambulanssi103

Rikollisuus

Sotatila voi aiheuttaa tavanomaisen matkailijoihin kohdistuvan rikollisuuden, kuten näpistysten, varkauksien ja huijausten, ohella uudentyyppistä rikollisuutta: kiskontaa, ryöstelyä, väkivaltarikoksia ja ihmiskauppaa.

Ukrainan rahayksikkö on hryvnja. Hryvnoja ei voi vaihtaa etukäteen Ukrainan ulkopuolella. Pankkien toiminnassa Ukrainassa on merkittäviä häiriöitä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kaupunkien väliset liikenneyhteydet ovat sodan vuoksi puutteellisia, poikkeavia tai niitä ei ole. Valtaväylät ovat ruuhkautuneet ja matkustaminen maanteillä ei ole turvallista. Tilanne juna- ja bussiasemilla on kaoottinen.

Teiden kunto vaihtelee ja huononee mitä kauemmas mennään pääkaupungista ja pääteistä. Opasteita ja tienviittoja on niukalti. Polttoaineista on pulaa eikä sitä ole tarjolla kaikilla huoltoasemilla. Sotatilan vuoksi teillä on tarkastuspisteitä. Liikkuminen yöaikaan on kielletty ulkonaliikkumiskiellon vuoksi.

Luonnonolot

Ilmastoltaan Ukraina on mannermainen. Kesät ovat usein kuumia ja talvet joskus hyvinkin kylmiä. Maan koosta johtuen ilmasto-olosuhteet myös vaihtelevat

Luonnonkatastrofit ovat harvinaisia Ukrainassa. Karpaateilla on lumivyöryjen mahdollisuus otettava huomioon talvisin. Tulvia esiintyy erityisesti keväisin.

Terveys

Sota aiheuttaa suuria ongelmia infrastruktuurin toiminnalle ja välttämättömyystarvikkeiden saatavuudelle. Ruoka, juomavesi ja lääkkeet voivat loppua. Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä , raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Maasta poistuvia kehotetaan varaamaan matkustamiseen huomattavasti tavanomaista enemmän aikaa.

Ukrainassa julkisen terveydenhoidon taso on heikko ja sairaaloiden varustelutaso on vaatimaton ja sodasta johtuen romahtamaisillaan. Yksityisklinikoiden aukiolo on epävarmaa. Maasta poistuvan on varattava mukaan omat lääkkeet ja terveystarvikkeet.

Matkailijalla tulee aina olla voimassa Suomesta otettu matkavakuutus. Sen tulisi kattaa vakavan sairaus- tai onnettomuustapauksen yhteydessä lentoevakuointi Suomeen. Koska hoito maksetaan usein ensin käteisenä tai luottokortilla, kannattaa tähänkin varautua.

Sota lisää ydinvoimaonnettomuuden tai -terrorin riskiä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Vältä kaikkea matkustamista Ukrainaan.

Ukrainaan julistetun sotatilan ja koronatilanteen johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä: https://dpsu.gov.ua/en/border-crossing-by-foreigners-and-stateless-persons/

https://finlandabroad.fi/web/ukr/ajankohtaista

Tulliasioista saa tietoa Ukrainan rajaviranomaisen sivuilta (http://dpsu.gov.ua/en/).

Maahantulomääräyksistä saa lisää tietoa Ukrainan viranomaisten verkkosivuilta (http://mfa.gov.ua/ua).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiovan-suurlähetystö

01901, KIOVA
UKRAINE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyKyiv

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa