Kamerun: matkustustiedote

Kamerun: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Far North:Vältä kaikkea matkustamista
South-West:Vältä kaikkea matkustamista
North-West:Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Kaikkea matkustamista Far North -maakuntaan ja South-West ja North-West Kameruniin tulisi välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Maan Far North (pohjoinen) -maakunta on Boko Haramin toiminta-aluetta ja sinne matkustamista tulee välttää.

North-West ja South-West (lounais ja luode) maakunnat ovat konfliktialueita, ja kaikkea matkustamista alueille tulee välttää. Viranomaisten ja aseellisten ryhmien väliset yhteenotot ovat mahdollisia.

Vältä väkijoukkoja ja mielenosoituksia. Maan rakenteet ja palvelut ovat heikkoja sekä viranomaispalvelut ovat epätyydyttäviä.

Keski-Afrikan tasavallan raja-aluetta tulee välttää rikollisuuden ja Keski-Afrikan konfliktin mahdollisten vaikutusten vuoksi.

Kamerunissa matkustettaessa seuraa paikallisia uutisia ja uutistiedotteita sekä noudata paikallisviranomaisten ohjeita yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Rikollisuus

Kaupunkien köyhimmillä alueilla on paljon rikollisuutta mm. Yaoundéssa: La Briquetterie ja Mokolo market sekä Doualassa: Nkololun, New Bell, Akwa, Bonaberi ja Village.

Taskuvarkaudet ja laukkuvarkaudet ovat yleisiä koko maassa.

Pankkiautomaattien käyttöä ei suositella, etenkin kansainvälisten luottokorttien kopiointi on tavallista. Suoranaisia ryöstöjä joko veitsillä tai isommilla machete tyyppisillä veitsillä tapahtuu. Koruja, jotka näyttävät kullalta tai muuten arvokkaalta ei kannata julkisesti käyttää.

Valokuvaamisessa tulee käyttää suurta harkintaa ja varovaisuutta koska valokuvakieltopaikkoja on paljon mm. kaikki sotilaskohteet ja suurlähetystöt ja niiden residenssialueet. Poliisi ja sotilaat puuttuvat asiaan nopeasti ja kameran takavarikoiminen on mahdollista.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kamerunin kaupungeissa liikenne on erittäin ruuhkaista ja vakavia onnettomuuksia tapahtuu paljon.

Maanteillä liikkumista suositellaan vähintään kahden auton saattueissa.

Taksien yhteiskäyttö on vaarallista. Mikäli taksia tarvitsee käyttää, kannattaa tilata yksityinen taksi ja matkustaa jonkun tutun kanssa.
Matkapuhelimia ja lompakoita varastetaan paljon

Junissa ei ole usein ilmastointia ja ne kulkevat usein myöhässä. Junaonnettomuuksia tapahtuu usein. Ole tarkka junalippuja ostaessasi, sillä junalippujen väärentäminen on mahdollista.

Maantiet ovat päällystettyjä Yaoundesta Ebolowaan, Ayosiin, Bafiaan, Bafoussamiin, Esekaan ja Edéa/Doulaan. Muilla alueilla tiet ovat ajokuntoisia luonnonolosuhteista riippuen ympäri vuoden.

Douala-Yaounde-tie on usein erittäin ruuhkainen. Tiellä on myös paljon virallisia ja epävirallisia tarkastuspisteitä ja öisin matkustamista tulee välttää kokonaan. Onnettomuudet ovat hyvin yleisiä.

Linja-autolla matkustamista ei suositella turvallisuusriskien vuoksi.

Luonnonolot

Kausittaiset rankkasateet ja niiden mukanaan tuomat tulvat ovat tavallisia, samoin kuin voimakkaat ukonilmat varsinkin sadekaudella huhti-lokakuussa.

Terveys

Virallinen rokotustodistus on oltava mukana maahan saavuttaessa.

THL:n sivuilla on rokotusvaatimukset Kameruniin: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat?p_artikkeli=mat00189#CMR

Useimmat lääkärit ja sairaalat odottavat käteismaksua huolimatta siitä, onko matkustajalla voimassa olevaa matkavakuutusta.

Huolehdi sopivasta malarianestolääkityksestä ennen matkaa. Sadekautena malarianestolääkitys on erityisen tarpeellinen. Nukkumistiloissa käytä hyttysverkkoa erityisesti, jos ilmastointia ei ole käytettävissä. Suojaudu hyttystenpistoilta. Kiinnitä huomiota hyvään hygieniaan, turistiripuli on yleistä.

Kaikki säännöllisesti käytettävät lääkkeet tulisi varata mukaan matkan ajaksi, sillä apteekeissa myytävien lääkkeiden laatuun ei voi luottaa. Terveydenhuollon taso vaihtelee huomattavasti ja on yleisesti ottaen heikko. Vesijohtovesi on aina keitettävä ja suodatettava. Suositeltavaa on käyttää vain pullotettuja juomia. HIV-tartunnat ovat yleisiä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalinen kanssakäyminen on Kamerunissa lainvastaista.

Maahantulosäännökset

Passin tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Matkailijalla tulee olla todiste Kamerunista poistumiseen tai esim. jatkolentolippu jos kyseessä on kiertomatka.
Kameruniin tarvitaan turisti – tai liikematkailuviisumi joita voi hakea 1 päivästä kuuteen (6) kuukauteen. Matkavakuutustodistus vaaditaan kaikilta viisuminhakijoilta. Tarkista viisumivaatimukset Kamerunin Lontoon suurlähetystöstä: http://www.cameroonhighcommission.co.uk

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Abujan-suurlähetystö

Wuse Zone 3
ABUJA
NIGERIA
http://www.finlandnigeria.org

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa