Bhutan: matkustustiedote

Bhutan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne Bhutanissa on hyvä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa mm. Bhutanin maahantuloedellytyksistä löydät seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta ja Maailman terveysjärjestö WHO:n Bhutania koskevia sivuja https://www.who.int/bhutan. Bhutan avaa rajansa turismille 23. syyskuuta 2022 lähtien. Maahan saapuvilta ei enää edellytetä karateenia. COVID-testivaatimukset on poistettu rajalta. Testauksia voidaan kuitenkin edelleen tehdä satunnaisesti. Maahantulon edellytys on täysi COVID-rokotesuoja, joksi Bhutanissa lasketaan kaksi saatua rokoteannosta. Henkilöltä, joka saa positiivisen koronatestituloksen, edellytettän neljän päivän karanteenia siihen osoitetussa karanteenihotellissa. Majoitus pitää maksaa itse. Karanteenin päättyessä uutta COVID-testiä ei enää edellytetä. Tarkempaa tietoa: www.bhutan.travel, Facebook: Prime Minister’s Office-PMO, Bhutan, tourism council of bhutan, Instagram: www.instagram.com/tourismbhutan.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Bhutan ottaa normaalioloissakin turisteja vastaan rajoitetusti. Pääsääntöisesti maahan voi saapua matkatoimiston järjestämällä turistimatkalla.

Bhutanissa ei ole Suomen eikä minkään muun EU-maan edustustoa. Bhutanissa Suomea edustaa Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs, jonka toimisto sijaitsee ulkoministeriössä Helsingissä: https://finlandabroad.fi/web/btn/edustusto.
Lähin Suomensuurlähetystö sijaitsee Intiassa: https://finlandabroad.fi/intia.
Suomella on Bhutanissa kunniakonsulaatti: https://finlandabroad.fi/web/btn/kunniakonsulaatit.

Ota hätätilanteessa virka-ajan ulkopuolella yhteyttä ulkoministeriön päivystyskeskukseen: https://um.fi/paivystys-24/7.

Rikollisuus

Maassa esiintyy vähän rikollisuutta.

Puhelinnumeroita hätätilanteita varten: poliisi 113, ambulanssi 112, palokunta 110, koronatapauksen sattuessa 1010.

Säilytä passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa. Huomioi, että sinulla on mukanasi riittävän pitkään voimassa oleva Suomen passi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tieliikenne Bhutanissa on vasemmanpuoleinen. Vuoristotiet ovat kapeita ja mutkaisia ja kivi- ja maanvyöryt teillä ovat tavallisia. Vaikka liikennettä ei ole paljon, maanteillä ajetaan kovaa ja vaaratilanteet liikenteessä ovat jokapäiväisiä. Suomeen verrattuna liikenne on vaarallista ja riskialtista.

Rautateitä ei ole, joten maassa liikutaan yleensä maanteitse.

Bhutaniin saavutaan useimmiten lentäen. Himalajalla vallitsevista sääolosuhteista johtuen lentoaikatauluihin saattaa tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla.

Luonnonolot

Bhutan sijaitsee itäisen Himalajan vuoristoalueella, maan eteläosat ovat alavampia. Sääoloihin vaikuttavat etenkin monsuuni (kesä–syyskuu) sekä talvikausi (tammi–helmikuu), jotka voivat aiheuttaa muutoksia myös suunniteltuihin matkareitteihin ja -aikatauluihin.

Bhutan on suurimmaksi osaksi vuoristoinen maa. Luonnossa liikkujille suositellaan lämpötilaerojen vuoksi kerrospukeutumista sekä kunnollisia jalkineita. Suojaudu vuoristoauringolta huolellisesti.

Bhutan sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille
Lisätietoa maanjäristyksistä löydät myös Bhutanin viranomaisten verkkosivuilta: https://www.ddm.gov.bt/

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Lisätietoja edustuston verkkosivuilla: https://finlandabroad.fi/web/btn/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-bhutanissa/384951.

Kylien ja kaupunkien väliset matkat ovat pitkiä eikä sairaanhoitoa ole helposti saatavilla. Pakkaa mukaan juomavettä, ensiaputarvikkeita ja lääkkeitä, kun lähdet syrjäseuduille. Mikäli käytät lääkkeitä, ota mukaan myös mahdolliset lääkereseptit.
Bhutan sijaitsee korkeassa ilmanalassa, mikä voi aiheuttaa vuoristotaudin oireita.

Terveyspalveluiden saanti maassa on rajoitettua. Hakeudu vakavissa tapauksissa sairaanhoitoon Bangkokiin tai New Delhiin.
Hanki matkalle kaiken kattava matkavakuutus.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Bhutan on buddhalainen maa. Ota huomioon säännöt ja tavat esimerkiksi pukeutumisessa, kun vierailet pyhillä paikoilla.
Yli 100 vuotta vanhojen esineiden ja uskonnollisten esineiden maastavienti on rajoitettua. Pyydä myyntitodistus, jos ostat vanhoja (tai niiltä näyttäviä) esineitä. Sinun täytyy esittää tullille todistus siitä, etteivät maasta vietävät tuotteet ole antiikkia.

Savukkeiden myynti on kielletty ja tupakointia on rajoitettu lailla.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja: Bhutanin Brysselin-suurlähetystö: https://www.mfa.gov.bt/?page_id=9209

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa