Kongon demokraattinen tasavalta: matkustustiedote

Kongon demokraattinen tasavalta: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Nord-Kivu:Vältä kaikkea matkustamista
Sud-Kivu:Vältä kaikkea matkustamista
Kasai-Oriental:Vältä kaikkea matkustamista
Kasai-Occidental:Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Kapinallisten ja sotilaiden väliset yhteenotot jatkuvat maan itäosissa, Pohjois- ja Etelä-Kivun alueella. Siviiliväestöä on joutunut pakenemaan maan rajojen ulkopuolelle.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kongon Demokraattisen Tasavallan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Ruandan, Burundin ja Länsi-Tansanian rajaseuduilla liikkuminen on vaarallista kapinallis- ja rikollisjoukkioiden tekemien väkivaltaisten ryöstöjen takia. Ruandan ja Burundin raja-asemia saatetaan sulkea yllättäen, joten näihin ei tule luottaa pakoreitteinä maan itäosista.

Muissa osissa maata, varsinkin itäosissa, on jatkuvia levottomuuksia ja aseellisia välikohtauksia maan virallisen armeijan sekä kapinallis- ja rikollisryhmien välillä.

Pääkaupunki Kinshasassa ja muissa kaupungeissa esiintyy laajoja mielenosoituksia. Kokoontumiset voivat nopeasti muuttua väkivaltaisiksi, jolloin poliisi tai armeija voi turvautua kyynelkaasun käyttöön joukkojen hajottamiseksi. Levottomuuksien seurauksina teitä suljetaan. Vältä kaikenlaisia väkijoukkojen kokoontumisia ja tarvittaessa ulkona liikkumista. Internet- yhteyksiä ja matkapuhelinverkon toimintaa rajoitetaan.

Kuten myös yllä mainitaan, suosittelemme kaikkia Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkaavia tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriölle: www.matkustusilmoitus.fi. Maan pääkaupungissa Kinshasassa oleva Ruotsin suurlähetystö avustaa myös suomalaisia ja halutessasi voit tehdä matkustusilmoituksen myös heille osoitteessa https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan Järjestelmän vaatiman Ruotsin henkilötunnuksen loppuosan voit korvata merkinnällä "0000", esim. 19801125-0000.

Rikollisuus

Vältä yksin liikkumista varsinkin pimeällä. Aseelliset ryöstöt ovat tavallisia ja ryöstäjillä on usein jonkinlainen univormu. Tavanomaista pikkurikollisuutta, kuten taskuvarkauksia, tehdään paljon. Korut, arvoesineet, kamerat ja käteinen raha kannattaa pitää piilossa. Katukaupustelijat ja kerjäläiset saattavat sinnikkäästi ahdistella matkailijoita.

Maassa on paljon aseita useita vuosia kestäneen sodan seurauksena. Köyhyys ja työttömyys ajavat epätoivoisiin tekoihin. Sotilaat ja poliisit jäävät usein ilman palkkaa, joten myös mielivaltaisia pidätyksiä tehdään lunnasrahojen toivossa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on yksi suurimmista vaaratekijöistä. Tiet ja ajoneuvot ovat huonossa kunnossa. Kannattaa hankkia auto ja kuljettaja luotettavan hotellin tai matkatoimiston välityksellä. Asia kannattaa hoitaa jo ennen maahan saapumista, sillä Kinshasan kansainvälisen lentokentän Ndjilin ja kaupungin välillä ei ole organisoitua kuljetusverkostoa.

Julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen ei ole turvallista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu edustuston verkkosivujen koronaohjeistukseen.

Terveyspalvelujen taso on hyvin heikko, pääkaupungin ulkopuolella lähes olematon. Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Kongon demokraattisessa tasavallassa esiintyy ajoittain Ebola- epidemioita. Maailman terveysjärjestön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta saa ajankohtaista lisätietoa:

http://www.who.int/ebola/en

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/verenvuotokuume/ebola

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Julkisten rakennusten, armeijan tai poliisin edustajien ja lentokentän valokuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkominen voi johtaa jopa vankeusrangaistukseen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Presidentin kanslian Twitter-sivu (ranskaksi): https://twitter.com/presidence_rdc
Suomen suurlähetystön verkkosivut: https://finlandabroad.fi/web/zmb/etusivu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Lusakan-suurlähetystö

opposite Ndeke House
Longacres
15101 LUSAKA
ZAMBIA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa