Andorra: matkustustiedote

Andorra: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Andorra on turvallinen matkailumaa, suomalaisiin ei kohdistu mitään erityistä vaaraa. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

Ajankohtaista

Andorran tilannetta seuraa Suomen Madridin-suurlähetystö https://finlandabroad.fi/web/esp/etusivu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Terrorismia ei ole esiintynyt, mutta terrori-iskut ovat mahdollisia myös Andorrassa. Valppaus on Andorrassakin paikallaan ja paikallisten viranomaisten ohjeita on syytä noudattaa. Huolehdi erityisesti rahoista, luottokorteista ja passista.

Andorran yleinen hätänumero on 112.

Muita hätänumeroita:
Poliisi: 110
Ambulanssi ja palokunta: 118
Sairaustapaukset: 116
Vuoristopelastuspalvelu: 112

Hätänumerot ovat toiminnassa vain Andorran alueelta soitettaessa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Teillä on syytä olla erityisen varovainen. Tiet ovat vuoristoisia, ja liikennettä voi olla runsaastikin. Moni autoilija ajaa ylinopeutta ja vaarantaa muun liikenteen varomattomilla ohituksilla. Jäinen tienpinta voi yllättää.

Luonnonolot

Andorran hiihtokeskuksiin suuntaavien matkailijoiden kannattaa etukäteen varmistua sääolosuhteista ja huomioida mahdollinen lumivyöryvaara. Laskettelu valvottujen rinteiden ulkopuolella on vaarallista. Ajankohtaista tietoa on saatavilla osoitteesta: http://www.meteo.ad/?idioma=1

Kesällä Andorrassa on suuri metsä- ja pensaspalojen riski. Paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä on joka tilanteessa ehdottomasti noudatettava.

Terveys

Lisätietoja ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Andorraan matkustaville suositellaan laajasti kattavaa matkavakuutusta, sillä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole voimassa Andorrassa. Tarkista huolellisesti ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Yleisiä maahantuloa koskevia tietoja: Andorran ulkoministeriö https://www.exteriors.ad/en/travel-to-andorra

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Madridin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa