Jordania: matkustustiedote

Jordania: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Jordanian turvallisuustilanne on suhteellisen vakaa, mutta saattaa muuttua nopeasti. Syyrian ja Irakin konfliktit ovat vaikuttaneet Jordanian turvallisuustilanteeseen. Levottomuudet Länsirannalla ja Gazassa heijastuvat usein myös Jordaniaan. Tiedotusvälineitä kannattaa seurata tarkasti. Matkailijoihin ei kohdistu erityistä riskiä. Maassa toimii ääriliikkeitä, jotka voivat yrittää tehdä iskuja turistikohteisiin. Vältä suuria väkijoukkoja. Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua lyhyellä varoitusajalla.

Ajankohtaista

Koronarajoitukset on poistettu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Syyrian ja Irakin konfliktit vaikuttavat Jordanian turvallisuustilanteeseen. Nopeita muutoksia voi tapahtua, ja tiedotusvälineitä kannattaa seurata tarkasti. Jordanian ja Irakin sekä Jordanian ja Syyrian välisiä raja-alueita kehotetaan välttämään. Ennakoimattomien pommi-iskujen tai muiden terroritekojen mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Mielenosoitukset sekä maan sisäisiin asioihin että naapurimaiden tapahtumiin liittyen ovat yleisiä. Suurimmat kokoontumiset järjestetään perjantaisin iltapäivällä. Vaikka mielenosoitukset ovat yleisesti pääosin rauhallisia, on niitä syytä välttää. Ne voivat myös vaikeuttaa liikkumista, koska ajoittain mielenosoittajat pystyttävät tiesulkuja.

Jordanian väestöstä huomattava osa koostuu Israelin ja Palestiinan konflikteja paenneista palestiinalaispakolaisista. Viime vuosina maa on lisäksi vastaanottanut yli miljoona irakilaispakolaista ja yli puoli miljoonaa pakolaista Syyriasta. Pakolaisista aiheutuvilla yhteiskunnallisilla jännitteillä on vaikutuksia Jordanian turvallisuustilanteeseen.

Länsirannan ja Gazan levottomuuksien aikana Jordaniassa matkailijoilta edellytetään erityistä varovaisuutta. Jordania sijaitsee usean epävakaan alueen lähinaapurissa ja Lähi-idän alueellinen epävakaus heijastuu myös Jordaniaan. Palestiinalaisleirejä kannattaa välttää.

Jordanialla on rauhansopimus Israelin kanssa, minkä vuoksi Israelista pääsee matkustamaan Jordaniaan ja päinvastoin. Rajanylityspaikat ovat Kuolleenmeren pohjoispuolella ja etelässä Aqabanlahden pohjukassa Aqaban ja Eilatin välillä. Rajanylityspaikkojen aukioloajat ja vaadittavat dokumentit on syytä tarkistaa etukäteen Jordanian viranomaisilta.

Jordaniassa on hyvin toimiva matkailuinfrastruktuuri ja maassa vierailee paljon turisteja vuosittain. Maassa toimii kuitenkin ääriliikkeitä, jotka voivat yrittää tehdä iskuja turistikohteisiin.

Lisääntyneiden turvatarkastusten takia edustusto suosittelee passin tai passikopion pitämistä mukana Jordaniassa liikuttaessa.

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. On syytä varmistaa, että vakuutus kattaa Jordaniaan matkustamisen.

Erityiset turvallisuusriskit

  • Syyrian ja Irakin konfliktit ja maahan tulleet pakolaiset aiheuttavat yhteiskunnallisia jännitteitä.
  • Terrorismin ja ennakoimattomien pommi-iskujen mahdollisuus.
  • Levottomuudet palestiinalaisalueilla heijastuvat usein myös Jordaniaan.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, mutta tilastojen mukaan rikollisuus on lisääntynyt. Kaupunkien kaduilla ja maaseudulla on periaatteessa turvallista liikkua normaalia varovaisuutta noudattaen. Riskialueita, kuten palestiinalaisleirejä ja islamistikortteleita kannattaa välttää.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on Jordaniassa vilkasta ja nopeudet korkeita, joten liikenne muodostaa todellisen riskin. Julkisen liikenteen käyttö on tästä huolimatta pääsääntöisesti turvallista. Liikenneonnettomuuksien jälkitilanteissa ulkomaalaisiin saatetaan suhtautua vihamielisesti.

Terveys

Jordanian tärkeimmissä kaupungeissa on saatavilla korkeatasoista terveydenhuoltoa, mutta matkailijan on varauduttava siitä maksamaan. Vakuutukset on syytä tarkistaa ennen matkaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Jordaniassa sotilas- ja poliisikohteiden valokuvaaminen on kielletty.

Kaikki huumeet ovat Jordaniassa laittomia ja niiden hallussapidosta saa ankaria rangaistuksia.

Jordania on muslimienemmistöinen maa. Ammanissa ja Aqabassa sekä turistikohteiden liepeillä kulttuuri on varsin sallivaa, mutta maaseudulla ja islamistien kannatuskortteleissa tulee varautua hyvinkin konservatiivisiin asenteisiin. Matkailua helpottaa esimerkiksi pukeutumiseen ja alkoholinkäyttöön liittyvien kulttuuriarvojen kunnioittaminen. Länsimaisten naisten kannattaa varsinkin yksin liikkuessaan välttää provosoivaa tai paljastavaa pukeutumista, sillä sellainen johtaa helposti epäkunnioittavaan kohteluun. Huivin käyttöä edellytetään vain moskeijoissa vierailtaessa.

Miesten kannattaa huomioida, että huivin käyttäminen merkitsee paikallisen naisen kohdalla, että hän on uskonnollinen. Huivia käyttävää naista ei kannata tavatessa kätellä tai muutenkaan koskettaa.

Alkoholin nauttiminen kannattaa rajoittaa paikkoihin, joissa sitä tarjoillaan. Muslimien ramadan-paastokuukauden aikana on erityisen tärkeää välttää syömistä, juomista ja tupakoimista julkisilla paikoilla valoisan aikaan.

Samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat Jordaniassa erittäin paheksuttuja, vaikka ne eivät ole lainvastaisia. Jordaniassa tulee huomioida, että heteroseksuaalistakaan kiintymystä ei kannata osoittaa julkisilla paikoilla esimerkiksi suutelemalla.

Maahantulosäännökset

Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta kun saapuu maahan.

Voimassa oleva maahantulomääräykset kannattaa tarkistaa etukäteen Jordanian suurlähetystöstä Berliinistä http://www.jordanembassy.de/

Jos passi Jordaniassa oleskelun aikana varastetaan tai katoaa, passin uusijan tulee ennen maasta lähtöään hankkia passiin myös uudet Jordanian maahantulo- ja viisumileimat maahantuloviranomaisilta (Directorate of Residency and Borders).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Beirutin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa