Uganda: matkustustiedote

Uganda: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Varovaisuus on tarpeen koko maassa. Kidepo Valley -kansallispuistoa pidetään yleensä turvallisena, suositellaan kuitenkin selvittämään turvallisuustilanne lähellä Etelä-Sudanin raja-aluetta ennen matkaa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillsesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Ugandan tilanteesta voi seurata Ugandan terveysministeriön sivulta: https://www.health.go.ug/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla Ugandaa. Pääkaupunki Kampala on suhteellisen turvallinen kaupunki, jossa normaali varovaisuus yleensä riittää, tosin väkivaltaisia ryöstöjä on kaupungissa tapahtunut.

Ugandassa on poliittisia ja etnisiä jännitteitä, jotka saattavat johtaa levottomuuksiin etenkin Kampalassa sekä muissa isoissa kaupungeissa. Vältä suuria väkijoukkoja, sillä mielenosoitukset saattavat muuttua nopeasti väkivaltaisiksi.

Ugandan armeijan joukot ovat mukana Al-Shabaab terroristijärjestöä vastaan suunnatussa Afrikan unionin rauhanturvaoperaatiossa, ja terrorismin uhka on olemassa.

Turvatoimia on kiristetty. Turvatarkastuksia tehdään julkisissa rakennuksissa, esimerkiksi ostoskeskuksissa ja ravintoloissa.

Matkustajien tulee varautua turvatarkastuksiin ja seurata paikallisten turvallisuustahojen ja poliisin neuvoja. Terrori-iskut ovat sattumanvaraisia ja hyvin vaikeasti ennalta arvattavissa.

Matkustajia kehotetaan seuraamaan ennen Ugandan-matkaansa kansainvälisiä tiedotusvälineitä ja tarkistamaan maassa ollessaan kansallispuistojen turvatilanne.

Ugandan raja-alueet Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan kanssa saattavat muuttua vaarallisiksi. Varovaisuutta on noudatettava näille alueille matkustettaessa.

Pohjois- ja Koillis-Ugandan raja-alueiden turvallisuustilanne tulee selvittää ennen matkalle lähtöä sekä automatkustamista suunnittelevien tulee ottaa huomioon riittävä polttoaineen saanti ja teiden kunto.

Poliisin hätänumero 999
Palokunta 112

Rikollisuus

Pimeällä liikkumista tulee välttää ja arvoesineet on hyvä säilyttää turvallisessa paikassa. Aseelliset ryöstöt, asuntoryöstöt ja autovarkaudet ovat yleisiä. Autolla liikuttaessa kaupunkialueella on hyvä pitää ovet lukossa ja ikkunat kiinni.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipusta on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää erillään alkuperäisistä tai skannattuna sähköisesti saatavana.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maantieliikenne on vaarallista varsinkin öisin. Ugandassa sattuu runsaasti onnettomuuksia, joiden seuraukset ovat kohtalokkaita.

Liikenneonnettomuuden sattuessa kannattaa ottaa mahdollisimman pikaisesti yhteyttä poliisiin jäämättä onnettomuuspaikalle. Ihmisiä on huijattu pysähtymään ja ryöstetty keinotekoisen onnettomuuden tai ajoneuvon mekaanisen vian avulla.

Pitkän matkan yölinja-autoilla on tapahtunut paljon onnettomuuksia. Kaupungeissa taksimoottoripyörien (Boda-Boda) käyttöä tulisi välttää niiden merkittävän liikenneonnettomuusriskin takia.

Luonnonolot

Länsi-Ugandan kansallispuistoissa liikuttaessa on suositeltavaa käyttää paikallisia oppaita alueella ajoittain vallitsevien rajoitusten ja eksymisvaaran (Ruwenzori-vuoristo) vuoksi.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Ebolaa on esiintynyt Ugandassa. Ajankohtaista tilannetta voi seurata WHO:lta ja Ugandan terveysviranomaiselta.

Sairaanhoitomahdollisuudet ovat rajoitetut etenkin maaseudulla. Vaikeimmissa sairastapauksissa saattaa olla välttämätöntä siirtää potilas ulkomaille hoitoon. Varmista, että sinulla on laaja vakuutus, joka kattaa kaikki sairauden hoidosta ja sairaankuljetuksista aiheutuvat kulut.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Homoseksuaaliset suhteet ovat laittomia, ja niistä tuomitaan elinikäinen vankeusrangaistus. Erilaiset seksuaaliset suuntaukset ovat maassa edelleen tabu.

Liikuntavammaisten erityistarpeita ei juuri ole otettu huomioon.

Prostituutio on yleistä mutta laitonta.

Alaikäisiin sekaantuminen on laitonta. Tuomiot rikoksesta yltävät aina kuolemanrangaistukseen saakka.

Korruptio on Ugandassa yleistä esimerkiksi poliisin ja oikeusistuinten piirissä. Vankilaolosuhteet ovat kurjat.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita Ugandan terveysministeriön verkkosivut: https://www.health.go.ug/covid/.

Linkki sähköiseen viisumijärjestelmään: https://visas.immigration.go.ug/

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Nairobin-suurlähetystö

6th Floor, Greenway Lane
(Off Westlands Rd.)
00100 NAIROBI
KENYA

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa