Haiti: matkustustiedote

Haiti: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Matkustamista maahan syytä harkita tarkoin. Tilanne levottomuuksien ja jengiväkivallan osalta vakava. Hurrikaanikausi kesä–marraskuu.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Haitin tilanteesta saat seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.
Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa tarkistamaan mahdolliset maahantulorajoitukset. Tietoja löytyy esimerkiksi oheisen linkin takaa:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Haitin paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä:
http://mspp.gouv.ht/newsite/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/haiti

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Haitin sosiaalinen tilanne on vaikea, siviiliturvallisuus heikko ja olosuhteet kauttaaltaan vaikeat. Matkustamista maahan on harkittava tarkoin. Maassa noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta.

Erityiset turvallisuusriskit

Kidnappaukset ja sieppaukset ovat Haitissa yleisiä, ja kaikki varakkaalta vaikuttavat kuuluvat riskiryhmään.

Rikollisuus

Poliisin numerot: (+509) 3838-1111 tai (+509) 3733-3640

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Julkisia liikennevälineitä ei suositella turvallisuussyistä. Autolla liikkumista on syytä välttää pimeällä. Ajaessa kannattaa pitää ovet lukossa ja ikkunat suljettuina.

Luonnonolot

Sadekaudella kesä-marraskuussa voi esiintyä rajumyrskyjä, tulvia ja maanvyöryjä. Haiti sijaitsee maanjäristysalueella.

Lisätietoja:
Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Katso myös kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja matkustamisesta ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Haitissa esiintyy kurkkumätää, minkä vuoksi on syytä ottaa rokotus. Myös koleraa esiintyy.

Lisäksi Haitissa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja -verkkoa.

Kattava matkavakuutus on tarpeen. Terveydenhuoltopalveluja on harvassa etenkin maaseudulla ja niiden taso on heikohko.

Lisätietoja:
Haitin terveysministeriö http://mspp.gouv.ht/newsite/
Pan American Health Organization http://www.paho.org/

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronaepidemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita ja sosiaalista mediaa.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Karibian alueella

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa