Arabiemiirikunnat: matkustustiedote

Arabiemiirikunnat: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti ottaen turvallinen matkailumaa. Tarkkaavaisuutta suositellaan, koska maassa on terrori-iskujen riski. Islaminuskosta johtuvat käyttäytymissäännöt on huomioitava. Maassa on nollatoleranssi huumausaineiden suhteen.

Ajankohtaista

Erityisesti huomioitavaa: Mikäli asutte vakituisesti Arabiemiirikunnissa ja poistutte maasta toiseen valtioon tarkoituksenanne palata takaisin ja matkan aikana kadotatte passinne niin huomaattehan, että Arabiemiirikuntien rajaviranomaiset eivät hyväksy hätäpassia (emergency passport) maahanpaluuseen. Hätäpassi myönnetään ainoastaan Suomeen, kotimatkaa varten. Tämä koskee myös lomalla Arabiemiirikunnissa oleskelevia. Ajankohtaista tietoa Arabiemiirikuntien tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Arabiemiirikunnat on yleisesti ottaen turvallinen matkailukohde. Tarkkaavaisuutta suositellaan, koska maassa on terrori-iskujen riski. Alueellisten jännitteiden vuoksi turvallisuustilanne Persianlahden maissa voi muuttua nopeasti.

Arabiemiraattien viranomaiset ovat vahvistaneet alkuvuodesta 2022 Arabiemiirikuntiin kohdistuneita ulkopuolisen tahon toteuttamia ilmaiskuja. Vaikka vastaavat iskut ovat maassa harvinaisia, uusien iskujen mahdollisuutta ei voida poissulkea. Matkustajia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä paikallisten viranomaisten tiedotteista ja tiedotusvälineistä sekä huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

Yleiset hätänumerot:
Poliisi: 999
Ambulanssi: 998
Palolaitos: 997

Rikollisuus

Rikollisuutta maassa on vähän. Turisteja kehotetaan tavanomaiseen varovaisuuteen.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Korkeat ajonopeudet ja liikennesääntöjen suurpiirteinen noudattaminen aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti moottoriteillä. Sumu, hiekkamyrskyt ja tulvat voivat myös vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenteessä vallitsee nollatoleranssi alkoholin käytön suhteen. Valvontakameroita on laajalti ja sakot liikennerikkomuksista voivat olla merkittäviä.

Linkit viranomaisten verkkosivulle:

Abu Dhabin poliisilaitos: https://www.adpolice.gov.ae/en/Pages/home.aspx

Dubain poliisilaitos: https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home

Luonnonolot

Hiekkamyrskyt, sumu ja tulvat voivat satunnaisesti vaikeuttaa matkustamista. Kesäkuukausina lämpötila kohoaa +40−50 °C:een.
Seuraa paikallisten viranomaisten antamia ohjeita hiekkamyrskyjen ja muiden säätilanteiden vaihteluista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Dubain maahantuloasioista vastaava viranomainen General Directorate of Residency and Foreginers Affairs GDRFA: https://www.gdrfad.gov.ae/en

Abu Dhabin maahantuloviranomainen Federal Auhtority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security: https://icp.gov.ae/en/

Lisätietoja:

Arabiemiirikuntien terveysministeriö (Ministry of Health and Prevention): https://www.mohap.gov.ae

Dubain terveysviranomaiset: (Dubai Health Authority): https://www.dha.gov.ae/en

Abu Dhabin terveysviranomaiset (Abu Dhabi Department of Health): https://www.doh.gov.ae/en/covid-19

Arabiemiirikuntien viranomaissivusto: https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae

Suomen Abu Dhabin -suurlähetystön tiedote:
https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951

Arabiemiirikuntien terveysviranomaiset rajoittavat matkailijoiden maahantuomia reseptilääkkeitä ja lääkkeitä. Tietoa näiden tuomisesta maahan saa terveysministeriöltä: http://www.mohap.gov.ae/, sekä maan hallituksen portaalista: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Ajankohtaista tietoa Arabiemiirikuntien koronavirustilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Arabiemiirikunnat on islamilainen maa, jossa tulee käyttäytyä konservatiivisesti. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.

Arabiemiirikunnilla on nollatoleranssi huumausaineiden suhteen. Huumausaineiden hallussapidosta ja käytöstä (mukaan lukien miedot huumeet) langetetaan kovia tuomioita. Vähimmäistuomio on neljä vuotta vankeutta. Tämä koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty ennen Arabiemiirikuntiin saapumista. Edellä mainittu koskee myös Arabiemiirikuntiin välilaskun tekeviä matkustajia.

Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty.

Maan lainsäädäntö sallii kuolemantuomion useissa rikosnimikkeissä ml. murha sekä terrorismiin ja huumausainerikoksiin liittyvät tapaukset. Myös homoseksuaalisuudesta voidaan sharia-lain mukaan tuomita kuolemaan. Käytännössä kuolemantuomioita pannaan täytäntöön vain erittäin törkeissä rikostapauksissa.

Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella. Sotilaallisten ja muiden hallintorakennusten valokuvaaminen on kielletty. Sosiaalista mediaa käytettäessä kannattaa huomioida, että muun muassa ihmisten yksityisyyttä, uskontoa, viranomaisia tai maan johtoa loukkaavien viestien ja valokuvien julkaiseminen on rangaistavaa. Myös huhujen ja disinformaation levittäminen on rangaistavaa.

Arabiemiirikunnilla on naapuriensa kanssa aluevesikiistoja. Poliittisesti herkillä alueilla veneilleitä länsimaisia henkilöitä on viime vuosina pidätetty ja jopa tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin. Kiistanalaisten Persianlahdella sijaitsevien Abu Musa, Greater Tunb, ja Lesser Tunb -saarien läheisyydessä liikkumista on vältettävä.

Yli 100 000 AED käteisvaroista maahan tuotaessa tai maasta lähdettäessä pitää tehdä ilmoitus. Sama koskee myös jos saavut EU:n alueelta tai poistut EU:n alueelle, ja mukanasi on käteisvaroja 10 000 euron arvosta tai sitä enemmän. Lisätietoja käteisvarojen sekä muiden esineiden ja tarvikkeiden maahantuonnin edellytyksistä löydät täältä: https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/are/usein-kysytyt-kysymykset.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Laittomasta maassa oleskelusta seuraa sakkorangaistus. Lisätietoja löydät esimerkiksi täältä: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees.

Lisätietoja:

Arabiemiirikuntien hallituksen portaali: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/

Maan uutistoimisto WAM: http://www.wam.ae/en

Suomen Abu Dhabin –suurlähetystön tiedote:
https://finlandabroad.fi/web/are/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-yhdistyneiss-c3-a4-arabiemiirikunnissa-1/384951

Dubain maahantuloasioista vastaava viranomainen General Directorate of Residency and Foreginers Affairs GDRFA:https://www.gdrfad.gov.ae/en

Abu Dhabin maahantuloviranomainen Federal Auhtority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security: https://icp.gov.ae/en/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Abu Dhabin -suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa