Etelä-Sudan: matkustustiedote

Etelä-Sudan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Kaikkea matkustamista Etelä-Sudaniin on syytä välttää toistaiseksi. Maassa edelleen olevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Etelä-Sudanin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta:

https://finlandabroad.fi/web/eth/etusivu

ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Turvallisuustilanne on arvaamaton ja voi heiketä nopeasti. Väkivalta ja laittomuudet ovat yleisiä. Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotusvälineitä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Maassa on poliittisia sekä etnisiä jännitteitä ja isoja ratkaisemattomia kysymyksiä. Heimojen ja erilaisten keskenään taistelevien ryhmien väliset ristiriidat ovat yleisiä ja erittäin väkivaltaisia.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin kohdistuneet väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat yleisiä sekä jalkaisin että autolla liikuttaessa. Iltaisin on usein voimassa ulkonaliikkumiskielto. Terrori-iskujen uhka on olemassa ja iskut saattavat kohdistua ulkomaalaisten suosimiin paikkoihin. Liikkeellä on runsaasti aseistettuja ryhmiä ja pienaseita on paljon.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maantiet ovat päällystämättömiä, ja sadekaudella heinäkuusta loka-marraskuulle tiestö muuttuu usein ajokelvottomaksi. Infrastruktuuri on olematonta ja kuljetuspalveluita on rajoitetusti.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:

https://finlandabroad.fi/web/eth/etusivu

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Terveydenhuollon taso ja saatavuus on hyvin heikko. Kattava matkavakuutus on tarpeen sairauksien ja tapaturmien varalta. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Valokuvaamiseen vaaditaan maan informaatioministeriön lupa. Lähtökohtaisesti kaikki kuvaaminen on kielletty.

Homoseksuaalisuus ja avioliiton ulkopuoliset suhteet on kriminalisoitu. Eteläsudanilainen yhteiskunta ei suhtaudu myönteisesti samaa sukupuolta oleviin pareihin.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Addis Abeban -suurlähetystö

ADDIS ABEBA
ETHIOPIA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa