Malesia: matkustustiedote

Malesia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Sabah:Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä mielenosoituksia. Vältä tarpeetonta matkustamista Sabahin osavaltion itärannikolle ja saarille kidnappausriskin vuoksi.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Malesian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/mys/frontpage ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Matkailu Malesiassa on varsin turvallista. Noudata kuitenkin varovaisuutta, myös niin sanotuissa hyvämaineisissa kaupunginosissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa. Kaikkialla Malesiassa on terrorismin vaara.

Maassa järjestetään usein mielenosoituksia. Ulkomaalaisten osallistuminen mielenosoituksiin on laitonta. Älä seuraa läheltä väkijoukkojen kokoontumisia tai mielenosoituksia.

Tutustu myös Thaimaan matkustustiedotteeseen, jos matkustat maanteitse Malesiasta Thaimaahan.

Kansallinen hätänumero on 999, matkapuhelimesta 112.

Erityiset turvallisuusriskit

Etelä-Filippiinien levoton turvallisuustilanne heijastuu Sabahin osavaltion itärannikolle, joka on Malesian armeijan ja poliisin erityistä valvonta-aluetta. Vältä tarpeetonta matkustamista Sabahin itärannikolle ja Sabahin itärannikon saarille kidnappausriskin vuoksi.

Rikollisuus

Turisteihin kohdistuneet omaisuusrikokset ovat verrattain yleisiä kaikkialla Malesiassa. Erityisen yleisiä ovat tapaukset, joissa moottoripyörällä liikkuvat varkaat nappaavat olka- tai käsilaukun.

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Ulkona liikuttaessa tulee tällöin pitää mukanaan kopiota passin tietosivusta.

Älä jätä juomia valvomatta hyvämaineisissakaan ravintoloissa. Vieraiden henkilöiden tarjoamiin juomiin kannattaa suhtautua varauksellisesti, sillä juomaan on voitu lisätä tyrmäystippoja ryöstö- tai päällekarkausaikomuksissa.

Erilaiset nettihuijaukset ovat yleisiä. Huijarit ovat usein hyvin englantia puhuvia ja luotettavilta vaikuttavia henkilöitä. Tyypillinen esimerkki on internetin deittipalstojen välityksellä tavattu henkilö, joka joutuu yllättäen sairaalahoitoon tai muuhun pulaan, ja pyytää lähettämään rahaa kuluihin. Suurlähetystö ei voi auttaa rahojen takaisinsaannissa.

Suosittelemme varovaisuutta luottokorttien käytössä. Luottokorttien kopiointia esiintyy ajoittain.

Älä käytä epävirallisia takseja. Viralliset taksit on selvästi merkitty ja niillä on taksikohtainen tunnusnumero ja taksamittari. Nettitilauksena paikalle saatava Grab on suosittu liikkumismuoto, sillä matkan hinta määräytyy jo tilattaessa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Malesiassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Liikenneonnettomuuksia tapahtuu paljon. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta liikenteessä, myös kävellessä. Ajoneuvot, erityisesti moottoripyörät, eivät aina pysähdy liikennevaloihin tai suojateiden eteen. Liikennesääntöjen noudattaminen ei muutenkaan ole kovin tarkkaa. Jos joudut liikenneonnettomuuteen ajoneuvon kuljettajana, älä poistu onnettomuuspaikalta ennen poliisin saapumista.

Malesiassa on turvavöiden käyttöpakko, ja matkapuhelimen käyttö ajaessa on kielletty.

Jos vuokraat auton Malesiassa, lue sopimus huolellisesti läpi ja tarkista, että auto on vakuutettu.

Viime vuosien aikana on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia yöaikaan kulkeville pitkän matkan linja-autoille. Linja-autoyhtiön valintaan kannattaa kiinnittää huomiota ja matkustaa mieluiten päiväsaikaan.

Luonnonolot

Malesiassa esiintyy ajoittain savusumua, yleensä syyskuukausien aikana. Savusumu on haitallista erityisesti hengityselinsairauksista kärsiville sekä lapsille.

Päivitetyt ilmansaastelukemat Malesian ympäristöministeriön verkkosivuilla (englanniksi): http://apims.doe.gov.my

Rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä. Koillismonsuunikausi kestää Malesiassa lokakuulta helmikuulle, jolloin veneellä liikkuminen niemimaan itärannikolla voi kovan aallokon vuoksi olla vaarallista.

Malesian merialueilla esiintyy meduusoja, joiden polttamat voivat olla erittäin vaarallisia ja välitöntä lääkärihoitoa vaativia. Merialueilla on myös voimakkaita virtauksia.

Sabahissa Kinabalu-vuoren ympäristössä on esiintynyt maanjäristyksiä. Lähialueilla tapahtuvien järistysten vaikutukset voivat ulottua myös Malesiaan ja merenalaiset maanjäristykset voivat aiheuttaa hyökyaaltoja.

Noudata paikallisviranomaisten ohjeita vaaratilanteessa.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/mys/frontpage

Denguekuumetta esiintyy koko maassa, erityisesti kaupungeissa. Malariaa esiintyy Sabahin ja Sarawakin osavaltioissa Borneon saarella. Malesiassa on todettu joitakin zikavirustapauksia.

Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista.

Matkavakuutusyhtiöstä on hyvä selvittää sen hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat Malesiassa. Hoitoa ei usein aloiteta ennen vakuutusyhtiön varmistusta tai etukäteismaksua.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Malesiassa islam on valtauskonto. Paikallista islamilaista kulttuuria ja tapoja on syytä kunnioittaa erityisesti Kelantanin, Kedahin ja Terengganun osavaltioissa sekä uskonnollisissa paikoissa vieraillessasi.

Noudata paikallisia lakeja. Jos rikot niitä, olet paikallisen rangaistuskäytännön alainen.

Malesiassa on erittäin ankara huumelainsäädäntö. Huumeiden käytöstä tai hallussapidosta voidaan tuomita vankilaan. Huumeiden välityksestä voi saada kuolemantuomion. Pidä hyvää huolta matkatavaroistasi lentokentillä.

Homoseksuaalisuus on Malesiassa rikos.

Malesian tullilainsäädäntö (englanniksi): http://www.customs.gov.my/en/tp/Pages/tp_tgl.aspx

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kuala Lumpurin -suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa