Venäjä: matkustustiedote

Venäjä: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä kaikkea matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso

Belgorodskaya oblast’:Poistu välittömästi maasta
Voronežskaja oblast’:Poistu välittömästi maasta
Rostovskaja oblast’:Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä kaikkea matkustamista Venäjälle.

Poistu välittömästi Venäjän ja Ukrainan rajavyöhykkeeltä Belgorodin, Voronezhin ja Rostovin alueilta (Ukrainan Luhanskin sekä Donetskin vastaisilla alueilta) heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Kaikkialla Venäjällä on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta liikenteessä, metrossa, rautatieasemilla ja lentokentillä. Vältä mielenosoituksia. Pidä huolta passista ja arvoesineistä. Jos joudut uhkatilanteeseen, toimi rauhallisesti paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Ajankohtaista

Riskit maksuliikenteen ja matkustamisen häiriöihin ovat kasvaneet Venäjällä. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle.

Kansainväliset rahansiirrot Venäjällä vaikeutuvat. Luottokorttiyhtiöt Visa, Amex ja Mastercard ovat ilmoittaneet, että yhtiöiden Venäjän ulkopuolella myöntämät kortit eivät enää toimi Venäjällä. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei voi maksaa eikä nostaa käteistä rahaa pankkiautomaateista. Käteisen rahan viennistä Venäjälle tulee tarkistaa nykyiset rajoitukset Tullin nettisivulta: www.tulli.fi

Riskit Suomen ja Venäjän väliseen sekä Venäjän sisäisen liikenteen häiriöihin ovat kasvaneet, mikä voi vaikeuttaa liikkumista.

Venäjä on lisännyt lainsäädäntöä, jonka nojalla voidaan tuomita myös ulkomaalaisia sakko- tai vankeusrangaistuksiin mm. Venäjän asevoimia arvostelevista toimista tai puheista. Venäjä on ottanut käyttöön neliportaisen valmiusasteikon koko maassa. Presidentin hyväksymät ukaasit antavat Venäjän viranomaisille erilaisia oikeuksia toimia yhteiskunnallisen järjestyksen varmistamiseksi ja alueellisen puolustuksen vahvistamiseksi. Mahdolliset toimet vaihtelevat alueittain.

Kaksois- tai monikansalaisen on hyvä selvittää kansalaisuuksiaan koskeva paikallinen lainsäädäntö. On mahdollista, että Venäjän kaksois- tai monikansalaiseen sovelletaan ainoastaan Venäjän kansallista lainsäädäntöä eikä oteta huomioon mahdollista toista kansalaisuutta. Tästä syystä ulkoministeriön mahdollisuudet antaa tarvittaessa Suomen konsulipalvelulain mukaisia konsulipalveluja saattavat olla rajoitetut.14. marraskuuta 2022 astui voimaan asetus, joka sallii kaksoiskansalaisten kutsumisen palvelukseen Venäjän asevoimiin.

Ulkoministeriö kehottaa Venäjällä olevia noudattamaan erityistä varovaisuutta ja harkitsemaan, onko oleskelu maassa välttämätöntä. Ulkoministeriö kehottaa myös varautumaan rahaliikenteen sekä matkustamisen vaikeutumiseen. 

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kaikkialla Venäjällä on terrorismin vaara, erityisesti suurissa kaupungeissa. Mahdollisia kohteita ovat ennen kaikkea julkinen liikenne, rautatie-, metro- ja lentoasemat, ostos- ja viihdekeskukset sekä joukkotapahtumat. Uhkatilanteessa viranomaiset saattavat evakuoida rakennuksia. Jos joudut evakuointitilanteeseen, toimi rauhallisesti viranomaisen antamien ohjeiden mukaan. Terroriuhan vuoksi Venäjä on tiukentanut turvatoimiaan, mikä saattaa pidentää turvatarkastusaikoja.

Moskovan ja Pietarin keskustassa järjestetään ajoittain mielenosoituksia. Mielenosoitusten lähistöltä on syytä poistua, jotta ei väentungoksessa joudu niihin tai niiden seurauksiin osalliseksi.

Rikollisuus

Passia ja arvoesineitä kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa tai muussa turvallisessa paikassa. Kaupungilla on pidettävä mukana kopiota passin tietosivusta, Venäjän viisumista ja maahantulokortista. On myös hyvä ilmoittaa jollekin tutulle olinpaikastaan.

Muista kaupungilla liikkuessasi, että poliisilla on oikeus tarkistaa kaikkien henkilöpaperit.

Julkisissa liikennevälineissä, erityisesti metrossa ja busseissa, rautatieasemilla ja toreilla kannattaa huolehtia tarkasti matkustusasiakirjoista, matkalipuista ja rahoista. Huomiota herättävää käyttäytymistä, päihtyneenä liikkumista ja esimerkiksi omaisuuden avointa esittelemistä kannattaa välttää.

Älä jätä laukkua, takkia tai juomaa valvomatta ravintoloissa, kaupoissa tai muilla yleisillä paikoilla. Erityisesti yökerhoissa ja sieltä poistuttaessa kannattaa olla tarkkana. Pankki- ja luottokortin käytössä on syytä olla huolellinen – suojaa PIN-koodisi.

Öiseen aikaan kannattaa välttää kadulla yksin liikkumista etenkin päihtyneenä. Turvallisinta on käyttää virallisia puhelimitse tai sovellusten kautta tilattavia takseja. Älä nouse tuntemattoman henkilön autokyytiin.

Katurikolliset ja taskuvarkaat toimivat yleisimmin turistien suosimilla alueilla ja kaupunkien keskustoissa. Jos tulet ryöstetyksi metrossa, kannattaa palata asemalle takaisin kysymään vartijalta, onko passia tai lompakkoa tuotu heille. Käteinen raha ja luottokortit riittävät usein varkaille, joten passi sekä tyhjennetty rahakukkaro heitetään pois.

Passin kadotessa on tehtävä varkaus- tai katoamisilmoitus paikallispoliisille, jos se suinkin on mahdollista. Suomen edustustot voivat myöntää passin kotimatkaa varten.. Passista peritään palveluhinnaston mukainen maksu https://finlandabroad.fi/web/rus/passityypit-ja-kasittelymaksut. Passikopio auttaa varkausilmoituksen tekemisessä ja uuden passin hankinnassa. Passia varten tarvitaan yksi valokuva.

Rikostapauksista kannattaa aina tehdä ilmoitus paikallispoliisille ja pyytää tapahtuneesta poliisin raportti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoituksen voi tehdä myös Suomessa kotipaikkakunnan poliisille. Pankki- ja luottokortit sekä matkapuhelimen sim-kortti kannattaa kuolettaa.
Hätänumerot:

• yleinen hätänumero Venäjällä 112 (myös matkapuhelimesta)

• lankapuhelimesta soitettaessa: palohälytys 01, poliisi 02, ambulanssi 03, kaasuonnettomuus 04

• Venäjän poliisin verkkosivut https://mvd.ru/contacts/sites

• Moskovan kaupungin puhelinpalvelu ulkomaisille matkailijoille (24h): puh. +7 (495) 122 011 ja lyhyt numero 122, verkkosivut: https://eng.russia.travel/moskva/

• Pietarin puhelinpalvelu matkailijoille (24h): puh. +7 (800) 30 30 555 tai +7 (812) 30 30 555, verkkosivut: http://www.visit-petersburg.ru/en/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Venäjän liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta, joten ylimääräinen tarkkaavaisuus on paikallaan jopa suojateillä. Ajonopeudet ovat huomattavan suuria, eikä jalankulkijoita usein kunnioiteta. Myös ajotyyli poikkeaa Suomessa totutusta. Autolla liikuttaessa auton ovet on hyvä pitää lukittuina, eikä tyhjään autoon kannata jättää omaisuutta näkyville. Yöaikaan autoilua kannattaa välttää liikenneturvallisuussyistä. Jos kuitenkin joudut ajamaan yöllä, pidä auton ovet lukittuina, äläkä pysähdy tien varteen, vaikka joku yrittäisi pysäyttää. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ajaa seuraavalle huoltoasemalle ja soittaa sieltä tarvittaessa hätänumeroon.

Venäjän lain mukaan sallittu veren alkoholipitoisuus ajaessa on 0,3 promillea ja ajaminen huumeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty. Matkapuhelimien käytöstä ilman handsfree-laitetta sakotetaan. Turvavyön käyttäminen on pakollista kaikille autossa olijoille.

Lentomatkustamisessa Venäjän sisällä olisi hyvä huomioida EU:n toimintakiellossa olevat lentoyhtiöt. Ohessa linkki EU:n toimintakiellossa oleviin lentoyhtiöihin https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en

Ennen Venäjälle saapumista ajoneuvo on hyvä tarkastaa perusteellisesti, ettei sinne ole jäänyt sellaista tavaraa, jota Venäjälle ei saa tuoda. Esimerkiksi metsästyspatruunat tulkitaan tullissa sotilastarvikkeiksi. Jos niitä löytyy ajoneuvosta, seuraamukset ovat ankarat ja asiasta tehdään aina oikeusjuttu.

Karjalan tasavallassa teiden kunto on pääteitä lukuun ottamatta usein huono. Teiden kunnossapito on puutteellista. Kesällä metsäpaloista johtuva savu voi haitata näkyvyyttä paikallisesti. Oman auton sijasta kannattaa harkita myös muita matkustusmuotoja.

Murmanskissa talviaikaan lumisade ja teiden tukkeutuminen aiheuttavat ruuhkia ja kolareita. Jotkut tiet voidaan sulkea kokonaan sääolojen takia. Nikkeli–Murmansk-tie voi olla poikki Jäämereltä tielle puhaltavan tuulen ja tielle kertyvän lumen takia. Tuolloin autoilija voi ajaa sisämaassa olevan Priretšnyin tien kautta. Tiet ovat suurimmaksi osaksi päällystettyjä, mutta osittain erittäin huonokuntoisia ja kuoppaisia. Kansainväliset merivakuutusyhtiöt ovat määritelleet Venäjän aluevedet vaaralliseksi ja se voi vaikuttaa osaltaan liikennöintiin Saimaan kanavalla. Veneilijöitä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta Saimaan kanavalla.

Luonnonolot

Venäjällä on kesäisin usein laajoja metsä- ja turvesuopaloja. Palot saattavat aiheuttaa kitkerää ja sakeaa savusumua. Metsä- ja turvesuopalojen läheltä on syytä poistua.

Syksyisin ennen talven tuloa runsaat sateet voivat aiheuttaa paikallisesti tulvavaaran myös asutuskeskuksissa eri puolilla Venäjää.

Murmanskin ilmasto vastaa lähinnä pohjoisen Suomen ilmastoa. Meren vaikutus on kuitenkin huomattava ja pohjoistuuli hyytävä. Sää voi vaihdella sankasta lumisateesta auringonpaisteeseen lyhyenkin ajan sisällä.

Terveys

Kattava matkavakuutus on tarpeen Venäjälle matkustettaessa. Matkavakuutusyhtiöstä on hyvä selvittää sen hyväksymät kansainväliset lääkäriasemat Venäjällä.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Venäjän tilanteesta löydät edustustojen verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

• Lisätietoja https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4-oleskeleville-suomalaisille/384951.

Huolellinen hygienia, erityisesti käsienpesu, on matkailijalle tärkeää.

Tarttuvista taudeista Venäjällä esiintyy HIViä ja tuberkuloosia, ja tartuntariski on suurempi kuin Suomessa.

Voimakasvaikutteisia lääkkeitä (resepti- ja kolmiolääkkeet) Venäjälle vietäessä tulee muistaa, että ne on kirjattava asianmukaisesti tulliselvityslomakkeeseen. Kannattaa tarkistaa, että tulli leimaa lomakkeen. Lääkkeitä saa olla mukana vain se määrä, jonka matkalla tarvitsee. Venäjän tulli edellyttää myös, että reseptien paperiversiot kyseessä olevista lääkkeistä on mukana. Matkailijan tulee itse tarkistaa Venäjän viranomaisilta esimerkiksi Venäjän Helsingin-suurlähetystöstä, mitä lääkkeitä maahan saa viedä tai mitä asiakirjoja maan tulliviranomaiset hyväksyvät. Omat reseptit voi matkallakin tulostaa sähköisestä palvelusta osoitteessa http://www.kanta.fi/.

Venäjän tullin ohje koskien lääkkeitä:

http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2017-11-13-11-40-37&catid=5:2008-10-20-15-38-16&Itemid=1795 (ru)

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1686&Itemid=1908 (en)

Moskovassa vesijohtovesi on laboratoriotestien perusteella myös puhdistamattomana juomakelpoista, mutta käytännössä monet suodattavat veden ennen juomista. Moskovassa ilmansaasteet ovat terveyshaitta ja hengitystieinfektiot ovat yleisiä. Suomen Moskovan-suurlähetystön tiloissa sijaitsee suomalaisen lääkärin vastaanotto (osoite Kropotkinski pereulok 15–17, puh. +7 499 255 8920 tai +7 917 592 9659).

Pietarin, Murmanskin ja Karjalan tasavallan vesijohtovettä ei suositella juotavaksi. Lähdevettä voi ostaa kaupoista.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Venäjällä lapset (alle 18 vuotta) eivät saa liikkua ulkona ilman aikuista klo 23.00–06.00 välisenä aikana (talviaikaan klo 22.00–06.00).

Venäjällä matkustavan on hyvä ottaa huomioon kulttuurierot ja Suomeen verrattuna erilaiset viranomaismääräykset tapauksissa, joissa on kysymys sukupuolisesta käyttäytymisestä. Homoseksuaalisuus ei ole Venäjällä rikos, mutta lain mukaan on kiellettyä rinnastaa eri ja samaa sukupuolta olevien suhteet sekä jakaa tietoa ”ei-perinteisistä” seksuaalisuhteista.

Erilaisia vähemmistöjä kohtaan voi esiintyä suvaitsemattomuutta ja jopa väkivaltaista käyttäytymistä.

Venäjällä on voimassa tupakointia julkisilla paikoilla rajoittava laki, jonka mukaan tupakointi on kielletty mm. julkisissa liikennevälineissä, kouluissa, hallintorakennuksissa, asuintalojen rappukäytävissä, asemien edustalla, uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakkatuotteita ei saa pitää näkyvillä kaupoissa.

Venäjän alkoholilain mukaan alkoholin, myös oluen juomisesta julkisella paikalla kuten puistoissa tai koulujen ja lastentarhojen lähellä rangaistaan sakolla (Venäjän hallinnollisia rikkomuksia koskeva koodeksi http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/).

Venäjällä ulosottoviranomaisella on mahdollisuus asettaa suorittamattomien maksuvelvotteiden vuoksi ulkomaan kansalainen matkustuskieltoon, mikä saattaa estää poistumisen Venäjältä. Oma tilanne on mahdollista tarkistaa Venäjän ulosottoviranomaisten verkkosivuilta https://fssprus.ru.

On hyvä huomioida, että Venäjän tullin maastavientimääräykset saattavat erota EU:n tuontimääräyksistä, ja ne kannattaa tarkistaa Venäjän viranomaisilta.

Venäjällä henkilöllä voi olla vain yksi ajoneuvo kerrallaan ilman erillistä takuumaksua. Ajoneuvojen maahantuontisäännöt voi tarkistaa Venäjän tullista.

Kirkoissa naiset peittävät päänsä, olkapäänsä ja polvet.

Liikuntaesteisiä ei Venäjällä ole huomioitu samassa määrin kuin esimerkiksi Suomessa.

Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeen rajoihin ja liikkumisrajoituksiin rajavyöhykkeellä on syytä perehtyä etukäteen. Erillistä kulkulupaa raja-alueelle ei tarvita, kun matka suuntautuu raja-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi matkustettaessa Suomesta Petroskoihin tai Murmanskiin ja Petroskoista tai Murmanskista Suomeen. Rajavyöhykkeellä on kiellettyä pysähtyä ilman etukäteen hankittua lupaa (pois lukien pakolliset pysähtymiset asiakirjojen tarkistusta varten). Tietoa raja-alueesta, tarvittavista kulkuluvista ja muista asiakirjoista voi pyytää Venäjän Helsingin-suurlähetystöstä.

Rajanylityspaikkojen aukioloajat voi tarkistaa Suomen rajavartiolaitoksen verkkosivuilta: http://www.raja.fi/slmv/rajanylityspaikkojen_aukiolo.

Kaksois- tai monikansalaisen on hyvä selvittää kansalaisuuksiaan koskeva paikallinen lainsäädäntö. On mahdollista, että Venäjän kaksois- tai monikansalaiseen sovelletaan ainoastaan Venäjän kansallista lainsäädäntöä eikä oteta huomioon mahdollista toista kansalaisuutta. Tästä syystä ulkoministeriön mahdollisuudet antaa tarvittaessa Suomen konsulipalvelulain mukaisia konsulipalveluja saattavat olla rajoitetut.

Suljetut alueet (esimerkiksi sotilasalueet) kannattaa ottaa vakavasti ja noudattaa liikkumiskieltokylttejä. Kuolan niemimaalla on suljettuja kaupunkeja ja alueita, jonne pääsy on kielletty. Suljettuja ovat muun muassa sotilaskaupungit, muut suljetuiksi määrätyt kylät ja alueet: Vidjajevon kylä (Видяево), Gadžijevon kylä (Гаджиево), Zaozjorskin kylä (Заозёрск), Zaretšenskin kylä (Зареченск), Kalastajasaarento, Liinahamarin kylä (Линахамари), Ostrovnoin kylä (Островной), Poljarnyin kaupunki (Полярный), Rajakosken kylä (Раякоски), Severomorskin kaupunki (Североморск), Snežnogorskin kaupunki (Снежногорск), Vanha Salla (muistomerkki), Umban kylä (Умба), Uuran kylä (Ура-Губа). Erityiskulkulupaa suljetuille alueille voi hakea Venäjän viranomaisilta, mutta hakuprosessiin kannattaa varata aikaa useita kuukausia. Kaikki niin kutsuttujen avoimienkaan kylien ja kaupunkien alueet eivät ole avoimia.

Sotilaallisten laitosten ja mm. lentokenttien valokuvaaminen on kielletty. Metrossa valokuvaaminen on sallittu.

Maahantulosäännökset

Venäjä on poistanut kaikki koronapandemian johdosta asetetut matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset. Tilanne voi kuitenkin muuttua, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

• Venäjän rajaviranomainen http://ps.fsb.ru/general.htm

• Venäjän Helsingin-suurlähetystö http://helsinki.mid.ru/fi_FI//web/helsinki-fi

• Venäjän maahanmuuttoviranomainen (Glavnoje upravlenije po voprosam migratsii MVD Rossii) https://guvm.mvd.ru

• Venäjän tullilainsäädäntö: Venäjän tullilaitoksen englanninkieliset verkkosivut http://eng.customs.ru

• sopimus EU:n ja Venäjän kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A129%3A0027%3A0034%3AFI%3APDF Huom! Euroopan unionin ja Venäjän välisen viisumihelpotussopimuksen soveltaminen keskeytettiin osittain 25. helmikuuta 2022 ja kokonaan 12. syyskuuta 2022 alkaen.

Viisumin oikeuttaman oleskeluajan ylityksestä saattaa seurata hallinnollinen sakko ja maahantulokielto.

Venäjän ja Valko-Venäjän välisen rajan maantie- ja rautatieliikenteen raja-asemat eivät ole kansainvälisessä käytössä, eivätkä ulkomaalaiset voi ylittää rajaa näiden asemien kautta. Venäjän kautta Valko-Venäjälle tai Valko-Venäjältä lentäen matkustavien henkilöiden on hankittava kauttakulkuviisumi riippumatta lentokentällä vietettävän ajan pituudesta.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Moskovan-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Vastaa