Meksiko: matkustustiedote

Meksiko: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Rikollisuus yleistä ja usein väkivaltaista.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Meksikon tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/mex/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Ciudad de Méxicon ja Pueblan välillä sijaitseva tulivuori Popocatépetl on viime aikoina ollut aktiivinen. Ajantasaista tietoa saa Cenapredin verkkosivuilta https://www.gob.mx/cenapred (espanjaksi). Seuraa viranomaisten tiedotteita asiasta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Meksikon poliittinen tilanne on vakaa, mutta alueellisia levottomuuksia esiintyy ajoittain.

Laajalle levinneen järjestäytyneen rikollisuuden johdosta maan turvallisuustilanne on yleisesti ottaen heikko, mutta vaihtelee alueittain ja kaupungeittain. Turvallisuustilanteeltaan heikkoina pidettyjä osavaltioita ovat Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas ja Veracruz sekä pohjoisen rajakaupungeista erityisesti Ciudad Juárez ja Tijuana. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa myös Estado de Méxicon osavaltiossa. Turvallisuusriski on hyvä tiedostaa, vaikkei uhka ensisijaisesti kohdistukaan matkailijoihin. Myös suurkaupungeille ja turistikeskuksille tyypillinen rikollisuus on yleistä.

Suurimmissa matkailukohteissa, kuten Cancunissa, Playa del Carmenissa ja Tulumissa, ei ole havaittu samaa huumeisiin liittyvää väkivaltaa ja rikollisuutta kuin muualla Meksikossa. Niissäkin on kuitenkin viime aikoina raportoitu useita ampumavälikohtauksia ja muita väkivaltaisuuksia organisoidun rikollisuuden välienselvittelyn vuoksi, myös matkailijoiden suosimissa paikoissa. Seuraa paikallisviranomaisen ohjeita ja pysy valppaana.

Acapulcossa aseellisia yhteenottoja on esiintynyt myös hotellialueilla ja rannoilla.

Passi, Meksikon maahantulokaavake ja arvotavarat kannattaa säilyttää tallelokerossa. Valuuttaa kannattaa vaihtaa pienissä erissä sellaisissa valuutanvaihtopaikoissa, joissa on suojassa ulkopuolisten katseilta. Luottokortti kannattaa ottaa mukaan vain silloin, kun tietää sitä tarvitsevansa.

Meksikon yleinen hätänumero on 911.

Meksikon turvallisuudesta vastaava viranomainen (Comisión Nacional de Seguridad): http://www.cns.gob.mx (espanjaksi)

Ciudad de Méxicon turvallisuudesta vastaava viranomainen (Secretaría de Seguridad Pública): http://www.ssp.df.gob.mx (espanjaksi)

Ajankohtaista tietoa olosuhteista eri puolella maata saa Meksikon matkailuministeriöstä (Secretaria de Turismo): http://www.gob.mx/sectur (espanjaksi).

Erityiset turvallisuusriskit

Kidnappaukset ja sieppaukset ovat Meksikossa yleisiä, mutta ne eivät yleensä kohdistu matkailijoihin.

Rikollisuus

Meksikossa rikollisuus on hyvin yleistä ja siihen voi liittyä väkivaltaa, joten ryöstötilanteessa ei tulisi tehdä vastarintaa. Matkailukeskuksissa ja suurkaupungeissa liikuttaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Yöllä kaupungilla liikkumista jalkaisin on syytä välttää.

Autoon ei tule jättää passia, rahavaroja tai muuta arvotavaraa, vaan ne kannattaa pitää turvallisessa paikassa koko matkan ajan.
Mahdollisen väärinkäytön vuoksi henkilötietojen antamista tulisi välttää muulloin kuin välttämättömissä tilanteissa. Huijaukset ja virtuaaliset sieppaukset ovat Meksikossa yleisiä ja saattavat kohdistua myös turisteihin. Varo yhteydenottoja, joissa pyydetään henkilötietoja, taloudellista apua tai uhataan sinulle tutun henkilön turvallisuutta. Jos sinua tai omaisiasi pyydetään siirtämään rahaa Meksikoon, varmista rahan vastaanottavalta henkilöltä, ettei kyseessä ole huijaus. Mikäli olet puhelinyhteyksien tavoittamattomissa, ilmoita asiasta omaisillesi ja läheisillesi.

Meksikon poliisi (Policia Federal): http://www.cns.gob.mx (espanjaksi)

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennesääntöjen noudattaminen on ylimalkaista. Jalankulkijaa ei huomioida liikenteessä, eivätkä jalkakäytävät tai kadut sovellu lastenvaunuille tai pyörätuoleille. Ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungeissa kuin niiden sisääntuloreiteilläkin.

Kadulta otettavien taksien joukossa on laittomia takseja ja niiden käyttö voi olla vaarallista. Hotellien omat taksit, Uber-taksit, puhelimitse tilattavat ja tolpilta otettavat sitio-taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Ciudad de Méxicon metro on suhteellisen turvallinen päiväsaikaan, mutta taskuvarkaita on syytä varoa etenkin ruuhka-aikaan. Isot bussit ovat pääkaupungissa yleensä minibusseja eli niin sanottuja "peseroja" turvallisempia maltillisemmasta ajotavastaan johtuen.

Maateitse matkustettaessa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja pysytellä normaaleilla turistireiteillä. Kaupunkien ulkopuolella kannattaa turvallisuussyistä käyttää tullimaksullisia teitä ("cuota") ja ensimmäisen luokan busseja. Erilaiset ryhmittymät saattavat pysäyttää autoja vaatien rahallista tukea asialleen.

Meksikon liikenneministeriö (Secretaría de Comunicaciones y Transportes): http://www.gob.mx/sct (espanjaksi)

Meksikon tieliikennelaitos (Caminos y Puentes Federales): http://www.capufe.gob.mx (espanjaksi)

Luonnonolot

Meksiko sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Hotellissa on syytä tutustua niiden varalta laadittuihin ohjeisiin ja tarkistaa hätäpoistumistiet. Ajankohtaista tietoa maanjäristyksistä löytyy Servicio Sismologico Nacionalin verkkosivuilta http://www.ssn.unam.mx (espanjaksi), melkein reaaliaikaista tietoa saa saman laitoksen Twitteristä https://twitter.com/SismologicoMX.

Hurrikaanikausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, jolloin hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa hätätilan useissa osissa maata, erityisesti rannikolla ja vuoristossa.

Hirmumyrskyn uhatessa on tärkeää seurata paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niissä annettuja ohjeita. Hirmumyrskyjen kehittymistä voi seurata hurrikaanikeskuksen (National Hurricane Center) verkkosivuilta http://www.nhc.noaa.gov/ (englanniksi) tai Meksikon ilmatieteen laitoksen sivuilta http://smn.cna.gob.mx/ (espanjaksi).

Maassa on myös muutamia aktiivisia tulivuoria. Ajantasaista tietoa tulivuorten aktiivisuudesta löytyy Cenapredin (Consejo Nacional de Prevención de Desastres) http://www.cenapred.unam.mx/es/ verkkosivuilta espanjaksi.

Tsunamivaara on olemassa rannikoilla. Merivirrat ovat voimakkaita Tyynenmeren rannikolla.

Meksikon väestönsuojeluviranomainen tiedottaa maata uhkaavista vaaratilanteista espanjaksi verkkosivuillaan (Protección Civil) http://www.proteccioncivil.gob.mx/.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Koronavirustilanne Meksikossa: https://finlandabroad.fi/web/mex
Pääkaupungin ilmansaasteet ja sijainti korkeassa ilmanalassa saattavat aiheuttaa erilaisia oireita ja tuntemuksia. Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi missään osassa maata. Matkaripulia esiintyy yleisesti. Sen riskiä voi vähentää noudattamalla hyvää käsi- ja ruokahygieniaa.

Meksikossa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta. Yksityisten lääkäreiden ja sairaaloiden taso on yleensä hyvä, mutta julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita.

Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen. Sairaalat eivät yleensä hyväksy matkavakuutusta maksun takeeksi, vaan vaativat luottokortin.

Lisätietoja:

Dirección General de Epidemiología: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/ (espanjaksi)
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/ (englanniksi)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Henkilöllisyys on voitava todistaa pyydettäessä, joten mukana on syytä pitää kopiota passista ja maahantulokaavakkeesta.

Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Instituto Nacional de Migración: https://www.gob.mx/inm (espanjaksi)
Meksikon Helsingin-suurlähetystö: https://embamex.sre.gob.mx/finlandia/ (englanniksi ja espanjaksi)
Koronavirustilanne Meksikossa: https://finlandabroad.fi/web/mex

Maahanmuuttoviranomainen määrittää, kuinka monta päivää voit oleskella Meksikossa ja merkitsee sen maahantulolomakkeeseen (Forma Migratoria Múltiple tai FMM). Tarkasta sallittu oleskeluaika lomakkeesta. Automaattista oikeutta 180:n päivän enimmäisoleskeluaikaan ei ole. Meksikon viranomaisilla on oikeus pidättää henkilöt, jotka ylittävät myönnetyn oleskeluajan.

Maahantulon yhteydessä täytettävä maahantulokaavake Forma Migratoria Múltiple on tärkeää pitää tallessa, sillä sitä tarvitaan maasta poistuessa. Mahdollisessa katoamistilanteessa ota yhteyttä Meksikon maahantuloviranomaiseen (Instituto Nacional de Migración) https://www.gob.mx/inm (espanjaksi).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Mexicon-suurlähetystö

Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa