Kypros: matkustustiedote

Kypros: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kyproksen viranomaisten uhka-arvio on lähialueen epävakaan tilanteen vuoksi nostettu tasolta matala tasolle keskinkertainen. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä on oltava tarkkaavainen.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Kyproksen tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero Kyproksella on 112.
Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on vakaa ja viranomaisten kyky toimia on hyvä. Maan turvallisuustilanteesta vastaavia viranomaisia ovat:

Kyproksen väestönsuojelu (englanniksi)
https://civildefence.com.cy/en/

Kyproksen poliisi (englanniksi)
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Erityiset turvallisuusriskit

Suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia ns. vihreän linjan pohjoispuolella. Tämä tulee huomioida tälle alueelle suuntautuvassa matkailussa, ml. valmismatkat.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin turisteihin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta se on lisääntynyt viime vuosina. Suosituissa matkakohteissa on vuosittain tapahtunut vain joitain yksittäisiä omaisuusrikoksia sekä väkivaltarikoksia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Moottoritiet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä tulee olla valpas ja varovainen ja muutenkin arvaamattomaan liikennekäyttäytymiseen kannattaa varautua. Moottoriteillä ajonopeudet kohoavat helposti yli sallittujen rajojen. Kyproksella ei ole rautateitä.

Kyproksella liikenneturvallisuuteen liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi (englanniksi) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Luonnonolot

Kypros sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:  hhttps://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Kyproksen viranomaisilla on tarpeelliset ja hyvät valmiussuunnitelmat maanjäristysten varalle.

Pelastustöistä vastaava viranomainen Kyproksella on väestönsuojelu (englanniksi).
https://civildefence.com.cy/en

Seismologiaan liittyvistä tutkimuksista Kyproksella vastaa maatalous- ja ympäristöministeriön geologian osasto (englanniksi).
https://moa.gov.cy/sectors/geology-and-minds/natural-resources-geological-survey-department/?lang=en

Pitkistä kuivista, kuumista kausista johtuen maassa vallitsee varsinkin kesäkuukausina maastopalovaara. Metsäpalojen välittömästä läheisyydestä on syytä poistua ja seurata matkanjärjestäjien ja viranomaisten ohjeita. Erityisesti sateettomina kausina Kyproksella esiintyy terveydelle haitallista savusumua, jolloin kannattaa seurata viranomaisten suosituksia. Talvisin rankkasateet saattavat aiheuttaa tulvia, jolloin autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta muun muassa teiden sortumavaarojen takia. Kriisitilanteessa pidä lähiomaisesi, matkanjärjestäjä ja viranomainen tietoisena tilanteestasi.

Terveys

Kyproksella hanavesi on pääasiassa juomakelpoista, mutta laatu riippuu putkiston kunnosta, ja monet paikalliset juovat pullovettä hanaveden runsaan kloorin vuoksi.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta:
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä esimerkiksi sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan.
Kyproksella sairaanhoitokortti ei kelpaa kaikissa yksityissairaaloissa, joissa saa usein kunnallissairaaloita parempaa palvelua. Yksityissairaaloissa puhutaan useammin englantia ja hoitoon pääsee nopeammin.

Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

YK:n hallinnoima nk. ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: vuonna 1974 Turkin valloittamaan ja kyproksenturkkilaisten asuttamaan saaren pohjoisosaan sekä kyproksenkreikkalaisten asuttamaan saaren etelä-osaan. Vuonna 1983 pohjoisen kyproksenturkkilaisyhteisö julistautui itsenäiseksi ”Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi” (TRNC), jonka ainoastaan Turkki on tunnustanut. Saarella on siten vain yksi hallinto, joka on kansainvälisesti tunnustettu, Kyproksen tasavalta.

Asunnon- ja kiinteistönhankintaan Kyproksella tulee suhtautua varauksella omistusolojen epäselvyyden vuoksi ja kannattaa turvautua oikeudellisen asiantuntijan apuun on suositeltavaa. Varsinkin saaren pohjoisosassa kyproksenturkkilaisella alueella pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja tarkkaan selvittää kiinteistön taustat asiantuntevan, alueen kiinteistöoloihin perehtyneen riippumattoman juristin avulla, sillä kyproksenturkkilainen puoli on kansainvälisoikeudellisesti miehitettyä aluetta. Useat ulkomaalaiset ovat joutuneet kiinteistökaupoissaan hankaliin oikeuskäsittelyihin.

EU-kansalaiset voivat ylittää yhdeksällä ylityspaikalla vihreän linjan esittämällä passin tai kuvallisen henkilökortin. Linjan ylittäminen autolla on mahdollista, mutta sitä varten tulee hankkia erityinen vakuutus, jonka saa ostaa ylityspaikalta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia vihreän linjan pohjoispuolella.
Koronapandemian aikana vihreän linjan ylitystä saatetaan rajoittaa. Ajankohtaista tietoa linjan ylittämisestä löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta.

Erityisesti saaren pohjoisosaan suuntautuvien valmismatkojen osalta on tärkeä selvittää ennakkoon huolellisesti matkanjärjestäjien tarjoamat palvelut sekä mitä matkan hintaan sisältyy. Arvotavarakauppoihin vihreän linjan pohjoispuolella kannattaa suhtautua varoen.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä (englanniksi):
Kyproksen ulkoministeriö
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa90_en/mfa90_en?OpenDocument

Kyproksen terveysministeriö
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C

Kyproksen uutis- ja tietotoimisto (Press and Information Office)
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/

Suurlähetystön ylläpitämät koronavirusuutiset Kyproksella alla (suomeksi ja ruotsiksi):
https://finlandabroad.fi/web/cyp/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Nikosian-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa