Nepal: matkustustiedote

Nepal: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Ajankohtaista

Ajankohtaista tietoa Nepalin koronatilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta, https://finlandabroad.fi/web/npl/etusivu, ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös Facebook-sivulleen.

Nepalin viranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista lähteistä:

Nepalin sisäministeriön maahanmuutto-osaston verkkosivu (englanniksi) http://www.nepalimmigration.gov.np/
Maailman terveysjärjestön WHO:n Nepal-verkkosivu (englanniksi) https://www.who.int/nepal

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Nepalissa matkustaja voi kohdata haasteita muun muassa maan puutteelliseen infrastruktuuriin, sääoloihin ja poliittiseen liikehdintään liittyen.

Poliittiset ryhmittymät järjestävät Nepalissa ajoittain yleislakkoja. Yleensä lakon aikana kaupat, pankit ja virastot ovat suljettuina ja liikenne on pysähdyksissä. Myöskään taksit eivät lakon aikana kulje. Lakoista, niiden vaikutusalueista sekä alkamis- ja päättymisajoista tiedotetaan heikosti. Seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja ota matkasuunnitelmissa tarvittaessa huomioon lakkojen aiheuttamat vaikutukset paikallisliikenteeseen ja elintarvikkeiden saantiin.

Nepalissa poliittiset mielenilmaukset ovat yleisiä. Vältä mielenilmauksiin osallistumista sekä väkijoukkoja niiden aikana. Ulkomaalaisen osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen saattaa johtaa maasta karkottamiseen.

Poliisin hätänumero on 100 ja palolaitoksen numero 101. Koska viranomaiset eivät välttämättä aina osaa englantia, mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä turistipoliisin päivystysnumeroon (+977) (0) 1 4247041.

Erityiset turvallisuusriskit

Yksin vaeltaminen Nepalissa ei ole suositeltavaa. Riskinä ovat esimerkiksi eksyminen ja muut onnettomuudet. Älä siis patikoi tai lähde vaellukselle yksin. Käytä vain tunnettuja ja hyväksi todettuja matkatoimistoja. Vaelluksia on monenlaisia, joista osa vie alueille, joissa matkapuhelinverkko ei toimi. Vaellusta suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon satelliittipuhelimen käyttömahdollisuus. Useat perusmatkavakuutukset eivät kata yli 3 000 metrin korkeudessa tapahtuvaa vuoristovaeltamista. Jos aiot harrastaa vaaralliseksi luokiteltavia lajeja, varmista, että vakuutussuojasi kattaa myös niistä aiheutuvat vahingot.

Rikollisuus

Vältä yksin liikkumista pimeän aikaan sekä kaupunkialueella että Kathmandun laakson läheisillä metsäalueilla.

Taskuvarkauksia, ryöstöjä sekä varkauksia tapahtuu hotellihuoneissa ja suosituimmilla vaellusreiteillä. Asuintalojen, samoin kuin hotellien, turvallisuusjärjestelyt ovat usein vaatimattomia.

Arvokkaiden metallien, muun muassa kulta-ja hopeakorujen, tuonti Nepaliin on tarkoin säännösteltyä. Ulkomaalaisten sallitaan tuovan enimmillään 50 g kultaa ja 100 g hopeaa maahan.

Jos passisi varastetaan, uuden passin hankkiminen edellyttää rikosilmoituksen tekoa ja vierailua Suomen suurlähetystössä. Rikosilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti Nepalin turistipoliisille. Uuden passin saatuasi sinun tulee hankkia uusi viisumi Nepaliin. Alkuperäinen viisumin maksukuitti tai kopio viisumista on hyvä pitää tallessa koko matkan ajan, jotta tarvittaessa uuden viisumin hankinta helpottuu.

Nepalin turistipoliisin yhteystiedot:

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
puh. +977 1 4247041
Avoinna vuorokauden ympäri

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
puh. +977 61 462161
Avoinna vuorokauden ympäri

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nepalissa on vasemmanpuoleinen liikenne. Jalankulkijan oikeuksia ei juuri tunneta. Tiet ovat usein kapeita ja huonokuntoisia. Sateet ja maanvyörymät vaikuttavat jo entuudestaan huonolaatuisen tieverkoston kuntoon, mikä lisää liikenneonnettomuuksien riskiä. Vältä erityisesti ylikuormitetuilla ja huonokuntoisilla paikallisbusseilla liikkumista. Pimeän aikaan matkustettaessa vakavien liikenneonnettomuuksien riski kasvaa.

Auton ajamiseen vaaditaan kansainvälinen ajokortti. Kortti pitää olla mukana ajaessa samoin kuin kaikki autoa koskevat asiakirjat. Liikenneonnettomuudet, joissa toisena osapuolena on ulkomaalainen, katsotaan lähes poikkeuksetta ulkomaalaisen aiheuttamiksi. Vahingonkorvausvaatimukset onnettomuuksissa ovat usein suuria.
Moottoripyörää tai skootteria vuokrattaessa on muistettava, että ajoneuvot ovat harvoin vakuutettuja. Vuokraaja on vastuussa kaikesta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Passia ei ole suositeltavaa jättää pantiksi ajoneuvoa vuokrattaessa.

Nepalin lain mukaan moottoripyörää tai skootteria ajettaessa kuljettajalla tulee olla kypärä päässä.

Polttoaineen ajoittaisesta huonosta saatavuudesta johtuen liikkuminen saattaa hankaloitua. Taksit ja julkiset kulkuneuvot saattavat pyytää matkustajilta tavanomaista suuremman maksun aikoina, jolloin bensaa on vain vähän saatavilla.

Nepalissa ei ole rautatieverkostoa. Liikkuminen maassa on teiden ja lentoliikenteen varassa. Viime vuosina Nepalissa on sattunut useita lento-onnettomuuksia. Syynä ovat olleet vaikeat sääolosuhteet, vanha kalusto ja turvallisuusohjeiden puutteellinen noudattaminen. Lennot viivästyvät tai peruuntuvat toisinaan huonon sään takia. Osa Nepalissa toimivia paikallisia lentoyhtiöitä kuuluu EU:n lentokieltolistalle, joka löytyy EU:n sivustolta: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/

Luonnonolot

Nepal jakautuu topografialtaan, eli maan pinnanmuodoiltaan, kolmeen osaan: Terain alue lähellä Intian rajaa on tasaista, Kiinaan rajoittuva Himalajan alue on vuoristoista ja näiden alueiden väliin jää niin sanottu kukkula-alue. Lämpötilat vaihtelevat suuresti paikasta ja vuodenajasta riippuen. Kylmimmät kuukaudet ovat joulu-tammikuu, jolloin kukkula-alueellakin yölämpötilat saattavat laskea miinuksen puolelle. Talvikuukausinakin päivälämpötilat ovat pitkälle toistakymmentä astetta.

Paras matkustusaika Nepaliin on maalis-huhtikuu sekä loka-marraskuu. Monsuunisateet alkavat yleensä kesäkuun lopulla ja loppuvat syyskuussa. Monsuunisateet aiheuttavat tulvia ja maanvyöryjä, jotka saattavat katkaista maantieyhteydet jopa useiksi päiviksi. Meteorological Forecasting Division tarjoaa Nepalia koskevia säätiedotuksia englanniksi osoitteessa http://www.mfd.gov.np/.

Nepal sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille

Maa on puutteellisesti valmistautunut mahdolliseen maanjäristykseen eikä lääkkeitä tai pelastuskalustoa ole saatavilla riittävästi. Suurella todennäköisyydellä myös lentokenttien toiminta keskeytyy maanjäristyksen sattuessa, joten avun saaminen maan ulkopuolelta tulee olemaan vaikeaa. Myös lentoyhteyksiin on tuolloin odotettavissa merkittäviä häiriöitä.

Tarkista, että matkanjärjestäjälläsi on suunnitelma maanjäristyksen varalle. Tutustu myös Nepalin kansallisen seismologian keskuksen sivuihin (englanniksi) osoitteessa http://www.seismonepal.gov.np/ sekä Nepalin kansallisen maanjäristysteknologiaseuran NSET, verkkosivuihin (englanniksi) https://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home.

Maahan asettuvien on hyvä selvittää suurlähetystön sijainti, jotta he hätätilanteessa pystyvät tulemaan paikan päälle omin avuin.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt COVID-19 pandemian vuoksi saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:

Edustuston verkkosivujen koronaohjeistus
https://finlandabroad.fi/web/npl/etusivu
Maailman terveysjärjestön WHO:n Nepal-verkkosivu (englanniksi) https://www.who.int/nepal

Nepalissa matkailijan on syytä varautua turistiripuliin. Elintarvikehygienia Nepalissa on heikkoa eikä kylmäketjuun voi luottaa. Hanaveden juomista ja käyttämistä ruuanlaittoon tulee välttää. Ravintoloiden työntekijöillä ei useinkaan ole tarvittavaa osaamista hygieenisen ruoan valmistuksesta.

Hengitystiesairauksista kärsivät saavat helposti oireita ilman epäpuhtauksista. Etenkin Kathmandun laaksossa monsuunia edeltävinä kuukausina ilman pienhiukkasarvot kohoavat huomattavasti.
Nepalissa on havaittu hyttysten levittämää denguekuumetta. Ainoa keino ehkäistä hyttysvälitteisen taudin tarttumista on hyttysten pistolta suojautuminen esimerkiksi käyttämällä karkotteita sekä pukeutumalla peittävästi.

Nepalissa monetkaan sairaalat eivät yllä länsimaiselle tasolle. Kathmandussa on joitakin hyvätasoisempia klinikoita, joista saa rokotteita ja hoitoa yleisimpiin turisteja vaivaaviin sairauksiin. Klinikoiden yhteystiedot:

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
puh. +977 1 410 1600 (emergency 24/7) +977 1 421 8230 / 1 597 0032
Ciwec Clinic
Lazimpat, Kathmandu
puh. +977 1 4424 111 /4424 242 /4435 232
Pokharan klinikka
Mansarovar Path, Lakeside, Pokhara-6
puh. +977 61 4530 82 /4570 53

Nepal International Clinic
Durbar Marg
puh. +977 1 4434 642 /44350357

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Nepalin oikeusjärjestelmä eroaa Suomen vastaavasta, myös rangaistusten osalta. Erityisesti rangaistukset huumerikoksista ovat ankarat ja paikalliset vankilaolosuhteet huonot.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista lähteistä:

Nepalin sisäministeriön maahanmuutto-osaston verkkosivu (englanniksi) http://www.nepalimmigration.gov.np/

Katso myös edustuston verkkosivujen koronaohjeistus https://finlandabroad.fi/web/npl/etusivu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kathmandun-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa