Saksa: matkustustiedote

Saksa: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Saksa on turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskujen mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois muiden Euroopan maiden tavoin.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Saksan tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/deu/etusivu ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Saksa on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa. Terrori-iskun mahdollisuutta ei kuitenkaan jatkossakaan voida sulkea pois.

Erityisesti suurkaupungeissa noudata normaalia suurempaa varovaisuutta ja pidä passi, rahat ja muut arvotavarat turvallisessa paikassa kaupungilla liikuttaessa. Taskuvarkaat suosivat muun muassa täysiä joukkoliikennevälineitä.

Ota kattava matkavakuutus.

Hätänumerot Saksassa:

Poliisi 110
Palokunta 112

Rikollisuus

Ole varovainen kauppojen tai huoneenvuokrauksen yhteydessä käteismaksua tai ennakkomaksua vaativien yksityishenkilöiden kanssa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Noudata kaupunkiliikenteessä normaalia varovaisuutta. Huomioi myös pyöräilijät, jotka ajavat usein muun liikenteen seassa ja saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Huomioi moottoriteillä autojen suuret ajonopeudet, jotta vältyt yllättäviltä tilanteilta.

Käytä talvikaudella sääolosuhteisiin sopivia renkaita. Nastarenkaiden käyttö on kielletty. Vuoristoseuduilla tulee varautua lumiketjujen käyttöön.

Sään vaikutus liikenteeseen on suurempi kuin Suomessa. Äkilliset säätilan muutokset aiheuttavat ruuhkia ja vaaratilanteita etenkin moottoriteillä.

Luonnonolot

Ajankohtaisia säätietoja saa seuraavista nettilinkeistä:

http://www.wetter.de/
http://www.wetteronline.de/

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.
Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/deu/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-saksassa/384951

Sairaustapauksien ja varkauksien varalta kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.
Ota mukaan Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Lisätietoa osoitteesta http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Saksassa esiintyy punkkeja. Lisätietoja verkkosivuilta http://www.zecken.de (punkit) ja Robert Koch -instituutin sivuilta: http://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.
Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Liittovaltion poliisi (Bundespolizei) kysymyksiä ja vastauksia: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html

https://finlandabroad.fi/web/deu/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-saksassa/384951

Saksaan matkustettaessa sinulla on oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.

Saksan Suomen-suurlähetystö https://helsinki.diplo.de/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Berliinin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa