Kroatia: matkustustiedote

Kroatia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kroatia on turvallinen matkakohde. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita pakolaistilanteesta maantieliikenteen rajanylityspaikoilla. Maan poliittinen tilanne on vakaa. Varovaisuutta on noudatettava syrjäisillä entisten sota-alueiden miinoista raivaamattomilla alueilla, jotka on tavallisesti merkitty näkyvästi. Liikkuminen turistien suosimilla alueilla ja pääteillä on turvallista.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kroatian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/kroatia ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero: 112
Ambulanssi: 194
Palokunta: 193

Rikollisuus

Rikollisuus on Kroatiassa vähäistä. Autovarkauksia tapahtuu jonkin verran. Taskuvarkauksien välttämiseksi on henkilökohtaisten tavaroiden käsittelyssä ja säilytyksessä oltava varovainen erityisesti julkisilla paikoilla.

Poliisin http://www.mup.hr/ puhelinnumero on 192.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kroatian liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Autolla liikuttaessa on siten syytä noudattaa varovaisuutta. Vaaratilanteita aiheuttavat rannikon mutkaiset ja kapeat tiet, liian suuret tilannenopeudet ja uhkarohkeat ohitukset. Heinä-elokuun turistisesongin aikana on hyvä varautua ruuhkiin keskeisillä rajanylityspaikoilla ja rannikolle johtavilla teillä. Tietullimaksut ovat käytössä moottoriteillä.

Liikennettä koskevia lisätietoja löytyy Kroatian autoliiton verkkosivuilta http://www.hak.hr/. Tiepalvelun puhelinnumero on 1987.

Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea yli 25-vuotiailla kuljettajilla. Kuitenkin onnettomuuden sattuessa myös alle 0,5 promillen vaikutuksen alaisena ajaminen voi olla rangaistavaa. Alle 21-vuotiailla kuljettajilla ja ammattikuljettajilla, esimerkiksi rekkakuskit, rattijuopumuksen raja on 0,0 promillea.

Luonnonolot

Metsä- ja maastopalot ovat kesällä yleisiä. Matkailijoita pyydetään huomioimaan, että paloalueilla ja niiden lähistöllä joudutaan monesti sulkemaan myös liikenneväyliä. Avotulen teko luontoon on kiellettyä kaikkina vuodenaikoina. Metsäpalovaaran uhatessa asutuskeskuksia matkailijoiden tulee seurata paikallisviranomaisten evakuointiohjeita, http://www.duzs.hr/ (State Administration for Protection and Rescue).

Äkillisistä säänmuutoksista saattaa aiheutua muun muassa tulvia syksyisin ja keväisin. Erityisesti jokien Sava, Kupa ja Odra laaksoalueet voivat tulvia. Myös autolla ja veneellä liikkuvien matkailijoiden on syytä seurata säätiedotuksia, sillä kova tuuli vaikuttaa esimerkiksi moottoriteiden nopeusrajoituksiin ja laivalinjojen aikatauluihin.

Kroatia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille. Kroatian seismologian keskus: https://www.pmf.unizg.hr/geof/en/seismological_survey

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa. Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Kroatiassa esiintyy punkkien levittämää puutiaisaivotulehdusta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Raivaamattomia miinakenttiä sijaitsee muun muassa Itä- ja Länsi-Slavoniassa, Likan alueella ja Dalmatian sisämaassa. Syrjäisillä alueilla on syytä välttää päällystämättömiä pikkuteitä, hylättyjä peltotilkkuja tai alueita, joilla näkyy tuhoutuneita taloja. Tarkempaa tietoa on löydettävissä Kroatian miinakeskuksen verkkosivuilta http://www.hcr.hr/en/

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Kroatian paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevasta linkistä:
https://www.koronavirus.hr/en

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Zagrebin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa