Espanja: matkustustiedote

Espanja: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Mielenosoitukset mahdollisia etenkin Katalonian ja Madridin alueella. Terrorismin uhka on olemassa. Varo taskuvarkaita ja liikennettä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Espanjan koronatilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/esp/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Kuivina aikoina maastopalot ovat hyvin tavallisia, minkä seurauksena viranomaiset saattavat sulkea teitä.

Barcelonassa ja muualla Katalonian alueella sekä Madridissa saattaa esiintyä poliittisia mielenosoituksia liittyen Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin. Ne voivat paikoin johtaa myös rauhattomuuksiin.

Mielenilmauksia voi esiintyä myös ennalta arvaamattomasti tai lyhyellä varoitusajalla. Vältä mielenosoituksia ja suuria väkijoukkoja.

Voit tiedustella paikallisolosuhteita myös varaamastasi majoituspaikasta tai matkanjärjestäjältäsi.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleisesti ottaen Espanja on melko turvallinen maa. Matkailija voi kuitenkin joutua terrorismin kohteeksi. Suomalaisiin matkailijoihin ei Espanjassa kohdistu erityistä vaaraa kansalaisuuden takia.

Espanjan viranomaisilla on käytössään viisiportainen valmiustasojärjestelmä. Viranomaiset ovat pitäneet usean vuoden ajan toiseksi ylintä valmiustasoa neljä.

Julkinen liikenne on turvallista ja taksipalvelut ovat luotettavia. Autoilijan ja jalankulkijan tulee liikenteessä noudattaa varovaisuutta. Varo taskuvarkaita väentungoksissa, uimarannoilla ja lentokentillä.

Kaikkien matkustajien on syytä noudattaa oman turvallisuutensa takia Espanjan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, mukaan lukien poistumis- ja pysähtymiskehotuksia.

Espanjan yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen on syytä varautua erityisesti turistien suosimissa matkakohteissa, kaduilla ja kahviloissa. Ole valppaana, kun liikut suurissa väkijoukoissa, metroissa ja junissa. Ole matkatavaroiden kanssa erityisen tarkkaavainen lentokentillä juna- ja bussiasemilla, vuokra-autojen parkkipaikoilla sekä hotelliin majoittautumisen yhteydessä.

Tärkeimmistä asiapapereista, kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista, on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää erillään alkuperäisistä. Kopio passista kannattaa myös tallentaa sähköpostiin mahdollisen varkauden tai katoamisen varalta. Passi ja arvoesineet kannattaa jättää hotellin turvasäilöön tai muuhun turvalliseen paikkaan. Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisille. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse 902 102 112.

Älä koskaan jätä autoa lukitsematta. Pidä ovet lukittuina myös ajon aikana. Älä jätä autoon tavaroita, älä edes tavaratilaan. Pidä automatkoilla pysähtyessäsi laukut, lompakot ja muut arvotavarat mukanasi. Varkaustapauksia on sattunut etenkin Barcelonan ja Madridin ympäristössä sekä Valencian ja Alicanten maakunnissa. Rengasrikon sattuessa suhtaudu varauksella avuntarjoajiin.

Erilaisia turistien huijausyrityksiä on esiintynyt jonkin verran luottokorttien käytön yhteydessä. Käytä lomaosakekauppojen (time share) yhteydessä aikaa harkintaan ja selvitä perinpohjaisesti kaupan luotettavuus. Hoida kaikki maksut yksinomaa pankin kautta. Lisätietoja http://www.ecc.fi/Teemat/matkailu/lomaosakkeet–ja-klubit/ (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Espanjalainen liikennekulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Varovaisuus on paikallaan. Jalankulkijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta teitä ylitettäessä, myös suojateillä vihreän valon palaessa. Vuoristoseuduilla tiet ovat hyvin kapeita ja mutkaisia.

Talvella vuoristossa saattaa joutua käyttämään lumiketjuja.

Tietoja Espanjan tieliikennetilanteesta ja liikennesäännöksistä saa Espanjan liikenneministeriön verkkosivuilta http://www.dgt.es/ sekä myös suomeksi EU-komission maakohtaisilta liikennesivuilta http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/spain/index_fi.htm

Luonnonolot

Eri puolilla Espanjaa on kesäisin laajojen metsä- ja pensaspalojen vaara. Paloalueilla ja niiden lähistöllä joudutaan usein väliaikaisesti sulkemaan myös pääliikenneväyliä. Paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Avotulen teko on kielletty koko maassa. Laissa määritellyt rangaistukset palon aiheuttamisesta ovat ankarat.

Espanjan hiihtokeskuksiin suuntaavien matkailijoiden on hyvä varmistua sääolosuhteista ja huomioida mahdollinen lumivyöryvaara. Laskettelu valvottujen rinteiden ulkopuolella on vaarallista. Ajankohtaista tietoa laskettelukeskuksista on saatavilla Espanjan matkailusivuilta osoitteesta http://www.spain.info/es/consultas/deportes/esqui.html

Maanjäristykset ovat mahdollisia manner-Espanjassa ja Kanariansaarilla. Kanariansaarilla esiintyy myös aika ajoin tulivuorenpurkauksia. Maanjäristystietoa on saatavilla verkkosivuilla: http://www.seismo.helsinki.fi/

Luonnonmullistuksia kuten rankkasateiden aiheuttamia tulvia esiintyy vuosittain eri puolilla maata.

Terveys

Edustuston koronavirusohjeistus: https://finlandabroad.fi/web/esp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/espanjan-paivitetyt-koronarajoitukset/384951

Kaiken kattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Passin tietosivusta kannattaa ottaa kopio matkalle mukaan. Passin katoamisesta tulee tehdä aina poliisi-ilmoitus. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse 902 102 112 tai verkkosivuilla http://www.policia.es/

Espanjan tupakkalaki kieltää tupakoinnin baareissa, ravintoloissa ja muissa suljetuissa julkisissa tiloissa. Lisäksi tupakointi on kielletty lapsille tarkoitetuissa puistoissa sekä koulujen ja sairaaloiden alueella.

Maahantulosäännökset

Koronaan liittyvää paikallisviranomaisten maahantulotiedotus:
Espanjan terveysministeriö, matkustusportaali: https://www.spth.gob.es/

Edustuston koronavirusohjeistus: https://finlandabroad.fi/web/esp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/espanjan-paivitetyt-koronarajoitukset/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Madridin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa