Irak: matkustustiedote

Irak: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuustilanne Irakissa on edelleen huono. Turvallisuustilanne voi heiketä nopeasti myös muutoin rauhallisemmalla Kurdistanin autonomisella alueella. Irakin turvallisuusjoukot ovat vapauttaneet maan alueet Isisin hallinnasta, mutta terrori-iskujen uhka koskee koko maata. Irakissa oleskelevilla länsimaalaisilla on suuri riski joutua sieppauksen kohteeksi. Irakissa esiintyy toistuvasti mielenosoituksia, joista osa on väkivaltaisia. Vältä väkijoukkoja. Irakissa on erittäin suositeltavaa käyttää turvallisuusyritysten palveluita ja lähiturvaa.

Ajankohtaista

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, joten on tärkeää seurata ajantaisia viranomaistiedotteita. Ajankohtaista tietoa Irakin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta
https://um.fi/koronavirusuutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/koronavirusuutiset-irakissa/384951
ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Matkustajia ja alueella asuvia suositellaan seuraamaan turvallisuustilannetta tiedotusvälineistä ja huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Irakin kansalliset sekä kansainväliset turvallisuusviranomaiset käyttävät edelleen voimatoimia Irakin alueella toimivia terroristiorganisaatioita vastaan. Irakissa on taisteluiden aikana kylvetty paljon miinoja ja räjähteitä, joita ei ole kaikkia raivattu pois.

Isis on menettänyt alueiden hallinnan, mutta terrori-iskujen uhka eri puolilla maata on edelleen olemassa, mukaan lukien Kurdistanin alue. Iskut ovat mahdollisia milloin ja missä vain, mutta erityisesti uskonnollisina pyhinä ja vapaapäivinä.

Ulkomaalaiset ovat houkutteleva kohde kidnappauksille, joita tekevät terroristien lisäksi kapinalliset ja rikolliset. Kidnappaukset voivat olla ideologisesti motivoituneita tai keino ansaita rahaa. Väkijoukkoja on syytä välttää.

Kurdistanin itsenäisyyspyrkimykset ovat kiristäneet turvallisuustilannetta myös Pohjois-Irakissa sijaitsevalla Kurdistanin itsehallintoalueella ja turvallisuustilanne voi heikentyä nopeasti. Erityisen herkkä tilanne on Kirkukin alueella sekä ns. kiistellyillä alueilla Kurdistanin alueen ja Irakin rajamailla.

Iraqi Airways -lentoyhtiö on EU:n mustalla listalla, koska se ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Luonnonolot

Irak sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia.Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Talviaikaan runsaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia, keväisin ja syksyisin esiintyy hiekkamyrskyjä. Kesäisin kuumuus ja kuivuus kestävät kuukausia.

Terveys

Terveydenhoitopalveluja on Irakissa saatavilla rajoitetusti ja maan terveydenhuollon taso on heikko. Kattava matkavakuutus on ensisijaisen tärkeää, muuten matkustaja vastaa itse kaikista terveydenhoitokustannuksistaan ja mahdollisesta evakuoinnista. Suurlähetystöllä on hyvin rajalliset mahdollisuudet auttaa sairastapauksissa. Tarkista vakuutusturvasi ennen Irakin-matkaa. Vakuutusyhtiöt voivat asettaa sopimuksiin rajoituksia, jos ulkoministeriö neuvoo välttämään matkustamista.

Seuraa Irakin paikalllisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia.
Irakin terveysministeriö: https://moh.gov.iq

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Irakin lain mukaan viisumi on hankittava ennen maahan saapumista. Tämä koskee myös matkoja, jotka suuntautuvat vain Kurdistanin autonomiselle alueelle. Maahantulorikkomuksista voi saada ankaran rangaistuksen ja huomattavan sakon.

Irakin suurlähetystö Helsingissä: https://www.mofa.gov.iq/helsinki/?lang=en
Irakin maahanmuuttoministeriö: https://momd.gov.iq

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Suomen Bagdadin-suurlähetystö

Karadat Mariam, Dist.220
Street 22, House 20
BAGHDAD
IRAQ

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa