Taiwan: matkustustiedote

Taiwan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.Lisätietoja Taiwanin koronatilanteesta löytyy Taiwanin terveysviranomaisten sivuilta Taiwan Centers for Disease Control CDC: https://www.cdc.gov.tw/En

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Oleskelu Taiwanissa on turvallista. Noudata normaalia varovaisuutta.

Ole hätätapauksissa yhteydessä Business Finlandin Taiwanin-toimistoon: https://finlandabroad.fi/web/twn/edustusto.

Taiwanin yleiset hätänumerot ovat:

110 (poliisi)

119 (palokunta ja ambulanssi).

Rikollisuus

Pikkurikoksia voi tapahtua esimerkiksi ruuhkaisilla ”night market”-alueilla, joissa on syytä olla tarkkaavainen muun muassa taskuvarkauksien varalta.

Säilytä passia ja arvoesineitä hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Pidä mukanasi kopio passin tietosivusta ja maahantulolipukkeesta tai mahdollisesta Taiwanin mahdollisesta oleskeluluvasta/viisumista.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on ruuhkaista ja liikennesääntöjen noudattaminen toisinaan vajavaista. Ole tarkkaavainen liikenteessä, etenkin kun ylität teitä.

Luonnonolot

Maanjäristyksiä esiintyy Taiwanissa jatkuvasti. Tietoa Taiwanin maanjäristyksistä meteorologian laitoksen (Central Weather Bureau) nettisivuilla https://www.cwb.gov.tw/eng/.

Taifuunit ovat yleisiä. Kausi kestää normaalisti toukokuusta marraskuuhun. Taifuunien aiheuttamat tuhot ovat yleensä paikallisia tulvia ja maanvyörymiä. Erityisesti Taiwanin keski- ja eteläosissa on vaara maanvyöryille ja teiden katkeamisille. Tiedotteita teiden kunnosta ja mahdollista katkoista löytyy Taiwanin tieliikenneviranomaisen (Director General of Highways) nettisivuilta https://www.thb.gov.tw/sites/en/.

Sateet aiheuttavat tulvia myös kaupunkialueilla. Vältä taifuunin aikana liikkumista ulkona ja etenkin vuoristossa.

Seuraa säätilannetta tiedotusvälineistä ja noudata Taiwanin viranomaisten antamia ohjeita. Taifuunivaroituksista kerrotaan ICRT, BCC ja PRS –radiokanavilla sekä Taiwanin meteorologian laitoksen (Central Weather Bureau) verkkosivuilla https://www.cwb.gov.tw/eng/.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Varaa matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Yleinen hygieniataso Taiwanissa on hyvä. Älä juo hanavettä.

Mikäli tuot mukanasi reseptilääkkeitä Taiwaniin, ota mukaan resepti, josta käy ilmi, että lääke on henkilökohtaiseen käyttöösi. Mukana olevan lääkemäärän ja reseptissä olevan määrän tulee vastata toisiaan. Kaikki kannabis-johdannaiset lääkkeet ovat kiellettyjä Taiwanissa, vaikka ne olisikin muualla määrätty laillisesti.

Taiwanissa esiintyy denguekuumetta. Tapaukset keskittyvät yleensä eteläiseen osaan Taiwania (ml. Kaohsiung ja Tainan) ja lähinnä kesäkuukausiin. Suojaudu huolellisesti hyttysten pistoilta. Lisätietoa denguesta löytyy Taiwanin tartuntatautien keskuksen (Taiwan Centers of Disease Control) verkkosivuilta https://www.cdc.gov.tw/En.

Taiwanin terveydenhuolto on hyvätasoista. Sairaaloissa on myös englantia puhuvaa henkilökuntaa.

Ota kattava matkavakuutus. Selvitä vakuutusyhtiöstäsi etukäteen sen hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat ja sairaalat Taiwanissa.

Tietoa sairaanhoidosta Taiwanin terveys- ja hyvinvointiministeriön sivuilla (Ministry of Health and Welfare): https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumaavien aineiden käyttö Taiwanissa, ml. kannabis, on rangaistavaa. Salakuljetuksesta tai huumeiden maahantuonnista voi saada pitkän vankilatuomion. Taiwanissa on käytössä myös kuolemantuomio.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti. Seuraa ajantasaisia viranomaistiedotteita, edustuston verkkosivuja ja Business Finlandin Taiwanin-toimiston Facebook-sivuja.

Lisätietoa Taiwanin maahantuloasioista:

Taiwanin sisäministeriön maahantulovirasto (Ministry of the Interior National Immigration Agency): https://www.immigration.gov.tw/5475/5478/6928/6940/

Taipein Helsingin-yhteystoimisto (Taipei Representative Office in Finland): https://origin-www.roc-taiwan.org/fi_en/index.html

Taipein tulli (Taipei Customs): https://etaipei.customs.gov.tw/cp.aspx?n=07E6C230459CD820

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Hongkongin-pääkonsulaatti

16 Ice House Street
Central

HONG KONG

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa