Zimbabwe: matkustustiedote

Zimbabwe: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Zimbabwen poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on ollut epävakaa pitkään. Ennen alueelle matkustamista on syytä seurata tiedotusvälineitä.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Zimbabwen tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Rikollisuus

Riski tulla ryöstetyksi kasvaa pimeällä etenkin Hararen ja muiden suurempien kaupunkien alueella, sekä turistien suosimien paikkojen lähistöllä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on suurin vaaratekijä autojen huonon kunnon ja ajokulttuurin takia. Autoilu pimeällä ei ole suositeltavaa varsinkaan kaupunkien ulkopuolella. Teiden kunto on heikentynyt varsinkin kaupungeissa.

Poliisin tarkastuspisteitä on Zimbabwessa hyvin paljon. Kannattaa pitää huolta siitä, että ajoneuvo on kunnossa ja varustettu maan lakien vaatimalla tavalla. Tarkastuspisteiden aiheuttamat viivästykset kannattaa ottaa huomioon matkaa suunnitellessa. Zimbabwessa on myös tietulleja, jotka toimivat yleensä sujuvasti.

Autokaappaukset ovat mahdollisia. Liikennevaloissa, tankatessa ja muuten auton pysähtyessä kannattaa olla tarkkana, jos joku lähestyy autoa. Ajaessa kannattaa pitää aina ovet lukossa ja ikkunat suljettuina. Polttoaineen ajoittaisiin jakeluongelmiin kannattaa varautua. Autoilijoiden kannattaa varautua hankkimalla ylimääräinen kanisteri polttoainetta.

Luonnonolot

Lämpötilat voivat Zimbabwessa nousta erittäin korkealle.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu edustuston verkkosivujen koronaohjeistukseen.

Kaikenkattava matkavakuutus on välttämätön. Sairaaloiden varustustaso on riittämätön ja vakavammat sairastapaukset vaativat evakuoinnin, yleensä Etelä-Afrikkaan. Hoitokulut voivat olla suuret. Kaikki tarvittavat reseptilääkkeet tulee pitää mukana.

Zimbabwessa esiintyy trooppisia tauteja mukaan lukien malariaa. Maassa on esiintynyt myös koleraa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Julkisten valtion rakennusten ja sotilaskohteiden valokuvaaminen on kielletty. Julkisten mielenosoitusten seuraaminen tai valokuvaaminen ei ole suositeltavaa edes kaukaa.

Homoseksuaalisuuden osoittamista tulee välttää julkisilla paikoilla. Siitä saattaa seurata sakkoja tai jopa vankeutta.Huumeiden hallussapito, käyttö ja kuljetus ovat rangaistavia tekoja, ja rangaistukset ovat ankaria.

Siviilien on lainvastaista käyttää maastokuvioidusta kankaasta valmistettuja vaatteita.

Luottokortteja hyväksytään maksuvälineenä rajoitetusti, mukaan kannattaa varata käteistä. Viranomaisten ilmoituksen maan ainoa laillinen maksuväline on ”Zimbabwen dollari”, mutta käytännössä käytössä on ennen kaikkea USA:n dollarit. Zimbabwen heikentyneen taloudellisen tilanteen takia pankki- tai luottokorttien käyttö ja rahannosto saattaa olla hyvin rajoitettua. Maahan matkustettaessa kannattaakin ottaa mukaan dollareita käteisenä, myös pieninä seteleinä, huolehtien luonnollisesti niiden säilyttämisestä ja kuljettamisesta. Ota huomioon, että dollareiden rinnalle nostettuja paikallisia bondiseteleitä (bond notes) ei voi vaihtaa takaisin muuhun valuuttaan, vaan ne kannattaa käyttää maassa ollessaan.

Erilaisille tuotteille on asetettu nopealla aikataululla tuonti- ja vientirajoituksia, ml. USD:iden vienti maasta. Näistä löytyy lisätietoa veroviranomaisen sivuilla: http://www.zimra.co.zw/

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Paikallisen viranomaisen sivut:
Zimbabwen terveysministeriö (englanniksi):
Twitter-sivut: https://twitter.com/mohcczim
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Ministry-of-Health-and-Child-Care-148565931913609/
COVID-19 seurantasivusto: http://covid19.mohcc.org.zw/covid19/

Linkki edustuston koronaohjeistukseen https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Lusakan-suurlähetystö

opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa