Eritrea: matkustustiedote

Eritrea: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Eritrean ja Etiopian välinen raja on suljettu, eikä raja-alueen läheisyyteenkään ole syytä mennä, joten kaikkea matkustamista alueelle on vältettävä. Djiboutin ja Sudanin raja-alueet, Tesseneyn kaupunki sekä Barentun Nakh’fan, Ak’ordatin ja Barentu pohjois- ja länsipuolen alueet ovat turvattomia ja tarpeetonta matkustamista alueille on vältettävä. Terrorismin uhka on olemassa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Eritrean tilanteesta löydät Eritrean terveysministeriön verkkosivuilta: https://shabait.com/

Etiopian ja Eritrean välisen rajan merkitseminen on polkenut paikallaan vuosikaudet. Etiopian ja Eritrean tilanne on jännittynyt ja saattaa kiristyä edelleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Eritrean turvallisuustilanne riippuu ennen kaikkea maan suhteista Etiopiaan. Maiden välinen sota päättyi vuonna 2000.

Etiopian ja Eritrean välisellä rajavyöhykkeellä on runsaasti maamiinoja, samoin Sudanin ja Eritrean rajalla. Maantieliikenne raja-alueilla on erittäin vaarallista runsaiden maamiinojen ja mahdollisten aseellisten ryöstöjen takia.

Pääkaupunki Asmaran ulkopuolelle voi matkustaa vain Eritrean hallitukselta 10 päivää ennen haettavalla matkustusluvalla, jota ei aina myönnetä. Suomen kansalaisille ei voida taata konsulisuojaa kriisitilanteissa Asmaran ulkopuolella.

Rikollisuus

Pääkaupunki Asmara on turistille kohtuullisen turvallinen. Pienrikollisuutta ja ryöstöjä on hyvin vähän.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maantiet Asmarasta Massawaan, Medeferaan, Dekemhareen, Barentuun ja Kereniin on päällystetty ja suhteellisen hyvässä kunnossa. Muut tiet ovat päällystämättömiä ja saattavat varsinkin sadekaudella olla hyvin huonokuntoisia.

Päällystämättömät tiet saattavat olla miinoitettuja, joten matkailijan on tarkistettava reitin turvallisuus paikallisviranomaisilta ennen lähtöä. Pimeässä matkustamista tulee välttää.

Eritreassa toimii julkinen liikenne, lähinnä bussit. Takseja on hyvin saatavilla Asmarassa.

Terveys

Sairaanhoitomahdollisuudet ovat rajoitetut koko maassa ja lääkkeiden saanti on vaikeaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Eritrean lain mukaan maan kansalaisuudesta ei voi luopua, ja eritrealaista syntyperää olevia kaksoiskansalaisia kohdellaan Eritrean kansalaisina. Suomen ja Eritrean kaksoiskansalaisille ei voida taata konsulisuojaa.

Epävirallisesta rahanvaihdosta voi seurata vankilarangaistus. Rahanvaihtokuitit on säilytettävä ja varauduttava esittämään maasta poistuttaessa.

Valokuvatessa kannattaa olla varovainen. Hallituksen rakennusten kuvaamisesta saattaa joutua vaikeuksiin.

Huumausaineiden käytöstä, myynnistä ja hallussapidosta annettavat rangaistukset ovat ankaria.

Prostituutio on laitonta.

Homoseksuaaliset suhteet eivät ole hyväksyttyjä ja ulkomaalaisia on karkotettu maasta seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Rangaistus lain rikkomisesta voi olla hyvin ankara. Pidätyksen perusteita ei välttämättä ilmoiteta. Rangaistus voi olla maasta karkotus, mutta myös pitkä vankeusrangaistus ja suuret sakot.

Eritreassa on hyvä pukeutua vaatimattomasti.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Nairobin-suurlähetystö

6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa