Uzbekistan: matkustustiedote

Uzbekistan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Tadzhikistanin vastaisille raja-alueille. Noudata varovaisuutta Ferganan laaksoon matkustettaessa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset voivat muuttua nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. Matkustusrajoitukseet voivat muuttua ja ne on hyvä aina tarkistaa ennen matkaa paikallisilta viranomaisilta, esimerkiksi lähimmän suurlähetystön kautta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne Uzbekistanissa on suhteellisen vakaa. Varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa paikoissa, joissa on koolla paljon ihmisiä.

Matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin sekä Tadzhikistanin ja Kirgisian vastaisille raja-alueille, on vältettävä miinakenttien ja viime aikoina esiintyneiden levottomuuksien, ml. ampumavälikohtausten takia. Rajat voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta. Paikallisten viranomaisten turvallisuustiedotteita tulee seurata tarkkaan.

Ferganan laaksoon suuntautuvilla matkoilla tulee noudattaa varovaisuutta.

Tashkentin ja muiden kaupungin rajoilla on turvallisuustarkastuspisteitä.
Matkailijan tulee noudattaa yleistä varovaisuutta ja viranomaisten turvaohjeita huolellisesti.

Suomella ei ole suurlähetystöä Uzbekistanissa. Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Myös Suomen kunniakonsuliin voi ottaa yhteyttä:
Alisher Juraev
17, Rakatboshi street, Tashkent, Uzbekistan 100031
Puh. +998 91 162 6408
finconsulate.tashkent@gmail.com

Viisumiasioissa Suomea edustaa Uzbekistanissa Saksan suurlähetystö:
Scharaf Raschidov Ko´chasi 15,
Tashkent 100017, Uzbekistan
Puh. + 998 78 120 84 40
Hätäpuhelin virka-ajan ulkopuolella +998 93 1815406 (saksaksi) / +998 93 1815407 (venäjäksi)
Fax: +998 78 120 66 93
Sähköposti: visa@tasc.diplo.de
Verkkosivut: www.taschkent.diplo.de

Erityiset turvallisuusriskit

Uzbekistanin raja-alueella on miinoja. Matkustamista raja-alueille, erityisesti Afganistanin, Kirgisian ja Tadzhikistanin raja-alueille, tulee välttää levottomuuksien takia. Raja-alueista ei ole olemassa karttoja.

Rikollisuus

Uzbekistan on turisteille melko turvallinen maa. Rahat ja arvoesineet kannattaa pitää poissa näkyvistä erityisesti basaarialueilla ja muilla ruuhkaisilla paikoilla. Liikkumiseen kannattaa käyttää vain virallisia takseja.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Kansainvälinen ajokortti vaaditaan. Liikenne on vaarallista niin autoilijan kuin jalankulkijan näkökulmasta. Autot ovat usein heikkokuntoisia, ja liikennesääntöjä ei juurikaan noudateta. Maassa on turvavyöpakko, mutta sen noudattaminen on sattumanvaraista. Matkapuhelimen käyttö ajaessa on kielletty.

Syrjäseuduilla tiet ovat usein huonopintaisia ja heikosti valaistuja. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella huoltoasemia on niukasti, ja polttoaineen laatu saattaa vaihdella. Varaosien saanti saattaa olla vaikeaa.

Ainoastaan luvan saaneet taksit saavat toimia maassa, vaikka muitakin takseja on edelleen liikenteessä.

Junalippuja varattaessa on voimassa oleva passi oltava mukana.

Kotimaan lentoliikenteessä käytettävä kalusto saattaa vielä olla osittain neuvostoaikaista eikä sen kunto välttämättä täytä kansainvälisiä standardeja. Osoitteesta https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en voi tarkistaa päivitetyn listan lentoyhtiöistä, joille EU on asettanut lentokiellon tai -rajoituksia unionin alueelle.

Luonnonolot

Uzbekistanin alueella on usein pieniä maanjäristyksiä. Matkustajaa suositellaan seuraamaan paikallisvirainomaisen tiedotuksia.

Terveys

Uzbekistanin terveydenhoito ei ole länsimaista tasoa. Lääkkeistä ja lääketarvikkeista on usein pulaa. Matkailijan kannattaa ottaa mukaan tarpeelliset lääkkeet (ml. lääkereseptit, ks. kohta maan lait ja käytännöt) ja tarvikkeet. Paikallisia sairaaloita kannattaa käyttää harkiten.

Juo vain pullotettua vettä. Vesijohtovesi kannattaa keittää ennen sen nauttimista, ja juomissa tulee välttää jääpaloja. Hygieniaan tulee kiinnittää huomiota myös ruoanvalmistuksessa ja kuoria hedelmät ja vihannekset.

Ilmanlaatu Karakalpakstanin ja Xorazmin alueella on erityisen huono Araljärvestä ilmaan nousevan suolan, pölyn ja myrkkyjen takia.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Huumeiden käytöstä, salakuljetuksesta tai hallussapidosta seuraa kovia rangaistuksia. Alkoholia tai tupakkatuotteita ei myydä alle 20-vuotiaille. Homoseksuaalinen kanssakäyminen on laitonta. Vankilarangaistukset voivat olla pitkiä.

Valokuvaaminen on osittain rajoitettua ja kiellettyä esimerkiksi Tashkentin metron, armeijan rakennusten ja niiden ympäristön, raja-alueiden ja eräiden virallisten rakennusten osalta. Rajoituksista ei aina ilmoiteta kyltein.

Pidä aina kopio passista mukana, sillä poliisilla on oikeus tarkistaa matkailijan henkilöllisyystiedot.

Matkustettaessa reseptilääkkeiden kanssa tulee matkalle ottaa mukaan määrättyjen lääkkeiden reseptit, sillä osa lääkkeistä saattaa olla Uzbekistanissa kiellettyjä. Matkatavaroissa mukana tuotavat lääkkeet tulee ilmoittaa maahantulokaavakkeessa.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti. Matkustajaa pyydetään seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotuksia.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Keski-Aasiassa

Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa