Kap Verde: matkustustiedote

Kap Verde: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Taskuvarkaudet ja ryöstöt ovat yleisiä. Yksin liikkumista pimeään aikaan kannattaa välttää.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Kap Verden tilannetta seuraa Suomen Lissabonin-suurlähetystö https://finlandabroad.fi/web/prt/etusivu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kap Verde on poliittisesti vakaa, ja yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Matkailu maassa on varsin turvallista, vaikka rikollisuus on yleisesti ottaen lisääntynyt. Matkailijan kannattaa noudattaa normaalia tarkkaavaisuutta.
Kap Verdellä on käytössä seuraavat hätänumerot:

132 poliisi
131 palokunta
130 kiireellinen lääkärinapu

Hätätapauksessa Kap Verdellä matkustava suomalainen voi myös ottaa yhteyttä muiden EU-maiden maassa sijaitseviin suurlähetystöihin, jotka voivat joissakin asioissa antaa konsuliapua:

Espanja:
Embajada de España
Rua de Espanha, 1
Praia
puh.(+238) 260 1800-1803
sähköposti: emb.praia@maec.es

Portugali:
Embaixada de Portugal
Avenida OUA, CP 160
Achada de Santo António
Praia
puh. (+238) 262 6097, (+238) 262 3925
sähköposti: sconsular@praia.dgaccp.pt

Ranska:
Ambassade de France
Quartier Prainha da Praia, CP 192
Praia
puh. (+238) 261 5591, 238 261 2069
sähköposti: chancellerie.praia-fslt@diplomatie.gouv.fr

Luxemburg:
Ambassade de Luxembourg
Quebra Canela, B.P. 163
Praia
Puh. (+238) 261 9562
sähköposti: secretariat.praia@mae.etat.lu

Rikollisuus

Tasku- ja käsilaukkuvarkaudet ovat Kap Verdellä varsin yleisiä etenkin suurimmissa kaupungeissa (Praia, Mindelo) sekä turistien suosimilla saarilla (Boa Vista, Sal). Varkaita tulee varoa erityisesti suurissa väkijoukoissa, kuten markkinoilla, festivaaleilla tai muissa juhlissa. Usein varkauksia ja ryöstöjä tekevät katulapset ja nuorisojengit. Väkivaltainen, paljolti huumeisiin liittyvä rikollisuus on myös viime vuosina ollut kasvussa. Pimeään aikaan kannattaa välttää yksin liikkumista. Myös rannoilla tapahtuu turisteihin kohdistuneita ryöstöjä.

Passi kannattaa jättää esimerkiksi hotellin turvasäilöön ja pitää mukana ainoastaan matkustusasiakirjan kopiota henkilöllisyyden todistamiseksi. Suuria rahamääriä, koruja tai muita arvoesineitä ei kannata pitää tarpeettomasti mukana.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kap Verden tieverkosto on paikoin kehittymätön, ja varsinkin pienemmillä saarilla tiet ovat usein päällystämättömiä. Päätiet on asfaltoitu. Teiden valaistus on heikkoa, joten pimeällä ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Paikallinen liikennekulttuuri on suomalaisittain katsoen kuritonta. Tilannenopeudet voivat olla korkeita. Rattijuopumusta esiintyy. Bussiliikennepalvelut ovat hyvät.

Luonnonolot

Kap Verden saaret ovat tuliperäistä aluetta. Tulivuorenpurkaukset ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
Suomen ulkoministeriön verkkosivu-uutiset:

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/coronavirus-pandemic-is-a-global-threat-continue-to-avoid-travelling

https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Kap Verden EU-edustuston verkkosivut:

https://eeas.europa.eu/delegations/cabo-verde_en

Kap Verden terveydenhoidon palvelut ovat puutteellisia.

Ripulitautien ehkäisemiseksi on syytä noudattaa hyvää käsihygieniaa, juoda ainoastaan pullotettua vettä ilman jääpaloja sekä välttää kypsentämättömiä ruokia.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden hallussapidosta, käytöstä tai kauppaamisesta langetettavat rangaistukset Kap Verdellä ovat ankarat.

Tieliikennerikoksista, jotka johtuvat huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta, langetetaan myös ankarat tuomiot.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Lisätietoja:

Kap Verden maahanmuuttovirasto (portugaliksi) https://portalconsular.mnec.gov.cv/en/home

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Lissabonin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa